Sprint Retrospective – Retrospekcja Sprintu

Retrospekcja Sprintu (ang. Sprint Retrospective) jest głównym mechanizmem pozwalającym na uzyskanie informacji zwrotnej na temat kondycji procesu scrum.
Retrospekcja sprintu pozwala zespołowi scrumowemu na inspekcję rezultatów, identyfikację problemów oraz ich przyczyn, a także pracę nad poprawą jakości i efektywności pracy. (…) Jako właściciel produktu powinieneś regularnie brać udział w retrospekcji sprintu. Pozwala to na dzielenie się pomysłami na ulepszenie pracy oraz umocnienie związku z resztą zespołu scrumowego” [2].
W trakcie Retrospekcji Sprintu ważne jest pytanie: Co funkcjonowało dobrze w minionym Sprincie?. Informacja zwrotna uzyskana od zespołu pokazuje jego silne strony, które należy pielęgnować i rozwijać.
Retrospekcja Sprintu stanowi możliwość, aby zespół omówił to, co działa oraz to, co nie działa, a także ustalił zmiany. Jedno podejście polega na tym, że cały zespół gromadzi się i omawia to, co chciałby w kontekście procesu scrumowego: rozpocząć, przestać, kontynuować.
Mistrz młyna uczestniczy w spotkaniu zarówno jako integralny uczestnik całego procesu, ale również jako autorytet w dziedzinie procesu dla zespołu scrumowego. Bycie
autorytetem nie oznacza, że mistrz młyna powinien mówić zespołowi, w jaki sposób należy zmienić proces. Przeciwnie, mistrz młyna może wskazać, gdzie zespół nie przestrzega ustalonego przez siebie procesu. Jest on również cennym źródłem wiedzy i pomysłów dla zespołu.
Niektórzy przekonują, że obecność właściciela produktu na retrospekcji sprintu może stanowić przeszkodę do pełnej szczerości pozostałych uczestników i zniechęcać ich do ujawniania trudnych problemów. Chociaż istnieje ryzyko takiego zachowania w pewnych organizacjach, właściciel produktu jest kluczowym elementem procesu scrumowego i jako taki powinien być uwzględniony w dyskusjach na temat tego procesu. Jeżeli nie ma zaufania pomiędzy właścicielem produktu i zespołem deweloperskim lub też istnieje małe poczucie komfortu zniechęcające do mówienia w sposób otwarty, być może właściciel produktu powinien powstrzymać się od uczestnictwa w spotkaniach do momentu, kiedy mistrz młyna wytrenuje wszystkie zaangażowane osoby w kierunku tworzenia bardziej komfortowego środowiska o większym poziomie wzajemnej ufności„[1].
Zaufanie pomiędzy Właścicielem Produktu a Zespołem Scrum w trakcie Retrospekcji Sprintu jest kluczowe. Retrospekcja Sprintu może pokazać wady zarówno w planowaniu sprintu a także w niedoskonałości w Rejestrze Produktu, którym opiekuje się przede wszystkim Właściciel Produktu. Wzajemna, szczera i merytoryczna, wymiana informacji na temat procesu scrum nie tylko buduje jedność w całym zespole, ale także przyczynia się do poprawienia komfortu pracy i zwiększenia wydajności zarówno Właściciela Produktu jak i Zespołu Deweloperskiego.

Spis treści Podstawy Scrum

Scrum – Role:

Scrum – Produkty:

Scrum – Czynności:


Pisząc ten wpis korzystałem oraz umieściłem cytaty z następujących pozycji:
[1] „Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce agile” – Kenneth S. Rubin
[2] „Zarządzanie projektami ze SCRUM. Twórz produkty, które pokochają klienci” – Roman Pichler
[3] „Zwinne projekty w klasycznej organizacji” – Henning Wolf
[4] „Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone” – Mariusz Chrapko
Szczególnie polecam pozycje 1 i 4, które to moim zdaniem są bardzo dobrą literaturą. Podane linki są linkami afiliacyjnymi.

Podobne wpisy
Sprint Review – Przegląd Sprintu

Każdy sprint kończy się Spotkaniem Przeglądowym Sprintu (ang. Sprint Review Meeting), gdzie zespół prezentuje potencjalnie wykonalne przyrosty produktu. Na końcu każdego więcej

Release Planning – Planowanie Wydania

Planowanie wydania (ang. Release Planning) to czas, w którym na początku projektu zespół utworzy wysokiego poziomu plan realizacji produktu. Na więcej

Sprint Planning Meeting – Planowanie Sprintu

Na spotkaniu dot. Planowania Sprintu (ang. Sprint Planning Meeting) Zespół Scrum oraz Właściciel Produktu określają, które cechy i zadania będą więcej

Estimating the Product Backlog – Szacowanie Rejestru Produktu

Szacowanie rejestru produktu (ang. Estimating the Product Backlog) to moment, w którym okresowo Zespół Scrum będzie szacował wielkość każdej pozycji więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry