Metodyka projektowania oprogramowania

Budowanie oprogramowania, niezależnie od tego czy jest bardziej klasyczne, czy też bardziej zwinne wymaga, by dowiedzieć się jakiej zmiany oczekuje klient (użytkownik aplikacji), sprawdzić jak ta zmiana może zostać zrobiona, zaimplementować i wdrożyć. Proces zasadniczo złożony jest z tych kilku kroków.

Niniejsza strona agreguje wpisy związane z projektowaniem oprogramowania. Celem tej strony jest zgromadzenie podstawowych informacji związanych z inicjacją przedsięwzięcia, przygotowaniem koncepcji rozwiązania, specyfikacją wymagań i projektowaniem systemu. Podlinkowałem wpisy obejmujące następujące tematy:

Scroll to Top