Internetowy kurs z Enterprise Architect

492,00 

Wkrótce w sprzedaży

Szkolenie z Enterprise Architect to internetowy kurs, w którym pokazuje, jak tworzyć modele w UML, BPMN, i Archimate z wykorzystaniem Enterprise Architect.
Na kurs składa się ponad 20 filmów instruktażowych z prezentacją praktycznego przygotowania modeli w Enterprise Architect. To wiecej niż 4 godziny nagrań, na których pokazywanych jest ponad 150 funkcji Enterprise Architect.

Zawartość kursu:

 1. Zakładanie i otwieranie repozytorium Enterprise Architect 15
  1. Założenie repozytorium plikowego 00:13
  2. Podłączenie się do repozytorium plik 00:50
  3. Podłączenie się do repozytorium baza danych 01:30
  4. Podłączenie się do repozytorium Cloud Server 03:25
 2. Zakładanie i otwieranie repozytorium Enterprise Architect 16
  1. Założenie repozytorium plikowego 00:20
  2. Podłączenie się do repozytorium plik 01:25
  3. Transfer repozytorium EAP do QEAP 02:30
  4. Podłączenie się do repozytorium baza danych 03:20
  5. Podłączenie się do repozytorium Cloud Server 04:10
 3. Dodawanie pakietów i elementów do modelu
  1. Dodanie widoku – pakietu 00:10
  2. Kolejność elementów w repozytorium 01:35
  3. Dodawanie diagramów 02:00
  4. Dodanie elementu na diagram 03:10
  5. Połączenie elementów na diagramie 04:06
  6. Własności relacji 05:00
  7. Usuwanie i ukrywanie relacji 07:35
  8. Usuwanie elementu 09:35
 4. Menu Enterprise Architect i własności elementów
  1. Menu Enterprise Architect 00:21
  2. Zmiana typu diagramu 05:25
  3. Własności elementów 05:45
  4. Menu w Enterprise Architect 16 08:30
 5. Wygląd diagramów
  1. Wyrównywanie elementów 01:00
  2. Kolory i czcionka 01:40
  3. Zapamiętywanie wielu diagramów 03:20
  4. Legenda na diagramach 03:50
  5. Porządkowanie relacji 04:25
  6. Zamiana piktogramu elementu 05:40
  7. Zmiana trybu wyświetlania diagramu 06:45
  8. Podsumowanie diagramu 07:20
 6. Przedstawienie problemu
 7. Wymagania
  1. Dodawanie diagramu wymagań 00:10
  2. Dodawanie wymagania biznesowego 01:50
  3. Kolory statusów na wymaganiach 03:00
  4. Dodawanie własnych statusów 03:50
  5. Własne nazwy priorytetów, scenariuszy 04:50
  6. Dodawanie wymagań na system 05:25
  7. Relacje pomiędzy wymaganiami 06:30
  8. Porządkowanie wymagań 07:45
 8. Procesy biznesowe
  1. Dodawanie diagram BPMN 00:10
  2. Dodawanie procesu biznesowego 00:50
  3. Wyszukiwanie diagramu w strukturze repozytorium 01:20
  4. Dodawanie elementów na diagram BPMN 01:40
  5. Bramki I relacje pomiędzy elementami 04:25
  6. Nawigacja pomiędzy elementem proces biznesowy a diagramem 05:50
  7. Własności bramek 06:30
  8. Opisywanie relacji 07:45
  9. Własności zdarzeń początkowych, pośrednich i końcowych 08:25
  10. Zarządzanie lane 11:10
  11. Obiekty danych 12:30
  12. Własności aktywności 13:00
  13. Ustawianie domyślności do relacji 15:10
  14. Podprocesy (dekompozycja aktywności) 15:30
 9. Przypadki użycia
  1. Dodawanie diagramu przypadków użycia 00:30
  2. Dodanie aktora i przypadku użycia 00:50
  3. Edycja własności pola notes przypadku użycia 01:15
  4. Wymagania wewnątrz przypadków użycia 01:50
  5. Mapowanie wymagań na przypadki użycia 03:00
  6. Warunki początkowe i końcowe 04:40
  7. Scenariusze w przypadku użycia 06:15
   1. Dodawanie scenariusza głównego
   2. Zmiana kolejności kroków w scenariuszu
   3. Dodawanie scenariusza alternatywnego
   4. Zmiana umiejscowienia scenariusza alternatywnego (entry point)
   5. Wczytanie scenariusza z innych źródeł
   6. Użycie elementów z menu kontekstowego
  8. Generowanie diagramów aktywności 15:45
  9. Okno właściwości przypadków użycia – responsibilities 16:40
 10. Relacje i zależności
  1. Widok traceability 00:10
  2. Półautomatyczne budowanie diagramów na bazie relacji (insert related elements) 00:50
  3. Macierz zależności pomiędzy elementami 03:00
  4. Umieszczanie elementów na diagramie elementów z okna traceability 05:50
 11. Diagram aktywności i maszyny stanowej
  1. Dodawanie diagramu do elementu (diagram aktywności) 00:30
  2. Dodanie bramki decyzyjnej 02:50
  3. Dodanie innego diagramu na diagram aktywności 03:50
  4. Zrównoleglenie procesu elementy Fork i Join 04:30
  5. Znaczenie diagramu aktywności – alternatywa dla słownego opisu scenariuszy przypadków użycia 08:10
  6. Linked Document – dokumenty rozszerzające 09:00
  7. Dodanie diagramu maszyny stanowej 10:00
  8. Dodanie elementów do diagramu maszyny stanowej 10:55
  9. Dodawanie relacji na diagramie maszyny stanowej 12:05
  10. Warunki, wyzwalacze, akcje  12:35
 12. Klasy i inżynieria wsteczna
  1. Dodanie diagramu klas 00:20
  2. Dodanie klasy 00:40
  3. Łączenie klas relacjami 01:30
  4. Własności relacji role i krotności 02:00
  5. Dodawanie atrybutów 04:20
  6. Klasa enumeracyjna 06:00
  7. Kopiowanie elementów wraz z jej zawartością 07:30
  8. Kopiowanie i przenoszenie atrybutów 08:00
  9. Relacje pomiędzy atrybutami
  10. Import kodu źródłowego do Enterprise Architect 09:30
  11. Import struktury bazy danych 12:00
 13. Komponenty i diagramy sekwencji
  1. Dodanie diagramu komponentów 00:20
  2. Dodanie elementów na diagram komponentów 00:40
  3. Łączenie interfejsu z komponentem 02:30
  4. Dodanie interfejsu (Expose Interface) 03:10
  5. Dodanie elementu port i połączenie z interfejsem 05:20
  6. Utworzenie diagramu sekwencji 06:10
  7. Dodawanie komponentów na diagram sekwencji 06:50
  8. Dodanie elementu fragment 07:50
 14. Zwinne modelowanie
  1. Dodawanie diagramu project management 00:30
   1. Epic
   2. User stories
   3. Task
  2. Własności elementu epic, task 02:40
  3. Dodanie diagramu roadmap 03:20
  4. Diagram kanban 06:00
 15. Słownik pojęć w Enterprise Architect
  1. Stary słownik 00:10
  2. Dodanie diagramu Glossary 00:40
  3. Dodawanie kategorii/grupy pojęć 01:00
  4. Dodawanie pojęć wraz z definicjami 01:30
  5. Rozpoznawanie definicji podczas opisu elementów 04:00
 16. Wykresy, checklisty i wyszukiwanie
  1. Wyszukiwanie elementów 00:15
  2. Wyszukiwanie za pomocą SQL 02:50
  3. Wykresy Pie 03:40
  4. Wykres zmian w czasie 05:30
  5. Checklista 07:50
 17. Zarządzanie zmianą
  1. Klonowanie struktur repozytorium 01:00
  2. Wersjonowanie elementów (klonowanie) 02:00
  3. Opis zmian – widok Maintenance 03:50
  4. Klonowanie diagramu 04:40
  5. Baseline 07:20
  6. Baseline – porównanie zmian na diagramach 09:45
  7. Przywracanie  zamrożonego widoku 10:25
  8. Audyt 11:00
  9. Audyt w Enterprise Architect 16 12:40
 18. Eksport i import modeli
  1. Eksport modelu 00:30
  2. Import modelu 01:25
  3. Synchronizacja modeli 02:45
  4. Import i export w natywnym formacie XEA (EA16) 05:20
 19. Praca grupowa
  1. Odblokowanie pracy grupowej 00:40
  2. Dodawanie użytkowników 01:25
  3. Zmiana na wspólnym repozytorium bez blokad 04:35
  4. Opcja Lock – czyli jedna osoba edytuje 05:20
  5. Wymuszenie blokady repozytorium 08:00
  6. Łączenie elementów z zablokowanych pakietów 09:10
  7. Odświeżanie diagramów przy pracy grupowej 09:50
  8. Usunięcie blokad przez administratora 10:50
  9. Nowe uprawnienia użytkowników – blokoada kasowania elementów (EA16) 12:05
 20. Komentarze i przegląd modeli
  1. Dyskusja nad elementami 00:20
  2. Przegląd modeli 02:40
  3. Dodanie elementów do przeglądu 03:30
  4. Rozpoczęcie przeglądu  – dodawanie akceptujących 04:50
  5. Przegląd artefaktów 6:20
  6. Wysyłanie powiadomień wewnętrznych 07:50
  7. Akceptacja artefaktów 08:30
  8. Odebranie powiadomienia 09:35
  9. Zakończenie przeglądu 11:30
 21. Pro Cloud Server
  1. Konfigurowanie EA do pracy w chmurze 00:20
  2. Uruchomienie WEBEA 01:00
  3. Przegląd diagramów 01:50
  4. Dyskusja na modelach 02:20
  5. Dodawanie opisów elementów 03:10
  6. Dodawanie linków pomiędzy diagramami (Navigation Cell) 03:52
  7. Przeglądy diagramów Review 05:00
  8. Widoczność elementów opisujących elementy 05:20
  9. Wyszukiwanie elementów 06:10
  10. Macierze 07:00
  11. Linki bezpośrednie do modeli 7:00
 22. Prolaborate integracja z Confluence i Jira:
  1. Publikacja diagramu w Confluence (iframe) 00:10
  2. Nawigacja na diagramach opublikowanych w Confluence 01:45
  3. Publikacja diagramu w Confluence (macro) 03:45
  4. Integracja z Jira (istniejące zadanie) 06:00
  5. Dodanie nowego wpisu do Jira z poziomu Prolaborate 07:30
  6. Widoczność zadań z Jira w Enterprise Architect 08:30
 23. Przydatne funkcje cz. 1
  1. Zamrażanie relacji 00:50
  2. Grupowanie elementów 02:00
  3. Znaczniki – bookmarks 02:40
  4. Dokumentacja w wielu językach 03:45
  5. Warstwy i filtry 04:50
  6. Mapowanie atrybutów wraz z macierzą Feature Matrix 06:10
 24. Przydatne funkcje cz. 2
  1. Wyłączanie stereotypów w Browser 00:10
  2. Dark mode 00:58
  3. Custom diagram 01:50
  4. Automatyczne kolorowanie elementów na bazie legendy 04:45
  5. Dodawanie elementów na diagram z okien wyszukiwania i treacebility 06:35
  6. Dodawanie elementów na diagram z MS Word 07:50
 25. Przydatne funkcje cz. 3 (EA16)
  1. Automatyczne odświeżanie diagramów 00:10
  2. Warstwy elementów na diagramie 01:50
  3. Statusy, priorytety i ikony 02:30
  4. Okno Inspector 03:15
  5. Dziennik – notatki do elementów 05:00
 26. Kompletny przykład zamodelowany w EA 14

Dostęp do kursu otrzymujesz automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty.

Z kursu możesz korzystać w dogodnym dla Ciebie czasie.

Przewiń do góry