Internetowy kurs z Enterprise Architect

694,95  z VAT (565,00  netto)

Dostępny

Szkolenie z Enterprise Architect to internetowy kurs, w którym pokazuje, jak tworzyć modele w UML, BPMN, i Archimate z wykorzystaniem Enterprise Architect.
Na kurs składa się ponad 20 filmów instruktażowych z prezentacją praktycznego przygotowania modeli w Enterprise Architect. To ponad 5 godziny nagrań, na których pokazywanych jest ponad 150 funkcji Enterprise Architect.

Zawartość kursu:

   1. Zakładanie i otwieranie repozytorium Enterprise Architect 15
    1. Założenie repozytorium plikowego 00:13
    2. Podłączenie się do repozytorium plik 00:50
    3. Podłączenie się do repozytorium baza danych 01:30
    4. Podłączenie się do repozytorium Cloud Server 03:25
   2. Zakładanie i otwieranie repozytorium Enterprise Architect 16
    1. Założenie repozytorium plikowego 00:20
    2. Podłączenie się do repozytorium plik 01:25
    3. Transfer repozytorium EAP do QEAP 02:30
    4. Podłączenie się do repozytorium baza danych 03:20
    5. Podłączenie się do repozytorium Cloud Server 04:10
   3. Dodawanie pakietów i elementów do modelu
    1. Dodanie widoku – pakietu 00:10
    2. Kolejność elementów w repozytorium 01:35
    3. Dodawanie diagramów 02:00
    4. Dodanie elementu na diagram 03:10
    5. Połączenie elementów na diagramie 04:06
    6. Własności relacji 05:00
    7. Usuwanie i ukrywanie relacji 07:35
    8. Usuwanie elementu 09:35
   4. Menu Enterprise Architect i własności elementów
    1. Menu Enterprise Architect 00:21
    2. Zmiana typu diagramu 05:25
    3. Własności elementów 05:45
    4. Menu w Enterprise Architect 16 08:30
   5. Wygląd diagramów
    1. Wyrównywanie elementów 01:00
    2. Kolory i czcionka 01:40
    3. Zapamiętywanie wielu diagramów 03:20
    4. Legenda na diagramach 03:50
    5. Porządkowanie relacji 04:25
    6. Zamiana piktogramu elementu 05:40
    7. Zmiana trybu wyświetlania diagramu 06:45
    8. Podsumowanie diagramu 07:20
   6. Przedstawienie problemu
   7. Wymagania
    1. Dodawanie diagramu wymagań 00:10
    2. Dodawanie wymagania biznesowego 01:50
    3. Kolory statusów na wymaganiach 03:00
    4. Dodawanie własnych statusów 03:50
    5. Własne nazwy priorytetów, scenariuszy 04:50
    6. Dodawanie wymagań na system 05:25
    7. Relacje pomiędzy wymaganiami 06:30
    8. Porządkowanie wymagań 07:45
   8. Procesy biznesowe
    1. Dodawanie diagram BPMN 00:10
    2. Dodawanie procesu biznesowego 00:50
    3. Wyszukiwanie diagramu w strukturze repozytorium 01:20
    4. Dodawanie elementów na diagram BPMN 01:40
    5. Bramki I relacje pomiędzy elementami 04:25
    6. Nawigacja pomiędzy elementem proces biznesowy a diagramem 05:50
    7. Własności bramek 06:30
    8. Opisywanie relacji 07:45
    9. Własności zdarzeń początkowych, pośrednich i końcowych 08:25
    10. Zarządzanie lane 11:10
    11. Obiekty danych 12:30
    12. Własności aktywności 13:00
    13. Ustawianie domyślności do relacji 15:10
    14. Podprocesy (dekompozycja aktywności) 15:30
   9. Przypadki użycia
    1. Dodawanie diagramu przypadków użycia 00:30
    2. Dodanie aktora i przypadku użycia 00:50
    3. Edycja własności pola notes przypadku użycia 01:15
    4. Wymagania wewnątrz przypadków użycia 01:50
    5. Mapowanie wymagań na przypadki użycia 03:00
    6. Warunki początkowe i końcowe 04:40
    7. Scenariusze w przypadku użycia 06:15
     1. Dodawanie scenariusza głównego
     2. Zmiana kolejności kroków w scenariuszu
     3. Dodawanie scenariusza alternatywnego
     4. Zmiana umiejscowienia scenariusza alternatywnego (entry point)
     5. Wczytanie scenariusza z innych źródeł
     6. Użycie elementów z menu kontekstowego
    8. Generowanie diagramów aktywności 15:45
    9. Okno właściwości przypadków użycia – responsibilities 16:40
   10. Relacje i zależności
    1. Widok traceability 00:10
    2. Półautomatyczne budowanie diagramów na bazie relacji (insert related elements) 00:50
    3. Macierz zależności pomiędzy elementami 03:00
    4. Umieszczanie elementów na diagramie elementów z okna traceability 05:50
   11. Diagram aktywności i maszyny stanowej
    1. Dodawanie diagramu do elementu (diagram aktywności) 00:30
    2. Dodanie bramki decyzyjnej 02:50
    3. Dodanie innego diagramu na diagram aktywności 03:50
    4. Zrównoleglenie procesu elementy Fork i Join 04:30
    5. Znaczenie diagramu aktywności – alternatywa dla słownego opisu scenariuszy przypadków użycia 08:10
    6. Linked Document – dokumenty rozszerzające 09:00
    7. Dodanie diagramu maszyny stanowej 10:00
    8. Dodanie elementów do diagramu maszyny stanowej 10:55
    9. Dodawanie relacji na diagramie maszyny stanowej 12:05
    10. Warunki, wyzwalacze, akcje  12:35
   12. Klasy i inżynieria wsteczna
    1. Dodanie diagramu klas 00:20
    2. Dodanie klasy 00:40
    3. Łączenie klas relacjami 01:30
    4. Własności relacji role i krotności 02:00
    5. Dodawanie atrybutów 04:20
    6. Klasa enumeracyjna 06:00
    7. Kopiowanie elementów wraz z jej zawartością 07:30
    8. Kopiowanie i przenoszenie atrybutów 08:00
    9. Relacje pomiędzy atrybutami
    10. Import kodu źródłowego do Enterprise Architect 09:30
    11. Import struktury bazy danych 12:00
   13. Komponenty i diagramy sekwencji
    1. Dodanie diagramu komponentów 00:20
    2. Dodanie elementów na diagram komponentów 00:40
    3. Łączenie interfejsu z komponentem 02:30
    4. Dodanie interfejsu (Expose Interface) 03:10
    5. Dodanie elementu port i połączenie z interfejsem 05:20
    6. Utworzenie diagramu sekwencji 06:10
    7. Dodawanie komponentów na diagram sekwencji 06:50
    8. Dodanie elementu fragment 07:50
   14. Zwinne modelowanie
    1. Dodawanie diagramu project management 00:30
     1. Epic
     2. User stories
     3. Task
    2. Własności elementu epic, task 02:40
    3. Dodanie diagramu roadmap 03:20
    4. Diagram kanban 06:00
   15. Słownik pojęć w Enterprise Architect
    1. Stary słownik 00:10
    2. Dodanie diagramu Glossary 00:40
    3. Dodawanie kategorii/grupy pojęć 01:00
    4. Dodawanie pojęć wraz z definicjami 01:30
    5. Rozpoznawanie definicji podczas opisu elementów 04:00
   16. Wykresy, checklisty i wyszukiwanie
    1. Wyszukiwanie elementów 00:15
    2. Wyszukiwanie za pomocą SQL 02:50
    3. Wykresy Pie 03:40
    4. Wykres zmian w czasie 05:30
    5. Checklista 07:50
   17. Zarządzanie zmianą
    1. Klonowanie struktur repozytorium 01:00
    2. Wersjonowanie elementów (klonowanie) 02:00
    3. Opis zmian – widok Maintenance 03:50
    4. Klonowanie diagramu 04:40
    5. Baseline 07:20
    6. Baseline – porównanie zmian na diagramach 09:45
    7. Przywracanie  zamrożonego widoku 10:25
    8. Audyt 11:00
    9. Audyt w Enterprise Architect 16 12:40
   18. Eksport i import modeli
    1. Eksport modelu 00:30
    2. Import modelu 01:25
    3. Synchronizacja modeli 02:45
    4. Import i export w natywnym formacie XEA (EA16) 05:20
   19. Praca grupowa
    1. Odblokowanie pracy grupowej 00:40
    2. Dodawanie użytkowników 01:25
    3. Zmiana na wspólnym repozytorium bez blokad 04:35
    4. Opcja Lock – czyli jedna osoba edytuje 05:20
    5. Wymuszenie blokady repozytorium 08:00
    6. Łączenie elementów z zablokowanych pakietów 09:10
    7. Odświeżanie diagramów przy pracy grupowej 09:50
    8. Usunięcie blokad przez administratora 10:50
    9. Nowe uprawnienia użytkowników – blokoada kasowania elementów (EA16) 12:05
   20. Komentarze i przegląd modeli
    1. Dyskusja nad elementami 00:20
    2. Przegląd modeli 02:40
    3. Dodanie elementów do przeglądu 03:30
    4. Rozpoczęcie przeglądu  – dodawanie akceptujących 04:50
    5. Przegląd artefaktów 6:20
    6. Wysyłanie powiadomień wewnętrznych 07:50
    7. Akceptacja artefaktów 08:30
    8. Odebranie powiadomienia 09:35
    9. Zakończenie przeglądu 11:30
   21. Pro Cloud Server
    1. Konfigurowanie EA do pracy w chmurze 00:20
    2. Uruchomienie WEBEA 01:00
    3. Przegląd diagramów 01:50
    4. Dyskusja na modelach 02:20
    5. Dodawanie opisów elementów 03:10
    6. Dodawanie linków pomiędzy diagramami (Navigation Cell) 03:52
    7. Przeglądy diagramów Review 05:00
    8. Widoczność elementów opisujących elementy 05:20
    9. Wyszukiwanie elementów 06:10
    10. Macierze 07:00
    11. Linki bezpośrednie do modeli 7:00
   22. Prolaborate integracja z Confluence i Jira:
    1. Publikacja diagramu w Confluence (iframe) 00:10
    2. Nawigacja na diagramach opublikowanych w Confluence 01:45
    3. Publikacja diagramu w Confluence (macro) 03:45
    4. Integracja z Jira (istniejące zadanie) 06:00
    5. Dodanie nowego wpisu do Jira z poziomu Prolaborate 07:30
    6. Widoczność zadań z Jira w Enterprise Architect 08:30
   23. Przydatne funkcje cz. 1
    1. Zamrażanie relacji 00:50
    2. Grupowanie elementów 02:00
    3. Znaczniki – bookmarks 02:40
    4. Dokumentacja w wielu językach 03:45
    5. Warstwy i filtry 04:50
    6. Mapowanie atrybutów wraz z macierzą Feature Matrix 06:10
   24. Przydatne funkcje cz. 2
    1. Wyłączanie stereotypów w Browser 00:10
    2. Dark mode 00:58
    3. Custom diagram 01:50
    4. Automatyczne kolorowanie elementów na bazie legendy 04:45
    5. Dodawanie elementów na diagram z okien wyszukiwania i traceability 06:35
    6. Dodawanie elementów na diagram z MS Word 07:50
   25. Przydatne funkcje cz. 3 (EA16)
    1. Automatyczne odświeżanie diagramów 00:10
    2. Warstwy elementów na diagramie 01:50
    3. Statusy, priorytety i ikony 02:30
    4. Okno Inspector 03:15
    5. Dziennik – notatki do elementów 05:00
   26. Przydatne funkcje cz. 4 (EA16)
    1. Autonumerowanie z wykorzystaniem stereotypu i aliasu 00:20
    2. Wyświetlanie na diagramie aliasów i nazw elementów 05:00
    3. Nadawanie numerów do już istniejących elementów 05:40
    4. Podświetlanie relacji 07:00
    5. Porządkowanie automatyczne relacji 07:50
    6. Porządkowanie manualne relacji 08:00
    7. Domyślne style relacji na diagramie 08:45
    8. Kopiowanie stylu relacji na diagramie 09:45
    9. Tryb prezentacji na diagramach 10:20
   27. Kompletny przykład zamodelowany w EA 14

Dostęp do kursu otrzymujesz automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty. Z kursu możesz korzystać w dogodnym dla Ciebie czasie.

Scroll to Top