Baner Szea

Poznaj Enterprise Architect Sparx Systems

Chcesz zacząć budować repozytorium wiedzy o Twojej organizacji i o Twoich systemach informatycznych? 

Musisz zbudować proces wytwórczy oprogramowania? Nie wiesz jak narysować diagram BPMN albo UML w Enterprise Architect? 

Twój zespół buduje modele, które nie mają dłuższego w czasie zastosowania?

Jesteś w doskonałym miejscu, by poznać funkcje Enterprise Architect.

Michael_Wolski_transparent_photo.png

Nazywam się Michał Wolski i od ponad dekady zajmuję się szeroko rozumianą inżynierią oprogramowania.  Specjalizuję się w modelowaniu procesów biznesowych, architekturze korporacyjnej, zarządzaniu wymaganiami oraz projektowaniu systemów informatycznych.

Na co dzień używam Enterprise Architect’a firmy Sparx Systems. Modeluję stosując notację UML, BPMN, ArchiMate. Narzędzia CASE i notację uzupełniam dobrymi praktykami oferowanymi przez Rational Unified Process, Essential Unified Process, SCRUM, Agile Modeling oraz TOGAF.

 

 

Szkolenie z Enterprise Architect jest kierowane do osób, które:

 • budują dokumentację w Enterprise Architect;
 • wytwarzają systemy informatyczne;
 • potrzebują wiedzy, jak w praktyce stosuję notację UML, BPMN, ArchiMate;
 • posługują się lub chciałby się posługiwać Enterprise Architect Sparx Systems
 • chcą w sposób zwinny podejść do tematu dokumentowania oprogramowania;
 • są analitykami biznesowymi lub systemowymi;
 • szukają możliwości wykorzystania Enterprise Architect w procesie analizy i projektowania oprogramowania;
 • chcą zarządzać zamianą, pracować grupowo lub będą wykorzystywać udostępniane za pomocą Pro Cloud Server

Jeśli czujesz, że znajomość Enterprise Architect ułatwi Twoją pracę – nie zwlekaj. Skorzystaj z kursu. 

Oferta

Koszt kursu 492 zł (brutto)

Cena kursu zawiera:

 • 23 logicznie powiązane moduły, w których omawiam funkcje Enterprise Architect;
 • ponad 4 godzin nagrań video, w skład których wchodzą tutoriale z praktycznego wykorzystania Enterprise Architect;
 • pokazuję ponad 150 funkcji Enterprise Architect;
 • dostęp online – kurs jest dostępny na specjalnej platformie, do której otrzymujesz login i hasło;
 • uczysz się, gdzie chcesz i kiedy chcesz – wszystkie materiały (oprócz filmów) możesz pobrać na komputer, telefon, tablet, aby móc uczyć się z dowolnego miejsca;
 • otrzymujesz dożywotni dostęp do kursu – kurs kupujesz raz, korzystasz z nagranych filmów wielokrotnie ;
 • dostęp do wszystkich lekcji od razu, tak by można było zaplanować czas na naukę;
 • tuż po ukończeniu kursu otrzymasz imienny certyfikat;

Zawartość kursu

 1. Zakładanie i otwieranie repozytorium
  1. Założenie repozytorium plikowego 00:13
  2. Podłączenie się do repozytorium plik 00:50
  3. Podłączenie się do repozytorium baza danych 01:30
  4. Podłączenie się do repozytorium Cloud Server 03:25
 2. Dodawanie pakietów i elementów do modelu
  1. Dodanie widoku – pakietu 00:10
  2. Kolejność elementów w repozytorium 01:35
  3. Dodawanie diagramów 02:00
  4. Dodanie elementu na diagram 03:10
  5. Połączenie elementów na diagramie 04:06
  6. Własności relacji 05:00
  7. Usuwanie i ukrywanie relacji 07:35
  8. Usuwanie elementu 09:35
 3. Menu Enterprise Architect i własności elementów
  1. Menu Enterprise Architect 00:21
  2. Zmiana typu diagramu 05:25
  3. Własności elementów 05:45
 4. Wygląd diagramów
  1. Wyrównywanie elementów 01:00
  2. Kolory i czcionka 01:40
  3. Zapamiętywanie wielu diagramów 03:20
  4. Legenda na diagramach 03:50
  5. Porządkowanie relacji 04:25
  6. Zamiana piktogramu elementu 05:40
  7. Zmiana trybu wyświetlania diagramu 06:45
  8. Podsumowanie diagramu 07:20
 5. Przedstawienie problemu
 6. Wymagania
  1. Dodawanie diagramu wymagań 00:10
  2. Dodawanie wymagania biznesowego 01:50
  3. Kolory statusów na wymaganiach 03:00
  4. Dodawanie własnych statusów 03:50
  5. Własne nazwy priorytetów, scenariuszy 04:50
  6. Dodawanie wymagań na system 05:25
  7. Relacje pomiędzy wymaganiami 06:30
  8. Porządkowanie wymagań 07:45
 7. Procesy biznesowe
  1. Dodawanie diagram BPMN 00:10
  2. Dodawanie procesu biznesowego 00:50
  3. Wyszukiwanie diagramu w strukturze repozytorium 01:20
  4. Dodawanie elementów na diagram BPMN 01:40
  5. Bramki I relacje pomiędzy elementami 04:25
  6. Nawigacja pomiędzy elementem proces biznesowy a diagramem 05:50
  7. Własności bramek 06:30
  8. Opisywanie relacji 07:45
  9. Własności zdarzeń początkowych, pośrednich i końcowych 08:25
  10. Zarządzanie lane 11:10
  11. Obiekty danych 12:30
  12. Własności aktywności 13:00
  13. Ustawianie domyślności do relacji 15:10
  14. Podprocesy (dekompozycja aktywności) 15:30 
 8. Przypadki użycia
  1. Dodawanie diagramu przypadków użycia 00:30
  2. Dodanie aktora i przypadku użycia 00:50
  3. Edycja własności pola notes przypadku użycia 01:15
  4. Wymagania wewnątrz przypadków użycia 01:50
  5. Mapowanie wymagań na przypadki użycia 03:00
  6. Warunki początkowe i końcowe 04:40
  7. Scenariusze w przypadku użycia 06:15
   1. Dodawanie scenariusza głównego
   2. Zmiana kolejności kroków w scenariuszu
   3. Dodawanie scenariusza alternatywnego
   4. Zmiana umiejscowienia scenariusza alternatywnego (entry point)
   5. Wczytanie scenariusza z innych źródeł
   6. Użycie elementów z menu kontekstowego
  8. Generowanie diagramów aktywności 15:45
  9. Okno właściwości przypadków użycia – responsibilities?? 16:40 
 9. Relacje i zależności
  1. Widok traceability 00:10
  2. Półautomatyczne budowanie diagramów na bazie relacji (insert related elements) 00:50
  3. Macierz zależności pomiędzy elementami 03:00
  4. Umieszczanie elementów na diagramie elementów z okna traceability 05:50
 10. Diagram aktywności i maszyny stanowej
  1. Dodawanie diagramu do elementu (diagram aktywności) 00:30
  2. Dodanie bramki decyzyjnej 02:50
  3. Dodanie innego diagramu na diagram aktywności 03:50
  4. Zrównoleglenie procesu elementy Fork i Join 04:30
  5. Znaczenie diagramu aktywności – alternatywa dla słownego opisu scenariuszy przypadków użycia 08:10
  6. Linked Document – dokumenty rozszerzające 09:00
  7. Dodanie diagramu maszyny stanowej 10:00
  8. Dodanie elementów do diagramu maszyny stanowej 10:55
  9. Dodawanie relacji na diagramie maszyny stanowej 12:05
  10. Warunki, wyzwalacze, akcje  12:35 
 11. Klasy i inżynieria wsteczna
  1. Dodanie diagramu klas 00:20
  2. Dodanie klasy 00:40
  3. Łączenie klas relacjami 01:30
  4. Własności relacji role i krotności 02:00
  5. Dodawanie atrybutów 04:20
  6. Klasa enumeracyjna 06:00
  7. Kopiowanie elementów wraz z jej zawartością 07:30
  8. Kopiowanie i przenoszenie atrybutów 08:00
  9. Relacje pomiędzy atrybutami
  10. Import kodu źródłowego do Enterprise Architect 09:30
  11. Import struktury bazy danych 12:00
 12. Komponenty i diagramy sekwencji
  1. Dodanie diagramu komponentów 00:20
  2. Dodanie elementów na diagram komponentów 00:40
  3. Łączenie interfejsu z komponentem 02:30
  4. Dodanie interfejsu (Expose Interface) 03:10
  5. Dodanie elementu port i połączenie z interfejsem 05:20
  6. Utworzenie diagramu sekwencji 06:10
  7. Dodawanie komponentów na diagram sekwencji 06:50
  8. Dodanie elementu fragment 07:50
 13. Zwinne modelowanie
  1. Dodawanie diagramu project management 00:30
   1. Epic
   2. User stories
   3. Task
  2. Własności elementu epic, task 02:40
  3. Dodanie diagramu roadmap 03:20
  4. Diagram kanban 06:00
 14. Słownik pojęć w Enterprise Architect
  1. Stary słownik 00:10
  2. Dodanie diagramu Glossary 00:40
  3. Dodawanie kategorii/grupy pojęć 01:00
  4. Dodawanie pojęć wraz z definicjami 01:30
  5. Rozpoznawanie definicji podczas opisu elementów 04:00
 15. Wykresy, checklisty i wyszukiwanie
  1. Wyszukiwanie elementów 00:15
  2. Wyszukiwanie za pomocą SQL 02:50
  3. Wykresy Pie 03:40
  4. Wykres zmian w czasie 05:30
  5. Checklista 07:50
 16. Zarządzanie zmianą
  1. Klonowanie struktur repozytorium 01:00
  2. Wersjonowanie elementów (klonowanie) 02:00
  3. Opis zmian – widok Maintenance 03:50
  4. Klonowanie diagramu 04:40
  5. Baseline 07:20
  6. Baseline – porównanie zmian na diagramach 09:45
  7. Przywracanie  zamrożonego widoku 10:25
  8. Audyt 11:00 
 17. Eksport i import modeli
  1. Eksport modelu 00:30
  2. Import modelu 01:25
  3. Synchronizacja modeli 02:45
 18. Praca grupowa
  1. Odblokowanie pracy grupowej 00:40
  2. Dodawanie użytkowników 01:25
  3. Zmiana na wspólnym repozytorium bez blokad 04:35
  4. Opcja Lock – czyli jedna osoba edytuje 05:20
  5. Wymuszenie blokady repozytorium 08:00
  6. Łączenie elementów z zablokowanych pakietów 09:10
  7. Odświeżanie diagramów przy pracy grupowej 09:50
  8. Usunięcie blokad przez administratora 10:50
 19. Komentarze i przegląd modeli
  1. Dyskusja nad elementami 00:20
  2. Przegląd modeli 02:40
  3. Dodanie elementów do przeglądu 03:30
  4. Rozpoczęcie przeglądu  – dodawanie akceptujących 04:50
  5. Przegląd artefaktów 6:20
  6. Wysyłanie powiadomień wewnętrznych 07:50
  7. Akceptacja artefaktów 08:30
  8. Odebranie powiadomienia 09:35
  9. Zakończenie przeglądu 11:30
 20. Pro Cloud Server
  1. Konfigurowanie EA do pracy w chmurze 00:20
  2. Uruchomienie WEBEA 01:00
  3. Przegląd diagramów 01:50
  4. Dyskusja na modelach 02:20
  5. Dodawanie opisów elementów 03:10
  6. Dodawanie linków pomiędzy diagramami (Navigation Cell) 03:52
  7. Przeglądy diagramów Review 05:00
  8. Widoczność elementów opisujących elementy 05:20
  9. Wyszukiwanie elementów 06:10
  10. Macierze 07:00
  11. Linki bezpośrednie do modeli 7:00
 21. Prolaborate integracja z Confluence i Jira:
  1. Publikacja diagramu w Confluence (iframe) 00:10
  2. Nawigacja na diagramach opublikowanych w Confluence 01:45
  3. Publikacja diagramu w Confluence (macro) 03:45
  4. Integracja z Jira (istniejące zadanie) 06:00
  5. Dodanie nowego wpisu do Jira z poziomu Prolaborate 07:30
  6. Widoczność zadań z Jira w Enterprise Architect 08:30
 22. Przydatne funkcje cz. 1
  1. Zamrażanie relacji 00:50
  2. Grupowanie elementów 02:00
  3. Znaczniki – bookmarks 02:40
  4. Dokumentacja w wielu językach 03:45
  5. Warstwy i filtry 04:50
  6. Mapowanie atrybutów wraz z macierzą Feature Matrix 06:10
 23. Przydatne funkcje cz. 2
  1. Wyłączanie stereotypów w Browser 00:10
  2. Dark mode 00:58
  3. Custom diagram 01:50
  4. Automatyczne kolorowanie elementów na bazie legendy 04:45
  5. Dodawanie elementów na diagram z okien wyszukiwania i treacebility 06:35
  6. Dodawanie elementów na diagram z MS Word 07:50
 24. Kompletny przykład zamodelowany w EA 14

Poznaj opinie uczestników moich kursu

Rozpisane na role, co poszczególne osoby (analityk, architekt) powinny robić na poszczególnych etapach procesu wytwórczego, jakie artefakty wytwarzać i co komu służy w dalszych etapach. Wszystko na konkretnych przykładach w EA. Organizacja repo i sposób jego utrzymywania w projekcie też jest wartością samą w sobie. Czysta praktyka, widać, że poparta ogromnym doświadczeniem.  (Klasyczny proces projektowania oprogramowania)

Jarosław

Znakomity kurs, prowadzony przez jednego z najlepszych architektów systemowych w Polsce. Kurs przeszedłem i używam go cały czas w charakterze “podręcznego kompendium” gdy o czymś zapomnę. Kurs zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych, którzy chcą ugruntować lub odświeżyć podstawową wiedzę. Polecam! (Podstawy modelowania przypadków użycia)

Andrzej

Zdecydowanie jest to kurs jakiego brakowało w polskojęzycznych zasobach internetu. Zwięzłe połączenie teorii z praktyką. Olbrzymią zaletą są tutoriale wsparte najpopularniejszym na rynku narzędziem do modelowania – Enterprise Architectem. UML w pigułce, wzbogacony o cenne komentarze doświadczonego prowadzącego. (Podstawy modelowania w języku UML)

Piotr

Fajna sprawa. Jedyne, czego żałuję to tempo. Gdy ma się rodzinę, pracę, inną naukę i ten kurs, ciężko nadążyć z realizacją zadań z kursu.
Z drugiej jednak strony, do lekcji on-line można zawsze powrócić, a zapisane webinaria dają odpowiedzi na pytania, które chciałem sam zadać 🙂 (Podstawy modelowania w języku UML)

Bartosz

Zacytowane, wybrane opinie, pochodzą z komentarzy do istniejących kursów. 

Pytania i odpowiedzi

Jak wyglądają prezentacje i tutoriale?

Wszystkie moduły nagrałem w takim samym stylu jak bezpłatny kurs z Podstaw modelowania przypadków użycia. Jeśli nie masz pewności odnośnie tego czy sposób przekazywania wiedzy jest dla Ciebie dobry, to weź udział w kursie z Podstaw modelowania przypadków użycia. Kurs jest bezpłatny. Jest teoria i praktyka. W części teoretycznej przedstawiam sekwencję kroków, jakie trzeba wykonać by przeprowadzić analizę i projekt.

Czy muszę znać UML lub BPMN?
Zasadniczo to nie jest szkolenie podstawowe. Warto znać podstawy UML i BPMN. Jeśli nie znasz notacji UML zapraszam Cię na mój kurs z podstaw modelowania w języku UML. BPMN poznasz na kursie z Analizy i modelowania procesów biznesowych.

Czy kurs wymaga stosowania Enterprise Architect?
Nie. Kurs to treści i tutoriale. Jeśli jednak chcesz skorzystać w 100%, to pliki z modelami wraz z szablonami dokumentów są przygotowane dla Enterprise Architect.

Czy na kursie nauczę się robić szablony dokumentów w Enterprise Architect?
Nie. Dostajesz gotowe szablony. Na tutorialu pokazuję tylko jak zasilam je danymi. Jeśli chcesz nauczyć się robić szablony to zapraszam Cię na mój kurs: Przygotowywanie raportów w Enterprise Architect.

Czy kurs dotyczy notacji UML, ArchiMate lub BPMN?
Nie. W trakcie kursu skupiam się na procesie czyli sekwencji czynności, jakie  trzeba wykonać by dostarczyć odpowiednią dokumentację.  Notacji UML możesz nauczyć się na moim kursie z podstaw modelowania w języku UML. Tłumaczenie notacji ArchiMate jest na stronie: https://www.michalwolski.pl/archimate-3-0/  . Natomiast kurs z BPMN znajdziesz: https://wolski.pro/kursy/o-kursie-analiza-i-modelowanie-procesow-biznesowych/

Skąd mam pewność, że nauczę się czegoś online?
Od ponad 10 lat uczę na sali szkoleniowej języka UML i  układam ten język w procesie projektowania oprogramowania. Mam też bogate doświadczenie jako konsultant. Materiały przygotowałem w porcjach do 15 min aby ułatwić ich przyswojenie. I najważniejsze.

W jaki sposób korzystam z kursu?
Kurs realizujesz samodzielnie. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymujesz dostęp do kursu i możesz korzystać tak długo, jak chcesz, i tak intensywnie, jak potrzebujesz.

Czy od razu dostaję dostęp do całego kursu?
Tak. Kurs realizujesz samodzielnie i samodzielnie decydujesz o tempie, w jakim to robisz.

Na jak długo dostaję dostęp do kursu?
Po wykupieniu kursu możesz wracać do niego w dowolnym czasie (za tydzień, za kwartał, za rok).

 

Czy otrzymam fakturę VAT?
Tak. Podana cena jest ceną do zapłaty (brutto). W przeciągu kilku dni od zaksięgowania wpłaty otrzymasz fakturę VAT lub inny dowód potwierdzający zakup.

Przewiń do góry