Baner Szea

Poznaj Enterprise Architect Sparx Systems

Chcesz zacząć budować repozytorium wiedzy o Twojej organizacji i o Twoich systemach informatycznych? 

Musisz zbudować proces wytwórczy oprogramowania? Nie wiesz jak narysować diagram BPMN albo UML w Enterprise Architect? 

Twój zespół buduje modele, które nie mają dłuższego w czasie zastosowania?

Jesteś w doskonałym miejscu, by poznać funkcje Enterprise Architect.

Michael_Wolski_transparent_photo.png

Nazywam się Michał Wolski i od ponad dekady zajmuję się szeroko rozumianą inżynierią oprogramowania.  Specjalizuję się w modelowaniu procesów biznesowych, architekturze korporacyjnej, zarządzaniu wymaganiami oraz projektowaniu systemów informatycznych.

Na co dzień używam Enterprise Architect’a firmy Sparx Systems. Modeluję stosując notację UML, BPMN, ArchiMate. Narzędzia CASE i notację uzupełniam dobrymi praktykami oferowanymi przez Rational Unified Process, Essential Unified Process, SCRUM, Agile Modeling oraz TOGAF.

 

 

Szkolenie z Enterprise Architect jest kierowane do osób, które:

 • budują dokumentację w Enterprise Architect;
 • wytwarzają systemy informatyczne;
 • potrzebują wiedzy, jak w praktyce stosuję notację UML, BPMN, ArchiMate;
 • posługują się lub chciałby się posługiwać Enterprise Architect Sparx Systems
 • chcą w sposób zwinny podejść do tematu dokumentowania oprogramowania;
 • są analitykami biznesowymi lub systemowymi;
 • szukają możliwości wykorzystania Enterprise Architect w procesie analizy i projektowania oprogramowania;
 • chcą zarządzać zamianą, pracować grupowo lub będą wykorzystywać udostępniane za pomocą Pro Cloud Server

Jeśli czujesz, że znajomość Enterprise Architect ułatwi Twoją pracę – nie zwlekaj. Skorzystaj z kursu. 

Oferta

Koszt kursu 694,95 zł (brutto)

Cena kursu zawiera:

  • 25 logicznie powiązanych modułów, w których omawiam funkcje Enterprise Architect;
  • ponad 4 godzin nagrań video, w skład których wchodzą tutoriale z praktycznego wykorzystania Enterprise Architect;
  • pokazuję ponad 150 funkcji Enterprise Architect;
 • W kursie zebrałem najczęściej wykorzystywane techniki raportowania w Enterprise Architect
 • Każde zagadnienie jest uzupełnione plikiem Enterprise Architect 15 i Enterprise Architect 16, który możesz pobrać.
 • Podczas kursu przygotowuję 17 typów szablonów.
 • dostęp online – kurs jest dostępny na specjalnej platformie, do której otrzymujesz login i hasło;
 • uczysz się, gdzie chcesz i kiedy chcesz – wszystkie materiały (oprócz filmów) możesz pobrać na komputer, telefon, tablet, aby móc uczyć się z dowolnego miejsca;
 • otrzymujesz dostęp do kursu na minimun jeden rok od zakupu– kurs kupujesz raz, korzystasz z nagranych filmów wielokrotnie;
 • dostęp do wszystkich lekcji od razu, tak by można było zaplanować czas na naukę;
 • tuż po ukończeniu kursu otrzymasz imienny certyfikat;

Zawartość kursu

 1. Zakładanie i otwieranie repozytorium Enterprise Architect 15
  1. Założenie repozytorium plikowego 00:13
  2. Podłączenie się do repozytorium plik 00:50
  3. Podłączenie się do repozytorium baza danych 01:30
  4. Podłączenie się do repozytorium Cloud Server 03:25
 2. Zakładanie i otwieranie repozytorium Enterprise Architect 16
  1. Założenie repozytorium plikowego 00:20
  2. Podłączenie się do repozytorium plik 01:25
  3. Transfer repozytorium EAP do QEAP 02:30
  4. Podłączenie się do repozytorium baza danych 03:20
  5. Podłączenie się do repozytorium Cloud Server 04:10
 3. Dodawanie pakietów i elementów do modelu
  1. Dodanie widoku – pakietu 00:10
  2. Kolejność elementów w repozytorium 01:35
  3. Dodawanie diagramów 02:00
  4. Dodanie elementu na diagram 03:10
  5. Połączenie elementów na diagramie 04:06
  6. Własności relacji 05:00
  7. Usuwanie i ukrywanie relacji 07:35
  8. Usuwanie elementu 09:35
 4. Menu Enterprise Architect i własności elementów
  1. Menu Enterprise Architect 00:21
  2. Zmiana typu diagramu 05:25
  3. Własności elementów 05:45
  4. Menu w Enterprise Architect 16 08:30
 5. Wygląd diagramów
  1. Wyrównywanie elementów 01:00
  2. Kolory i czcionka 01:40
  3. Zapamiętywanie wielu diagramów 03:20
  4. Legenda na diagramach 03:50
  5. Porządkowanie relacji 04:25
  6. Zamiana piktogramu elementu 05:40
  7. Zmiana trybu wyświetlania diagramu 06:45
  8. Podsumowanie diagramu 07:20
 6. Przedstawienie problemu
 7. Wymagania
  1. Dodawanie diagramu wymagań 00:10
  2. Dodawanie wymagania biznesowego 01:50
  3. Kolory statusów na wymaganiach 03:00
  4. Dodawanie własnych statusów 03:50
  5. Własne nazwy priorytetów, scenariuszy 04:50
  6. Dodawanie wymagań na system 05:25
  7. Relacje pomiędzy wymaganiami 06:30
  8. Porządkowanie wymagań 07:45
 8. Procesy biznesowe
  1. Dodawanie diagram BPMN 00:10
  2. Dodawanie procesu biznesowego 00:50
  3. Wyszukiwanie diagramu w strukturze repozytorium 01:20
  4. Dodawanie elementów na diagram BPMN 01:40
  5. Bramki I relacje pomiędzy elementami 04:25
  6. Nawigacja pomiędzy elementem proces biznesowy a diagramem 05:50
  7. Własności bramek 06:30
  8. Opisywanie relacji 07:45
  9. Własności zdarzeń początkowych, pośrednich i końcowych 08:25
  10. Zarządzanie lane 11:10
  11. Obiekty danych 12:30
  12. Własności aktywności 13:00
  13. Ustawianie domyślności do relacji 15:10
  14. Podprocesy (dekompozycja aktywności) 15:30
 9. Przypadki użycia
  1. Dodawanie diagramu przypadków użycia 00:30
  2. Dodanie aktora i przypadku użycia 00:50
  3. Edycja własności pola notes przypadku użycia 01:15
  4. Wymagania wewnątrz przypadków użycia 01:50
  5. Mapowanie wymagań na przypadki użycia 03:00
  6. Warunki początkowe i końcowe 04:40
  7. Scenariusze w przypadku użycia 06:15
   1. Dodawanie scenariusza głównego
   2. Zmiana kolejności kroków w scenariuszu
   3. Dodawanie scenariusza alternatywnego
   4. Zmiana umiejscowienia scenariusza alternatywnego (entry point)
   5. Wczytanie scenariusza z innych źródeł
   6. Użycie elementów z menu kontekstowego
  8. Generowanie diagramów aktywności 15:45
  9. Okno właściwości przypadków użycia – responsibilities 16:40
 10. Relacje i zależności
  1. Widok traceability 00:10
  2. Półautomatyczne budowanie diagramów na bazie relacji (insert related elements) 00:50
  3. Macierz zależności pomiędzy elementami 03:00
  4. Umieszczanie elementów na diagramie elementów z okna traceability 05:50
 11. Diagram aktywności i maszyny stanowej
  1. Dodawanie diagramu do elementu (diagram aktywności) 00:30
  2. Dodanie bramki decyzyjnej 02:50
  3. Dodanie innego diagramu na diagram aktywności 03:50
  4. Zrównoleglenie procesu elementy Fork i Join 04:30
  5. Znaczenie diagramu aktywności – alternatywa dla słownego opisu scenariuszy przypadków użycia 08:10
  6. Linked Document – dokumenty rozszerzające 09:00
  7. Dodanie diagramu maszyny stanowej 10:00
  8. Dodanie elementów do diagramu maszyny stanowej 10:55
  9. Dodawanie relacji na diagramie maszyny stanowej 12:05
  10. Warunki, wyzwalacze, akcje  12:35
 12. Klasy i inżynieria wsteczna
  1. Dodanie diagramu klas 00:20
  2. Dodanie klasy 00:40
  3. Łączenie klas relacjami 01:30
  4. Własności relacji role i krotności 02:00
  5. Dodawanie atrybutów 04:20
  6. Klasa enumeracyjna 06:00
  7. Kopiowanie elementów wraz z jej zawartością 07:30
  8. Kopiowanie i przenoszenie atrybutów 08:00
  9. Relacje pomiędzy atrybutami
  10. Import kodu źródłowego do Enterprise Architect 09:30
  11. Import struktury bazy danych 12:00
 13. Komponenty i diagramy sekwencji
  1. Dodanie diagramu komponentów 00:20
  2. Dodanie elementów na diagram komponentów 00:40
  3. Łączenie interfejsu z komponentem 02:30
  4. Dodanie interfejsu (Expose Interface) 03:10
  5. Dodanie elementu port i połączenie z interfejsem 05:20
  6. Utworzenie diagramu sekwencji 06:10
  7. Dodawanie komponentów na diagram sekwencji 06:50
  8. Dodanie elementu fragment 07:50
 14. Zwinne modelowanie
  1. Dodawanie diagramu project management 00:30
   1. Epic
   2. User stories
   3. Task
  2. Własności elementu epic, task 02:40
  3. Dodanie diagramu roadmap 03:20
  4. Diagram kanban 06:00
 15. Słownik pojęć w Enterprise Architect
  1. Stary słownik 00:10
  2. Dodanie diagramu Glossary 00:40
  3. Dodawanie kategorii/grupy pojęć 01:00
  4. Dodawanie pojęć wraz z definicjami 01:30
  5. Rozpoznawanie definicji podczas opisu elementów 04:00
 16. Wykresy, checklisty i wyszukiwanie
  1. Wyszukiwanie elementów 00:15
  2. Wyszukiwanie za pomocą SQL 02:50
  3. Wykresy Pie 03:40
  4. Wykres zmian w czasie 05:30
  5. Checklista 07:50
 17. Zarządzanie zmianą
  1. Klonowanie struktur repozytorium 01:00
  2. Wersjonowanie elementów (klonowanie) 02:00
  3. Opis zmian – widok Maintenance 03:50
  4. Klonowanie diagramu 04:40
  5. Baseline 07:20
  6. Baseline – porównanie zmian na diagramach 09:45
  7. Przywracanie  zamrożonego widoku 10:25
  8. Audyt 11:00
  9. Audyt w Enterprise Architect 16 12:40
 18. Eksport i import modeli
  1. Eksport modelu 00:30
  2. Import modelu 01:25
  3. Synchronizacja modeli 02:45
  4. Import i export w natywnym formacie XEA (EA16) 05:20  
 19. Praca grupowa
  1. Odblokowanie pracy grupowej 00:40
  2. Dodawanie użytkowników 01:25
  3. Zmiana na wspólnym repozytorium bez blokad 04:35
  4. Opcja Lock – czyli jedna osoba edytuje 05:20
  5. Wymuszenie blokady repozytorium 08:00
  6. Łączenie elementów z zablokowanych pakietów 09:10
  7. Odświeżanie diagramów przy pracy grupowej 09:50
  8. Usunięcie blokad przez administratora 10:50
  9. Nowe uprawnienia użytkowników – blokoada kasowania elementów (EA16) 12:05
 20. Komentarze i przegląd modeli
  1. Dyskusja nad elementami 00:20
  2. Przegląd modeli 02:40
  3. Dodanie elementów do przeglądu 03:30
  4. Rozpoczęcie przeglądu  – dodawanie akceptujących 04:50
  5. Przegląd artefaktów 6:20
  6. Wysyłanie powiadomień wewnętrznych 07:50
  7. Akceptacja artefaktów 08:30
  8. Odebranie powiadomienia 09:35
  9. Zakończenie przeglądu 11:30
 21. Pro Cloud Server
  1. Konfigurowanie EA do pracy w chmurze 00:20
  2. Uruchomienie WEBEA 01:00
  3. Przegląd diagramów 01:50
  4. Dyskusja na modelach 02:20
  5. Dodawanie opisów elementów 03:10
  6. Dodawanie linków pomiędzy diagramami (Navigation Cell) 03:52
  7. Przeglądy diagramów Review 05:00
  8. Widoczność elementów opisujących elementy 05:20
  9. Wyszukiwanie elementów 06:10
  10. Macierze 07:00
  11. Linki bezpośrednie do modeli 7:00
 22. Prolaborate integracja z Confluence i Jira:
  1. Publikacja diagramu w Confluence (iframe) 00:10
  2. Nawigacja na diagramach opublikowanych w Confluence 01:45
  3. Publikacja diagramu w Confluence (macro) 03:45
  4. Integracja z Jira (istniejące zadanie) 06:00
  5. Dodanie nowego wpisu do Jira z poziomu Prolaborate 07:30
  6. Widoczność zadań z Jira w Enterprise Architect 08:30
 23. Przydatne funkcje cz. 1
  1. Zamrażanie relacji 00:50
  2. Grupowanie elementów 02:00
  3. Znaczniki – bookmarks 02:40
  4. Dokumentacja w wielu językach 03:45
  5. Warstwy i filtry 04:50
  6. Mapowanie atrybutów wraz z macierzą Feature Matrix 06:10
 24. Przydatne funkcje cz. 2
  1. Wyłączanie stereotypów w Browser 00:10
  2. Dark mode 00:58
  3. Custom diagram 01:50
  4. Automatyczne kolorowanie elementów na bazie legendy 04:45
  5. Dodawanie elementów na diagram z okien wyszukiwania i treacebility 06:35
  6. Dodawanie elementów na diagram z MS Word 07:50
 25. Przydatne funkcje cz. 3 (EA16)
  1. Automatyczne odświeżanie diagramów 00:10
  2. Warstwy elementów na diagramie 01:50
  3. Statusy, priorytety i ikony 02:30
  4. Okno Inspector 03:15
  5. Dziennik – notatki do elementów 05:00
 26. Przydatne funkcje cz. 4 (EA16)
  1. Autonumerowanie z wykorzystaniem stereotypu i aliasu 00:20
  2. Wyświetlanie na diagramie aliasów i nazw elementów 05:00
  3. Nadawanie numerów do już istniejących elementów 05:40
  4. Podświetlanie relacji 07:00
  5. Porządkowanie automatyczne relacji 07:50
  6. Porządkowanie manualne relacji 08:00
  7. Domyślne style relacji na diagramie 08:45
  8. Kopiowanie stylu relacji na diagramie 09:45
  9. Tryb prezentacji na diagramach 10:20
 27. Kompletny przykład zamodelowany w EA 14
Tworzenie dokumentacji w EA
 • Struktura repozytorium
 • Generowanie dokumentacji na bazie istniejących szablonów
  • Eksport szablonów
  • Import szablonów
 • Generowanie dokumentacji HTML
 • Własny szablon
  • Okładka
  • Spis treści
  • Pierwszy własny raport
  • Dodawanie pakietu do raportu
  • Dodawanie diagramu o raportu
  • Dodawanie własności do raportu
 • Dokumenty wirtualne
  • Lista wymagań w tabelce
  • Tagged value na raporcie
  • Zaawansowany raport z przypadków użycia
  • Scenariusze przypadków użycia na raporcie
  • Tworzenie dokumentu wirtualnego
  • Dodawanie rozdziałów do dokumentu wirtualnego
  • Dodawanie podrozdziałów do dokumentu wirtualnego
  • Przypisywanie szablonów do rozdziałów
  • Tworzenie szablonu głównego dokumentu – papeteria
  • Przypisywanie szablonu głównego do dokumentu
 • Fragmenty oraz filtry w raportach
  • Tworzenie duplikatu raportu
  • Fragment z aktorem
  • Filtrowanie elementów
  • Fragment pośredniczący
  • Zagnieżdżenie fragmentu we fragmencie
  • Filtrowanie po relacjach
  • Opis „słownomuzyczny” w raportach
  • Linked document w raportach
  • Dodawanie opisów słownych do raportów
 • Selektor szablonów
 • Zaawansowane raporty
  • Ukrywanie diagramów na raportach
  • Obracanie diagramów na raportach
  • Dzielenie dużych diagramów na kilka stron
  • Zmiana orientacji strony z diagramem
  • Filtrowanie elementów – statusy
  • Ukrywanie elementów bez opisów
  • Sortowanie elementów na raportach
  • Zapytania SQL wewnątrz Enterprise Architect
  • Dodanie fragmentu do raportu SQL
  • Dodanie zapytania SQL
  • Finalny raport z zapytaniem SQL
 • Raportowanie bezpośrednio z bazy danych
 • Custom Document

Kurs dostarcza szereg użytecznych informacji dotyczących automatycznego generowania dokumentacji z Enterprise Architect.

Poznaj opinie uczestników moich kursu

Rozpisane na role, co poszczególne osoby (analityk, architekt) powinny robić na poszczególnych etapach procesu wytwórczego, jakie artefakty wytwarzać i co komu służy w dalszych etapach. Wszystko na konkretnych przykładach w EA. Organizacja repo i sposób jego utrzymywania w projekcie też jest wartością samą w sobie. Czysta praktyka, widać, że poparta ogromnym doświadczeniem.  (Klasyczny proces projektowania oprogramowania)

Jarosław

Znakomity kurs, prowadzony przez jednego z najlepszych architektów systemowych w Polsce. Kurs przeszedłem i używam go cały czas w charakterze “podręcznego kompendium” gdy o czymś zapomnę. Kurs zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych, którzy chcą ugruntować lub odświeżyć podstawową wiedzę. Polecam! (Podstawy modelowania przypadków użycia)

Andrzej

Zdecydowanie jest to kurs jakiego brakowało w polskojęzycznych zasobach internetu. Zwięzłe połączenie teorii z praktyką. Olbrzymią zaletą są tutoriale wsparte najpopularniejszym na rynku narzędziem do modelowania – Enterprise Architectem. UML w pigułce, wzbogacony o cenne komentarze doświadczonego prowadzącego. (Podstawy modelowania w języku UML)

Piotr

Fajna sprawa. Jedyne, czego żałuję to tempo. Gdy ma się rodzinę, pracę, inną naukę i ten kurs, ciężko nadążyć z realizacją zadań z kursu.
Z drugiej jednak strony, do lekcji on-line można zawsze powrócić, a zapisane webinaria dają odpowiedzi na pytania, które chciałem sam zadać 🙂 (Podstawy modelowania w języku UML)

Bartosz

Zacytowane, wybrane opinie, pochodzą z komentarzy do istniejących kursów. 

Pytania i odpowiedzi

Jak wyglądają prezentacje i tutoriale?

Wszystkie moduły nagrałem w takim samym stylu jak bezpłatny kurs z Podstaw modelowania przypadków użycia. Jeśli nie masz pewności odnośnie tego czy sposób przekazywania wiedzy jest dla Ciebie dobry, to weź udział w kursie z Podstaw modelowania przypadków użycia. Kurs jest bezpłatny. Jest teoria i praktyka. W części teoretycznej przedstawiam sekwencję kroków, jakie trzeba wykonać by przeprowadzić analizę i projekt.

Czy muszę znać UML lub BPMN?
Zasadniczo to nie jest szkolenie podstawowe. Warto znać podstawy UML i BPMN. Jeśli nie znasz notacji UML zapraszam Cię na mój kurs z podstaw modelowania w języku UML. BPMN poznasz na kursie z Analizy i modelowania procesów biznesowych.

Czy kurs wymaga stosowania Enterprise Architect?
Nie, gdyż na kursie pokazuję jak działa Enterprise Architect. Nie ma obowiązku wykonywania żadnej pracy.  

Czy na kursie nauczę się robić szablony dokumentów w Enterprise Architect?
Nie. Na tym kursie pokazuję jak działa Enterprise Architect. Jeśli chcesz nauczyć się robić szablony to zapraszam Cię na mój kurs: Przygotowywanie raportów w Enterprise Architect.

Czy kurs dotyczy notacji UML, ArchiMate lub BPMN?
Nie. W trakcie kursu skupiam się na procesie, czyli sekwencji czynności, jakie  trzeba wykonać, by dostarczyć odpowiednią dokumentację.  Notacji UML możesz nauczyć się na moim kursie z podstaw modelowania w języku UML. Tłumaczenie notacji ArchiMate jest na stronie: https://wolski.pro/archimate-3-0/  . Natomiast kurs z BPMN znajdziesz: https://wolski.pro/kursy/o-kursie-analiza-i-modelowanie-procesow-biznesowych/

Skąd mam pewność, że nauczę się czegoś online?
Od ponad 10 lat uczę na sali szkoleniowej języka UML i  układam ten język w procesie projektowania oprogramowania. Mam też bogate doświadczenie jako konsultant. Materiały przygotowałem w porcjach do 15 min, aby ułatwić ich przyswojenie. 

W jaki sposób korzystam z kursu?
Kurs realizujesz samodzielnie. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymujesz dostęp do kursu i możesz korzystać tak długo, jak chcesz, i tak intensywnie, jak potrzebujesz.

Czy od razu dostaję dostęp do całego kursu?
Tak. Kurs realizujesz samodzielnie i samodzielnie decydujesz o tempie, w jakim to robisz.

Na jak długo dostaję dostęp do kursu?
Po wykupieniu kursu możesz wracać do niego w dowolnym czasie (za tydzień, za kwartał, za rok).

Czy otrzymam fakturę VAT?
Tak. Podana cena jest ceną do zapłaty (brutto). W przeciągu kilku dni od zaksięgowania wpłaty otrzymasz fakturę VAT lub inny dowód potwierdzający zakup.

Scroll to Top