Zadania do kursu analiza i modelowanie procesów biznesowych

SPIS ZADAŃ

Zadania podstawowe

Zadania średnio zaawansowane

Zadanie zaawansowane

powrót do kursu: Analiza i modelowanie procesów biznesowych

Zadania podstawowe

ZP.1 Przygotowanie napoi chłodzących

Do Leszka przychodzi Mieszko. Leszek chce poczęstować Mieszka napojem. Zawsze oferuje mrożoną herbatę, mrożoną kawę. A jeśli Mieszko nie wybiera żadnego z tych napoi, to otrzymuje zimną wodę. W zależności od preferencji, Leszek przygotowuje napój. Po przygotowaniu napoju, Leszek wręcza Mieszkowi przygotowany napój.

Zadanie:

 1. Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Wykorzystaj bramkę XOR.

ZP.2 Zakupy

Mieszko wpada do marketu aby zrobić szybko zakupy. Bierze koszyk. Następnie dokonuje zakupów na działach z nabiałem i pieczywem oraz na dziale warzyw i owoców. Następnie z produktami w koszyku udaje się kasy. W kasie Mieszko płaci kartą płatniczą za produkty.  Gdy terminal do płatności kartą nie działa płaci za zakupy gotówką. Zakupy zrobione 🙂

Zadanie:

 1. Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Wykorzystaj bramkę AND.

ZP.3 Stacja benzynowa

Na stacji benzynowej Leszek tankuje paliwo do swojego samochodu. Przy kasie płaci za paliwo. Czasem dokupuje płyn do spryskiwaczy lub kupon na myjnię. W przypadku gdy kupuje kupon na myjnię, jedzie umyć samochód.  W przypadku zakupu płynu do spryskiwaczy, wlewa go do pojazdu przed odjechaniem z dystrybutora. Przed opuszczeniem stacji benzynowej Leszek ma zwyczaj kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu. Podjeżdża do punktu z kompresorem i sprawdza ciśnienie powietrza. Proces kończy się gdy Leszek opuszcza stację benzynową.

Zadanie:

 1. Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Wykorzystaj bramkę OR.

ZP.4 Kolejka

Leszek i Mieszko są na zakupach. Do kas są dwie kolejki. Nie wiadomo, która kolejka będzie szybsza. W jednej kolejce ustawia się Mieszko, a w drugiej Leszek z koszykiem.

Gdy Mieszko powiadomi Leszka, że zaraz będzie przy taśmie to Leszek opuści swoją kolejkę i przejdzie do kolejki Mieszka. Po zmianie kolejki Leszek wyłoży zakupy na taśmę i dokona płatności.   

Gdy kolejka Leszka będzie szybsza (pusta taśma na zakupy), to Leszek wyłoży zakupy na taśmę i dokona płatności. Niezależnie od wyboru kolejki proces kończy się opłaconymi zakupami.   

Zadanie:

 1. Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Wykorzystaj bramkę sterowaną zdarzeniami.

ZP.5 Gotowanie jajka na miękko

Wkładamy jajka do wody. Wodę gotujemy a następnie odczekujemy 3 minuty. Potem wyłączamy kuchenkę i wyjmujemy ugotowane jajko.

Zadanie:

 1. Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Wykorzystaj zdarzenie pośrednie typu timer.

ZP.6 Automatyczne zapisanie się na newsletter po zakupie w sklepie

Gdy klient dokona zakupu w sklepie, jego zamówienie otrzymuje status “zrealizowane”.

System Integromat sprawdza co 30 minut statusy zamówień w sklepie internetowym.  Następnie, do każdego zamówienia ze statusem “zrealizowane” sprawdza jakie produkty są w zamówieniu. W zależności od typu produktu, zapisuje adres mailowy składającego zamówienie na następujące newslettery: “nabywcy butów”, lub “nabywcy ubrań”.

Jeśli w trakcie sprawdzania produktów na zamówieniu okaże się że choć jeden z produktów jest kupowany w promocji to zapisuje adres mailowy danej osoby na newsletter “Korzystający z promocji”. Taka osoba nie jest zapisywana na newsletter “nabywcy butów” i “nabywcy ubrań”.

Każda osoba zapisana na newsletter otrzymuje maila z powitaniem oraz informacją dotyczącą zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

Zadanie:

 1. Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Wykorzystaj zdarzenia typu message, timer, rule (także jako zdarzenia przerywające czynność) oraz obiekt danych.

ZP.7 Zraszacz na działce

System zraszający jest wyposażony w szereg czujników.  Zraszanie trawy może być uruchomione o 6 rano lub manualnie przez użytkownika.  Po uruchomieniu systemu zraszającego system sprawdza w trakcie podlewania wilgotność gleby.  Podlewanie trwa 30 minut lub do osiągnięcia odpowiedniej wilgotności gleby. Po zakończeniu podlewania system wysyła sms-a do użytkownika z potwierdzeniem zakończenia podlewania.

Zadanie:

 1. Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Wykorzystaj zdarzenia typu rule, timer, message.

powrót do spisu zadań
powrót do kursu: Analiza i modelowanie procesów biznesowych


Zadania średnio zaawansowane

ZŚ.1 Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa

Wniosek jest składany przez Wnioskodawcę w Biurze Podawczym. Pracownik biura podawczego wstępnie weryfikuje pismo i potwierdza jego złożenie na kopii.  Jeśli wnioskodawca nie ma kopii, to biuro podawcze nie dokonuje potwierdzenia. Pismo jest zanoszone do Biura Ochrony Środowiska. Biuro Ochrony Środowiska weryfikuje wniosek pod kątem formalnym. W przypadku braku wymaganych załączników, na przykład: zaświadczenia o prawie do dysponowania działką, wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie odbywa się poprzez wysłanie pisma.  Pismo wysyłane jest tradycyjną pocztą przez biuro podawcze. Czas oczekiwania na uzupełnienie braków to 14 dni od daty odebrania pisma przez wnioskodawcę. Po upłynięciu wspomnianego czasu wniosek jest anulowany. Braki składane są przez wnioskodawcę do biura podawczego.

Jeśli wniosek jest poprawny pod kątem formalnym, Biuro Ochrony Środowiska umawia telefonicznie wizytę inspektora, a następnie inspektor w umówionym czasie jedzie na inspekcję drzew opisanych we wniosku.

Równolegle pracownik Biura Ochrony Środowiska sprawdza czy jest potrzebna konsultacja ornitologiczna i jakie drzewa należy zasadzić w zamian za wycięte. W przypadku potrzeby konsultacji ornitologicznej na miejsce wycinki drzew wysyłany jest ornitolog. Po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora, który dokonał oględzin na miejscu oraz ustaleniu jakie drzewa mają być zasadzone oraz po ewentualnej wizycie ornitologa wydawane jest pismo z decyzją. Pismo wysyłane jest z pomocą biura podawczego. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki listowej z decyzją. Ornitolog i inspektor są pracownikami BOŚ.

Każde pismo przychodzące i wychodzące jest zapisywane w rejestrze pism przychodzących i wychodzących.  

Zadania:

 1. Zidentyfikuj procesy biznesowe (rozwiązanie może się składać z jednego lub kilku procesów biznesowych)
 2. Narysuj procesy ilustrujące opisane sytuacje. Wykorzystaj obiekty danych, zdarzenie pośrednie, baseny i tory, które opisują współpracę uczestników procesów.  

ZŚ.2 Ogłoszenie wystawiane przez komis na sprzedaż samochodu

Gdy pojawi się nowy samochód do sprzedaży, informacja o nim trafia do sytemu SAMOFER.

Pracownik komisu wprowadza opis samochodu w systemie SAMOFER. Ogłoszenie (opis, zdjęcia) sprawdza kierownik komisu. W przypadku braku akceptacji pracownik komisu poprawia ogłoszenie i ponownie kieruje do weryfikacji. W przypadku akceptacji pracownik komisu ustawia termin publikacji ogłoszenia.

W terminie publikacji ogłoszenia system SAMOFER wysyła ogłoszenie: na stronę internetowa komisu, portal ogłoszeniowy oraz profil na Facebook komisu.

Po umieszczeniu ogłoszeń w tych miejscach, SAMOFER wysyła potwierdzenie o zakończonym zleceniu. W przypadku błędu przy publikacji na portalu lub Facebooku SAMOFER wysyła informację o błędzie.

Zadanie:

 1. Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Do opisu procesu użyj torów i basenów. Facebook i portal ogłoszeniowy reprezentowane są jako pusty basen.

ZŚ.3 Bank

Pracownik banku MWBank w systeme MWKredyt otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta. Wniosek jest pobierany z Systemu Wnioskowego (SW). W komunikacji pomiędzy aplikacjami MWKredyt a Systemem Wnioskowym pośredniczy szyna usług.

W momencie pobrania danych wniosku, pobierane są załączniki do wniosku – skany w postaci pliku PDF z aplikacji Archiwum Dokumentów. Pliki zapisywane są w cache aplikacji MWKredyt. Wniosek zawiera dane osobowe. W związku z tym, szyna usług w momencie przekazywania danych wniosku lub przekazywania plików (załączników do wniosku) wysyła do aplikacji UDO – informację o udostępnieniu danych osobowych. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy informacja o udzielonym kredycie jest przesyłana do KNF.

Po wyświetleniu danych z wniosku kredytowego, pracownik banku dokonuje oceny formalnej wniosku, a następnie sprawdza wiarygodność klienta w BIK. Sprawdzenie klienta w BIK odbywa się za pomocą szyny usług. System MWKredyt wysyła zapytanie do BIK. BIK odsyła odpowiedź ze statusem klienta. Dane pozyskane z BIK zapisują się jako załącznik wewnętrzny wniosku o kredyt w Systemie Wnioskowym. Skan opinii zapisuje się w aplikacji Archiwum Dokumentów.

Jeśli weryfikacja BIK jest pozytywna to proces jest kontynuowany. W przeciwnym wypadku proces kończy się pismem z odmową.

W przypadku pozytywnej opinii z BIK, pracownik z Banku ustala kategorie ryzyka dla klienta, opracowuje ofertę (terminy spłat, raty, odsetki, inne opłaty).

Oferta jest zapisywana jako oferta ze statusem do akceptacji w Systemie Wnioskowym. Skan oferty zapisuje się w aplikacji Archiwum Dokumentów.

Informacja o gotowej ofercie jest kierowana do Dyrektora oddziału, który otrzymuje mailowe powiadomienie o ofercie do akceptacji.  

Dyrektor oddziału w systemie MWKredyt otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta oraz ofertę. Wniosek i oferta są pobierane z Systemu Wnioskowego (SW). W komunikacji pomiędzy aplikacjami MWKredyt a Systemem Wnioskowym pośredniczy szyna usług.

W momencie pobrania danych z wniosku pobierane są załączniki do wniosku – skany w postaci pliku PDF z aplikacji Archiwum Dokumentów. Pliki zapisywane są w cache aplikacji MWKredyt. Jeśli pliki są już w cache aplikacji to nie są one pobierane. Cache aplikacji przechowuje pliki 48 godzin od chwili umieszczenia tych plików.  

W przypadku akceptacji oferty otrzymuje ona status – akceptacja.  W przypadku odrzucenia oferty przez dyrektora, oferta ma status – odrzucona.

W obu przypadkach powiadomienie o decyzji dyrektora trafia drogą mailową do pracownika banku.

Pracownik banku – analogicznie jak Dyrektor oddziału – otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta oraz ofertę. Na podstawie podjętej przez Dyrektora oddziału decyzji – kieruje do klienta pismo z odmową lub wykonuje telefon do klienta celem umówienia się na podpisanie umowy kredytowej.

Na spotkaniu z klientem, pracownik banku – analogicznie jak to było opisane powyżej – otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta oraz ofertę. Na bazie oferty pracownik przygotowuje umowę kredytową, którą drukuje i podaje klientowi do przeczytania.

Klient może odstąpić od podpisania umowy lub ją zaakceptować. W przypadku akceptacji umowy pracownik banku drukuje drugi egzemplarz umowy. Po podpisaniu umowy pracownik banku akceptuje w aplikacji MWKredyt umowę kredytową.

Akceptacja umowy kredytowej powoduje:

 • zapisanie umowy kredytowej ze statusem – podpisana
 • wysłanie zlecenia wypłaty do systemu głównego
 • wysłanie informacji do KNF oraz BIK o zawarciu umowy. Komunikacja z tymi organizacjami odbywa się przez szynę usług (systemu UDO jest informowany o udostępnieniu danych osobowych).  

Na koniec pracownik banku skanuje podpisaną umowę i zapisuje skan z aplikacji Archiwum Dokumentów.

Zadania:

 1. Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Do opisu procesu użyj torów i basenów.
 2. Pokaż przepływ obiektów danych pomiędzy aplikacjami. Zastosuj podprocesy.

ZŚ.4 Wsparcie techniczne – Helpdesk

Proces dotyczy wsparcia technicznego, które firma udostępnia dla swoich klientów. Zgłoszenie problemu ze sprzętem może przyjąć dowolny pracownik, który pełni w firmie funkcję Helpdesk.

W procesie biorą udział:

• Serwis zewnętrzny – naprawia uszkodzony sprzęt w przypadku, gdy firma nie jest w stanie naprawić go we własnym zakresie;
• Dział Techniczny – Helpdesk – dział firmy wykonujący główne działania w procesie;
• Klient – osoba zgłaszająca problem do serwisu;
• Dział Księgowości – zajmuje się fakturami za płatne usługi serwisu wewnętrznego (usługi Działu Technicznego);
• Dział Windykacji – pomaga przy problemach z płatnością za fakturę.

Zgłoszenie w zależności od ilości podanych w nim danych może być wprowadzone do systemu w dwojaki sposób, tzn. albo z parametrem ‘Niepełne dane’ (gdy podane przez klienta dane są niewystarczające, aby rozpocząć naprawę) lub z parametrem ‘Pełne dane’ co jest równoznaczne ze startem czasu naprawy.

Po wprowadzeniu zgłoszenia do systemu następuje sprawdzenie czy będzie to naprawa w ramach gwarancji, czy też nie. Może się bowiem zdarzyć, że zgłoszenie dotyczy sprzętu, którego okres gwarancji już minął i wówczas kosztami wykonania naprawy bądź kosztami wykonania ekspertyzy obciążany jest klient. Efektem takiego sprawdzenia w przypadku naprawy płatnej jest przedstawienie klientowi oferty.

Jeśli klient odrzuci ofertę, zgłoszenie jest zamykane w systemie z odpowiednią adnotacją. Sprzęt jest zwracany bez naprawy.

W przypadku akceptacji oferty i zgłoszenia niepłatnego trafia ono do serwisanta, który w określonym czasie (zależnym od wcześniej zawartej z klientem umowy) musi się nim zająć, czyli rozwiązać problem przedstawiony w zgłoszeniu.

Jeśli w trakcie działań naprawczych okaże się, że sprzęt będący na gwarancji jest uszkodzony, wysyłany jest on do serwisu zewnętrznego, który odsyła do firmy sprzęt naprawiony, bądź też nowy. Rozwiązanie zgłoszonego przez klienta problemu jest równoznaczne z zamknięciem zgłoszenia w systemie przez serwisanta, który się tym zgłoszeniem zajmował. Klient jest informowany o naprawie sprzętu i może go odebrać. W przypadku zlecenia płatnego, sprzęt może zostać odebrany po opłaceniu faktury. 

W przypadku zgłoszenia płatnego zostaje ono w systemie do czasu aż Helpdesk wyśle do klienta fakturę z kosztami naprawy. Z chwilą przekazania klientowi faktury, odpowiedzialność za zgłoszenie przejmuje Dział Księgowości. Jeśli w przeciągu zadanego czasu klient nie uiści opłaty za naprawę, informacja o zaistniałej sytuacji trafia do Działu Windykacji. Dział Windykacji na podstawie otrzymanych danych wszczyna postępowanie egzekucyjne dotyczące nieuregulowanych należności pieniężnych. W momencie uregulowania kosztów faktura ponownie trafia do Działu Księgowości, gdzie jest księgowana. Dział Windykacji nie jest zawiadamiany w sytuacji, gdy klient w terminie uiści opłatę. Następnie, informacja o zafakturowaniu jest zapisywana w systemie. 

Zadania:

 1. Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Do opisu procesu użyj torów i basenów.
 2. Pokaż przepływ obiektów danych pomiędzy uczestnikami procesów.

powrót do spisu zadań
powrót do kursu: Analiza i modelowanie procesów biznesowych


Zadanie zaawansowane

ZZ.2 Hotel

Hotel „Pod Wiązem” jest statystycznie średniej wielkości placówką (ok. 100 pokoi). Hotel posiada również dwa punkty gastronomiczne, fitness klub oraz kilka sal konferencyjnych.

Proces telefonicznej rezerwacji pokoju hotelowego przez klienta wygląda następująco:

 1. Klient dzwoni do recepcji hotelu i prosi o rezerwację pokoju, podaje datę przybycia, liczbę dni i ilość osób.
 2. Recepcjonista sprawdza w systemie czy są wolne pokoje w określonym terminie i przekazuje tę informację klientowi.
 3. Po zapadnięciu decyzji odnośnie rezerwacji pokoju hotelowego, klient podaje swoje dane kontaktowe i dane karty kredytowej.
 4. Recepcjonista weryfikuje kartę kredytową, rezerwuje pokój i przekazuje tę informację klientowi.

Właściciel Hotelu pragnie zwiększyć procent obłożenia pokoi. Wdrożenie rezerwacji przez Internet połączone z odpowiednią kampanią marketingową wydaje się być dobrym rozwiązaniem.

Obłożenie pokoi wymaga zwiększenia efektywności zespołu odpowiedzialnego za obsługę techniczną pokoi. W związku z tym należy wesprzeć proces lub procesy związane z  przydzielaniem i realizacją prac związanych z utrzymaniem czystości pokoi hotelowych.

Aktualny proces realizacji prac związanych z utrzymaniem czystości pokoi wygląda następująco:

 1. Szef/Szefowa służby pięter na podstawie informacji z recepcji o zwolnieniu pokoju, zleca sprzątaczce posprzątanie danego pomieszczenia
 2. Sprzątaczka realizuje zlecone zadanie
 3. Sprzątaczka informuje Szefa/Szefową służby pięter o wykonaniu zadania

Właściciel Hotelu  chce wspomóc ten proces poprzez:

 • wprowadzenie systemu umożliwiającego ręczne i automatyczne przydzielanie prac pracownikom służby pięter
  • ręczne – posprzątanie schodów, pokoju lub innego pomieszczenia na skutek nieprzewidzianego zanieczyszczenia przez Gościa hotelowego zlecone przez Recepcjonistę
  • automatyczne – zdarzenia w systemie: wymeldowanie Gościa hotelowego generuje zadanie posprzątania pokoju; zbliżający się termin rezerwacji generuje zadanie przygotowania pościeli
 • wprowadzanie automatycznego doliczenia do rachunku kosztów nieplanowanych prac sprzątaczek, a także kosztów związanych z uzupełnieniem pokojowych minibarów.   

Dodatkowe wymagania stawiane dla rozwiązania:

 • Sprzątaczki powinny być wyposażone w urządzenia przenośne (telefon, tablet) z aplikacją mHOTEL
 • komunikacja aplikacji z urządzeń przenośnych z systemem zarządzania hotelem HOTEL tylko w ramach wewnętrznej sieci bezprzewodowej
 • rezerwowanie pokoi hotelowych za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej
 • zapewnienie bezpiecznej komunikacji
 • zapewnienie szerokich kryteriów wyszukiwania
 • Rezerwację pokoi hotelowych zapewnia system HOTEL. System Hotel  posiada moduły: Rezerwacje, Fakturowanie, Sprzątanie.

Zadania:

 1. Zdefiniuj cel, cele zmiany
 2. Przygotuj mapę procesów biznesowych z podziałem na rezerwacje i obsługę techniczną.
 3. Zdefiniuj i opisz procesy AS-IS TO-BE.
  • Zamień proces telefonicznej rezerwacji pokoju hotelowego na proces wykonywany przez Internet. Płatność za hotel jest realizowana z góry. Płatność odbywa się przez PayPal.
  • Zmodyfikuj Proces telefonicznej rezerwacji pokoju hotelowego, tak by dane i z tej rezerwacji zapisywały się w tym samym miejscu co rezerwacje przez Internet.
  • Zmodyfikuj proces prac związanych z utrzymaniem czystości pokoi, tak by opisać w jaki sposób system HOTEL oraz system mHotel współpracują ze sobą.

POWODZENIA 🙂

powrót do spisu zadań
powrót do kursu: Analiza i modelowanie procesów biznesowych

Scroll to Top