Projektowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML

Przykładowa agenda:

Modelowanie w ujęciu AGILE

 • Podstawowe pojęcia modelowania w UML
 • Najczęściej wykorzystywane techniki modelowania

Tworzenie modelu wymagań

 • Wymagania funkcjonalne w postaci przypadków użycia
 • Wymagania niefunkcjonalne
 • Mapowanie wymagań na funkcjonalność systemu

Analiza i model dziedziny

 • Struktura modeli analityczno-projektowych
 • Modelowanie struktury systemu
 • Budowa modeli wielokrotnego użycia

Model zachowania systemu

 • Realizacje przypadków użycia w Enterprise Architect
 • Modelowanie zachowania systemu
 • Analiza zachowania obiektów

Projektowanie architektury rozwiązania

 • Zarządzanie dekompozycją systemów
 • Specyfikacja systemów i podsystemów
 • Diagramy komponentów i wdrożenia

Zaawansowane aspekty UML

 • Podejście MDA w projektowaniu systemów
 • Profile języka UML
 • rozszerzenie notacji języka UML w zakresie SOA
 • modelowanie z użyciem SysML
 • dobre praktyki stosowania OCL

 

W sprawie zgłoszeń, pytań i rezerwacji proszę o kontakt

Przewiń do góry