Biznesowy przypadek użycia

Biznesowy Przypadek Użycia reprezentuje funkcje dostarczane przez organizacje. W ramach WMB funkcje te są ciągiem działań (składających się scenariusz procesu biznesowego), które organizacja wykonuje, który daje widoczny wynik o wartości określonego aktora lub pracownika biznesowego.

Biznesowy Przypadek Użycia opisuje proces biznesowy z punktu widzenia zewnętrznej, dodanej wartości. Biznesowe przypadki użycia to procesy biznesowe, które przecinają granice organizacji, obejmując ewentualnie partnerów i dostawców, aby zapewnić wartość dodaną organizacji. W ramach WMB Biznesowy Przypadek Użycia jest (skierowany na proces) specyfikacją zachowania przedsiębiorstwa w reakcji na interakcję między przedsiębiorstwami oraz aktorami biznesowymi oraz pracownikami biznesowymi.

Biznesowe przypadki użycia są przydatne dla każdego, kto chce wiedzieć, jaką wartość zapewnia przedsiębiorstwo i jak wchodzi ono w interakcje z otoczeniem.

Biznesowe Przypadki Użycia są wykorzystywane przez osoby projektujące systemy informatyczne, do tego by sprawdzić jak oprogramowanie systemu pasuje do organizacji. Menedżerowie testowi korzystają z Biznesowych Przypadków Użycia, aby zapewnić kontekst dla rozwoju testowych scenariuszy dla systemu oprogramowania. Menedżerowie projektów korzystają z Biznesowych Przypadków Użycia dla planowania treści iteracji modelowania biznesowego i śledzenia postępu.

Biznesowy przypadek użycia, w ramach WMB, może mieć następujące właściwości:

  • nazwa,
  • zwięzły opis – opis roli i celu Biznesowego Przypadku Użycia,
  • scenariusz (scenariusze) procesów biznesowych -  tekstowy opis przepływu informacji, który reprezentuje Biznesowe Przypadki Użycia,
  • warunki początkowe ? warunki lub parametry jakie są na początku scenariusza procesu biznesowego,
  • warunki końcowe ? warunki lub parametry jakie powstają w wyniku realizacji scenariusza procesu biznesowego,
  • właściciel procesu (opcja) – definicja właściciela procesu biznesowego, czyli osoby, którzy zarządza i planuje zmiany.

W ramach WMB integralną częścią Biznesowego Przypadku Użycia jest diagram aktywności stanowiący ilustrację przepływu informacji, danych ? procesu biznesowego.

Ponadto, w ramach WMB, na diagramach biznesowych przypadków użycia można prezentować interakcję pracowników biznesowych z biznesowymi przypadkami użycia. Prezentacja takich relacji powinna być prezentowana na dodatkowych diagramach.

Reprezentacja w języku UML:

imageBiznesowy przypadek użycia w języku UML jest reprezentowany poprzez nadanie elementowi use-case stereotypu:  <<business use case>> lub <<biznesowy przypadku użycia>>. biznesowy_przypadek_uzycia

 

Rozszerzenie języka UML w ramach WMB:

imageWMB rozszerza notację o element lokalnego biznesowego przypadku użycia (<<local business use case>> lub <<lokalny biznesowy przypadku użycia>>),lokalny_biznesowy_przypadek_uzycia który reprezentuje te funkcje organizacji, które nie wchodzą w interakcję z otoczeniem.

 

 

Zależność pomiędzy rozszerzeniem języka UML w ramach WMB a standardową notacją modeli biznesowych:

image

 

Wszystkie elementy notacji UML proponowane w ramach WMB są dostępne dla wybranych narzędzi CASE. Pliki z profilami pozwalającymi na budowę modeli procesów biznesowych w oparciu WMB są dostępne na stronie z plikami do pobrania.

Technorati Tagi: aktor biznesowy,biznesowy przypadek użycia,pracownik biznesowy,scenariusze procesów biznesowych
Podobne wpisy
UML w modelowaniu biznesowym dla nieinformatyków

Początek kwietnia dla mnie to ciekawie spędzony czas we Wrocławiu. Przez dwa dni (03-04 kwietnia) prowadziłem szkolenie z analizy i więcej

Coaching z inżynierii oprogramowania czyli sesje jednoosobowe

Jednym z ciekawszych wyzwań dla mnie jako trenera są sesje jednoosobowe. Specyfika takich spotkań polega na tym, że pomoc i więcej

Eclipse Process Framework

Jestem zwolennikiem wolnego oprogramowania i wszystkich narzędzi, które pozwalają na pracę przy podobnych standardach co narzędzia płatne. Dlaczego? W każdym więcej

Modelowanie biznesowe w UML – krople, które drążą skałę

Kolejny raz miałem przyjemność gościć we Wrocławiu i prowadzić szkolenie z analizy i modelowania procesów biznesowych w języku UML. I więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top