Diagramy UML

Jednym z najistotniejszych elementów procesu wytwórczego oprogramowania jest komunikacja. Przełożenie skomplikowanych reguł biznesowych z języka biznesu na język informatyki to niewątpliwie trudne działanie, które trzeba wykonać budując lub modyfikując oprogramowanie. Język naturalny (mowa, pismo), którym posługujemy się by zobrazować rzeczywistość może okazać się zbyt skomplikowany i niejednoznaczny na poszczególnych etapach opisywania powstającego systemu.

Niezbędny jest więc taki sposób opisu, który byłby jednakowo interpretowany i zrozumiały dla wszystkich członków zespołu projektowego. Standardem w tej dziedzinie stał się język UML (Unified Modelling Language) – graficzny system wizualizacji, specyfikowania oraz dokumentowania składników systemów informatycznych. UML to notacja umożliwiająca zaprezentowanie systemu w sposób graficzny, w postaci diagramów. Modele zapisane w języku UML prezentują system od ogółu do szczegółu, umożliwiając oglądanie modelu systemu z wybraną w danym momencie szczegółowością.

Na kolejnych stronach przedstawiłem notację umożliwiającą budowę moim zdaniem najważniejszych diagramów UML:

Miłej lektury Uśmiech

2 komentarze dla “Diagramy UML”

  1. Pingback: Diagramy UML– stosowane najczęściej | Michał Wolski

  2. Pingback: Mapowania wychodzące poza notację UML | Michał Wolski

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top