Podstawy Kanban

Kanban w IT to metoda obsługi zadań przez zespół. Zadania mogą być zarówno wymaganiami w klasycznym rozumieniu przy rozwoju oprogramowania jak i również błędami, zgłoszeniami incydentów (np. w ramach ITIL) czy innymi zdaniami dla IT.

Kanban nie jest metodyką wytwarzania oprogramowania. Nie jest podobny do SCRUM, OPENUP czy RUP. Kanban nie skupia się na rolach i produktach.

Kanban skupia się na na usprawnieniu procesu.

Kanban nakłada się na istniejący proces wytwórczy i wymaga wyłącznie przestrzegania trzech podstawowych zasad:

  1. Wizualizuj swój przepływ
  2. Ogranicz swoją pracę cząstkową
  3. Zarządzaj przepływem

Na niniejszej stronie umieściłem moje wpisy dotyczące podstaw Kanban.

Miłej lektury 🙂

Kurs z Jira i Confluence to szkolenie, na którym wiedza z tej strony jest zastosowana do prezentacji przykładowego wykorzystania Jira i Confluence w procesie wytwórczym oprogramowania.
Scroll to Top