Podstawy SCRUM

Scrum pasuje idealnie do projektów z szybko zmieniającymi się lub pojawiającymi się w nieoczekiwany sposób wymaganiami. Praca, która ma być wykonana w projekcie prowadzonym zgodnie ze Scrum, jest zdefiniowana w Product Backlog, stanowiącym listę wszystkich pożądanych zmian w produkcie lub wymagań, które powinien on realizować. Na początku każdego sprintu odbywa się Spotkanie dot. Planowania Sprintu, podczas którego Właściciel Produktu ustala hierarchię Product Backloga a Zespół Scrum wybiera zadania, które może wykonać podczas nadchodzącego Sprintu. Te zadania są następnie przenoszone z Product Backloga do Sprint Backloga.

Dziś Scrum jest powszechnie wykorzystywanym sposobem (podejściem do) pracy (ang. framework). Stanowi całość lub część procesu wytwórczego oprogramowania. Ponadto coraz częściej Scrum jest łączony z klasycznym modelowaniem. W poniższych punktach opisałem podstawy Scrum czyli  role, artefakty i wykonywane czynności uzupełniając je o opinie i słowa, które napisali w swoich książkach na dane tematy guru metodyki SCRUM. Zapraszam do lektury.

Scrum – Role:

Scrum – Produkty:

Scrum – Czynności:

Podstawy scrum

Przewiń do góry