Scrum Master

Mistrz Scrum (ang. Scrum Master), w literaturze określany również jako mistrz młyna, odpowiada za zapewnienie tego, aby Zespół Scrum żył wartościami i praktykami Scrum czyli, innymi słowy, on nadzoruje sposób wykorzystania metodyki. Mistrz Scrum chroni zespół poprzez zapewnienie tego, że nie podejmą oni zbyt wielkich zobowiązań w stosunku do tego, co mogą osiągnąć podczas sprintu. Mistrz Scrum ułatwia Codzienny Scrum i staje się odpowiedzialny za usuwanie przeszkód, o których to informuje zespół w trakcie tych spotkań. Scrum Master „działa jako trener, przewodząc procesowi i pomagając zespołowi scrumowemu oraz pozostałej części organizacji w rozwinięciu ich własnej, wydajnej wersji Scruma. Zadaniem mistrza młyna jest również pomoc organizacji w trudnych momentach związanych ze zmianą procesu zarządzania podczas adaptacji Scruma” [1].

Scrum Master:

  • Reprezentuje zarządzanie nad projektem (współdziałanie);
  • Jest odpowiedzialny za wprowadzanie w życie wartości i praktyk Scrum;
  • Usuwa utrudnienia;
  • Chroni zespół przed zewnętrznymi zakłóceniami;
  • Zapewnia, że zespół jest w pełni funkcjonalny i produktywny;

„Mistrz młyna jest autorytetem zespołu scrumowego w dziedzinie procesu. W ramach tego obowiązku mistrz młyna jest upoważniony do zapewnienia, aby zespół scrumowy wykonywał zadania i przestrzegał wartości, zasad oraz praktyki zgodnie z przyjętym przez niego specyficznym podejściem do Scruma. Scrum Master nieustannie pomaga zespołowi na każdym kroku w poprawianiu tego procesu i maksymalizowaniu dostarczanej przez niego wartości biznesowej. Autorytet w tym przypadku nie jest tożsamy z autorytetem, jaki posiadałby menedżer działu lub projektu. Przykładowo: Scrum Master nie zatrudnia i nie zwalnia pracowników, a także nie może dyktować zespołowi, jakie zadania powinien wykonywać lub też jak ma je wykonywać. Mistrz młyna nie odpowiada za wykonanie pracy. Jego rola to pomaganie zespołowi w zdefiniowaniu i przestrzeganiu jego własnego procesu, który ma zapewnić realizowanie pracy”.[1]   „Usuwanie przeszkód należy do obowiązków Scrum Mastera. Oczywiście nie zawsze jest on w stanie sobie ze wszystkim poradzić. Czasem przeszkody są bardzo techniczne i wymagają zaangażowania odpowiednich ekspertów. Niemniej jednak to Scrum Master jest „właścicielem” danej przeszkody i to on powinien zadbać, żeby została ona wyeliminowana, a zespół mógł spokojnie pracować.” [4]   Ponadto Mistrz Scrum nie jest kierownikiem projektu, ale mediującym liderem zespołu i kierownikiem procesu Scrum. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie zadań sprintu, aby zapewnić jego powodzenie. W tym celu musi regularnie fizycznie spotykać się z pozostałymi członkami zespołu. „Prawdziwym wyzwaniem roli Scrum Mastera jest „używanie” władzy. Większość osób, które po raz pierwszy mają do czynienia ze Scrumem, próbuje sobie jakoś „przetłumaczyć” tę rolę na język tradycyjnych ról projektowych, myśląc, że jest to po prostu kierownik projektu. Nic bardziej mylnego. Rola ta nieprzypadkowo została inaczej nazwana. Wynika to przede wszystkim stąd, że Scrum Master ma zupełnie innego rodzaju obowiązki w porównaniu z tradycyjną rolą kierownika projektu. Inaczej też „używa” władzy: jest ona legitymowana tym, że Scrum Master odpowiada za przestrzeganie procesu, który wyznacza metoda Scrum w codziennym życiu projektowym”[4].   Należy pamiętać też, że Scrum Master nie tworzy/przypisuje zadań dla zespołu (robi to sam zespół).  

Podstawy Scrum (spis treści)

Scrum – role:

Scrum – produkty:

Scrum – czynności:

Więcej wpisów o Scrum znajdziesz pod adresem https://wolski.pro/kategoria/scrum/

Pisząc ten wpis korzystałem oraz umieściłem cytaty z następujących pozycji:
[1] „Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce agile” – Kenneth S. Rubin
[2] „Zarządzanie projektami ze SCRUM. Twórz produkty, które pokochają klienci” – Roman Pichler
[3] „Zwinne projekty w klasycznej organizacji” – Henning Wolf
[4] „Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone” – Mariusz Chrapko
Szczególnie polecam pozycje 1 i 4, które to moim zdaniem są bardzo dobrą literaturą. Podane linki są linkami afiliacyjnymi.

Scroll to Top