Inżynieria wymagań

Inżynieria wymagań jest pierwszym etapem projektów informatycznych i ma decydujące znaczenie dla ich powodzenia. Inżynieria wymagań określa wszystkich interesariuszy projektu i jego zakres. Im staranniej określa się wymagania, tym prawdopodobnie mniej błędów pow stanie w trakcie realizacji projektu.

Niniejsza strona agreguje wpisy związane z zarządzaniem wymaganiami. Celem tej strony jest zgromadzenie podstawowych informacji związanych z inżynierią wymagań. Podlinkowałem wpisy obejmujące następujące tematy:

Więcej na temat inżynierii wymagań znajdziesz w kategorii zarządzanie wymaganiami.  Miłej lektury 🙂

Scroll to Top