Kategoryzacja wymagań według modelu Kano

Określenie wymagań, które będą podnosiły satysfakcję interesariuszy z tworzonego systemu jest kluczowe dla procesu akwizycji wymagań. Zaimplementowanie zbyt dużej liczby funkcjonalności oraz „wodotrysków” spowoduje, że aplikacja stanie się mało intuicyjna i trudniejsza w użytkowaniu.

W trakcie procesu akwizycji wymagań należy wybrać te wymagania, które będą kluczowe dla osiągnięcia satysfakcji interesariuszy. Do określenia jaki wpływ na zadowolenie interesariuszy będzie miało zaimplementowanie danej funkcjonalności warto jest zastosować model Kano.

Zgodnie z założeniami modelu Kano wymagania mogą zostać podzielone na trzy kategorie decydujące o satysfakcji klienta:

  • Wymagania podstawowe
  • Wymagania pożądane
  • Wymagania powodujące ekscytację

Należy mieć na uwadze, że z upływem czasu wraz z przyzwyczajeniem się użytkownika do rozwiązań powodujących ekscytację będą się one zmieniały w rozwiązania pożądane oraz podstawowe.

Podczas akwizycji wymagań należy wziąć pod uwagę wszystkie trzy wyżej wymienione kategorie wymagań.

Wymagania podstawowe

Wymagania podstawowe (podświadome) muszą zostać zawsze spełnione. Spełnienie tych wymagań nie będzie podnosiło satysfakcji interesariuszy z tworzonego systemu, ale pozwoli na uniknięcie masowego niezadowolenia z tego systemu. Głównym źródłem wymagań podstawowych są zazwyczaj funkcjonujące systemy. Do akwizycji wymagań można wykorzystać techniki obserwacji oraz techniki skoncentrowane na dokumentacji.

Wymagania pożądane

Wymagania pożądane (świadome) są to wymagania znane i pożądane przez interesariuszy. Realizacja tych wymagań powoduje usatysfakcjonowanie użytkowników tworzonego systemu, natomiast pominięcie ich realizacji może spowodować brak akceptacji systemu. Każdy brak realizacji tego wymagania powoduje obniżenie satysfakcji interesariuszy. Do akwizycji wymagań pożądanych stosuje się techniki badawcze.

Wymagania powodujące ekscytację

Wymagania powodujące ekscytacje (nieświadome) są to wymagania, które są odkrywane przez interesariuszy podczas pracy w tworzonym systemie lub jego prototypie, a także te, które zostały zaproponowane przez inżyniera wymagań. Najlepszymi technikami pozyskiwania wymagań powodujących ekscytację są techniki twórcze.

UWAGA: Wymagania powodujące ekscytację są źródłem zwiększenia zakresu funkcjonalnego systemu. Inżynier wymagań powinien wraz z interesariuszami określić czy te nowe wymagania wpływają na harmonogram i budżet projektu.  

Tekst zainspirowany książką: Klaus Pohl, Chris Rupp „Requirements engineering fundamentals : a study guide for the Certified Professional for Requirements Engineering exam : foundation level”, IREB compliant Wydawnictwo: Rocky Nook Inc, 2011

Podobne wpisy

  • Wykorzystanie dokumentów wymagań W trakcie trwania projektu dokumentacja wymagań stanowi podstawę dla różnych zadań: Planowanie: Specyfikacja wymagań stanowi podstawę dla planowania pracy i punktów milowych w procesie […]
  • Dokumentacja wymagań oparta na modelu Poza opisem słownym warto jest dokumentować wymagania w oparciu o model. Definicja: Model Model to abstrakcyjna reprezentacja istniejącej rzeczywistości lub rzeczywistości, która będzie […]
  • Wymagania na system – kontekst i granica systemu Do głównych zadań inżynierii wymagań należy m.in. akwizycja i dokumentacja wymagań na system. Aby tego dokonać należy zidentyfikować te części świata rzeczywistego, które będą miały wpływ […]
  • Techniki walidacji wymagań Walidacja wymagań zazwyczaj odbywa się przez ich recenzję. Można wyróżnić trzy podstawowe techniki dla recenzji: Komentowanie Inspekcja Spacer przez Walidację wymagań poprzez […]
  • Perspektywy wymagań Wymagania na system specyfikują system z różnych perspektyw. Z moich doświadczeń wynika, że warto jest dokumentować wymagania z trzech perspektyw. Perspektywa danych: W tej pespektywie […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry