Kategoryzacja wymagań według modelu Kano

Określenie wymagań, które będą podnosiły satysfakcję interesariuszy z tworzonego systemu jest kluczowe dla procesu akwizycji wymagań. Zaimplementowanie zbyt dużej liczby funkcjonalności oraz „wodotrysków” spowoduje, że aplikacja stanie się mało intuicyjna i trudniejsza w użytkowaniu.

W trakcie procesu akwizycji wymagań należy wybrać te wymagania, które będą kluczowe dla osiągnięcia satysfakcji interesariuszy. Do określenia jaki wpływ na zadowolenie interesariuszy będzie miało zaimplementowanie danej funkcjonalności warto jest zastosować model Kano.

Zgodnie z założeniami modelu Kano wymagania mogą zostać podzielone na trzy kategorie decydujące o satysfakcji klienta:

  • Wymagania podstawowe
  • Wymagania pożądane
  • Wymagania powodujące ekscytację

Należy mieć na uwadze, że z upływem czasu wraz z przyzwyczajeniem się użytkownika do rozwiązań powodujących ekscytację będą się one zmieniały w rozwiązania pożądane oraz podstawowe.

Podczas akwizycji wymagań należy wziąć pod uwagę wszystkie trzy wyżej wymienione kategorie wymagań.

Wymagania podstawowe

Wymagania podstawowe (podświadome) muszą zostać zawsze spełnione. Spełnienie tych wymagań nie będzie podnosiło satysfakcji interesariuszy z tworzonego systemu, ale pozwoli na uniknięcie masowego niezadowolenia z tego systemu. Głównym źródłem wymagań podstawowych są zazwyczaj funkcjonujące systemy. Do akwizycji wymagań można wykorzystać techniki obserwacji oraz techniki skoncentrowane na dokumentacji.

Wymagania pożądane

Wymagania pożądane (świadome) są to wymagania znane i pożądane przez interesariuszy. Realizacja tych wymagań powoduje usatysfakcjonowanie użytkowników tworzonego systemu, natomiast pominięcie ich realizacji może spowodować brak akceptacji systemu. Każdy brak realizacji tego wymagania powoduje obniżenie satysfakcji interesariuszy. Do akwizycji wymagań pożądanych stosuje się techniki badawcze.

Wymagania powodujące ekscytację

Wymagania powodujące ekscytacje (nieświadome) są to wymagania, które są odkrywane przez interesariuszy podczas pracy w tworzonym systemie lub jego prototypie, a także te, które zostały zaproponowane przez inżyniera wymagań. Najlepszymi technikami pozyskiwania wymagań powodujących ekscytację są techniki twórcze.

UWAGA: Wymagania powodujące ekscytację są źródłem zwiększenia zakresu funkcjonalnego systemu. Inżynier wymagań powinien wraz z interesariuszami określić czy te nowe wymagania wpływają na harmonogram i budżet projektu.  

Tekst zainspirowany książką: Klaus Pohl, Chris Rupp „Requirements engineering fundamentals : a study guide for the Certified Professional for Requirements Engineering exam : foundation level”, IREB compliant Wydawnictwo: Rocky Nook Inc, 2011

Podobne wpisy
Jesienny The Rational Edge ezine

Właśnie ukazał się jesienny The Rational Edge ezine (http://ibm.com/developerworks/ecma/campaign/er.jsp?id=376126&imid=68950291&end). Dla fanów RSA jest bardzo ciekawy artykuł, w którym Steve Arnold więcej

Podstawowe dobre praktyki inżynierii wymagań

Poniżej opisane wskazówki to podstawowe dobre praktyki opracowane przez Ian Sommerville i Pete Sawyer. Więcej na ten temat możesz przeczytać więcej

Średniozaawansowane dobre praktyki inżynierii wymagań

Poniżej opisane wskazówki to średniozaawansowane dobre praktyki opracowane przez Ian Sommerville i Pete Sawyer. Więcej na ten temat możesz przeczytać więcej

Zaawansowane dobre praktyki inżynierii wymagań

Poniżej opisane wskazówki to zaawansowane dobre praktyki opracowane przez Ian Sommerville i Pete Sawyer. Więcej na ten temat możesz przeczytać więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top