Konstrukcja wymagań z zastosowaniem szablonów

Zastosowanie szablonów wymagań zapewnia proste i zrozumiałe podejście do dokumentowania wymagań w języku naturalny redukując niepożądane skutki jego użycia.  Szablony wymagań wspierają interesariuszy w pozyskiwaniu wymagań wysokiej jakości i syntetycznie jednoznacznych w optymalnym czasie i przy niskim nakładzie kosztów.

Definicja: Szablon wymagań

Szablon wymagań jest wzorcem dla struktury składniowej indywidualnych wymagań.

Szablon wymagań może powstać w następujących krokach.

Krok 1: Określenie obowiązku

W pierwszym kroku należy określić obligatoryjność wystąpienia rozwiązania opisywanego przez wymaganie. W tym kroku należy określić czy wymaganie jest obowiązkowe, pożądane czy przyszłe. Do kreślenia obligatoryjności można wykorzystać słowa: musi, powinien, będzie.

Krok 2: Rdzeń wymagania

Rdzeń wymagania musi określać funkcjonalność wymagania rozumianą jako proces (np. drukowanie, wyświetlanie, kopiowanie, obliczanie).

Krok 3: Określenie aktywności systemu

Dla wymagań funkcjonalnych można określić trzy typy aktywności:

  • Autonomiczna aktywność systemu: System wykonuje proces autonomicznie
  • Interakcja z użytkownikiem: System wykonuje proces jako usługę dla użytkownika.
  • Wymaganie interfejsu: System wykonuje proces zależnie od osób trzecich (np. innego systemu).

W zależności od typu aktywności do definicji wymagania można użyć odpowiedni szablon.

image

Krok 4: Wstawienie obiektu

Czasowniki opisujące proces wymagają zastosowanie jednego lub więcej rzeczowników do kompletnego opisu tego procesu. W kroku tym należy zidentyfikować i dodać obiekty, które pozwolą na jednoznaczne interpretowanie opisywanego procesu. Na przykład dla czasownika drukuje należy określić co i gdzie jest drukowane.

image

Krok 5: Określenie warunków logicznych i czasowych

Zazwyczaj wymagania nie określają funkcjonalności ciągłych, ale funkcjonalności, które są uruchamiane lub zapewniane pod spełnieniu logicznych lub czasowych warunków. W kroku tym należy określić warunki jakie muszą być spełnione dla określonej funkcjonalności.

image

Zbudowanie szablonu wymagania pozwala na przygotowanie ustrukturalizowanych wymagań w języku naturalny. Ich jednorodność może pomóc w zarządzaniu nimi.

Tekst zainspirowany książką: Klaus Pohl, Chris Rupp „Requirements engineering fundamentals : a study guide for the Certified Professional for Requirements Engineering exam : foundation level”, IREB compliant Wydawnictwo: Rocky Nook Inc, 2011

Podobne wpisy
Jesienny The Rational Edge ezine

Właśnie ukazał się jesienny The Rational Edge ezine (http://ibm.com/developerworks/ecma/campaign/er.jsp?id=376126&imid=68950291&end). Dla fanów RSA jest bardzo ciekawy artykuł, w którym Steve Arnold więcej

Podstawowe dobre praktyki inżynierii wymagań

Poniżej opisane wskazówki to podstawowe dobre praktyki opracowane przez Ian Sommerville i Pete Sawyer. Więcej na ten temat możesz przeczytać więcej

Średniozaawansowane dobre praktyki inżynierii wymagań

Poniżej opisane wskazówki to średniozaawansowane dobre praktyki opracowane przez Ian Sommerville i Pete Sawyer. Więcej na ten temat możesz przeczytać więcej

Zaawansowane dobre praktyki inżynierii wymagań

Poniżej opisane wskazówki to zaawansowane dobre praktyki opracowane przez Ian Sommerville i Pete Sawyer. Więcej na ten temat możesz przeczytać więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top