Techniki walidacji wymagań

Walidacja wymagań zazwyczaj odbywa się przez ich recenzję. Można wyróżnić trzy podstawowe techniki dla recenzji:

 • Komentowanie
 • Inspekcja
 • Spacer przez

Walidację wymagań poprzez recenzję można uzupełnić za pomocą technik:

 • Czytania perspektywicznego
 • Walidacji przez prototypy
 • List kontrolnych

Komentowanie

Komentowanie polega na przekazaniu wymagań przez ich autora do innych osób zaangażowanych w projekt celem uzyskania ekspertyzy wymagania dotyczącej jego jakości. Recenzenci analizują wymagania pod kątem problemów powodujących obniżenie jakości wymagania (np. niejednoznaczność).

Inspekcja

Inspekcja oprogramowania oraz innych typów produktów polega na systematycznym sprawdzaniu wytwarzanych artefaktów za pomocą określonego procesu obejmującego planowanie, przegląd, detekcję wad, korekcję wad, kontynuację oraz refleksję. Dla walidacji wymagań następujące fazy inspekcji powinny być wzięte pod uwagę:

 • Planowanie: W fazie tej ustalane są cele inspekcji, wyniki jej pracy oraz role i udziałowcy inspekcji.
 • Przegląd: W trakcie przeglądu autor wymagań przedstawia wymagania dla wszystkich członków inspekcji, co pozwala na zrozumienie tych wymagań przez inspektorów.
 • Detekcja błędów: Podczas tej fazy inspektorzy indywidualnie lub w grupach przeglądają dokumentację wymagań w celu znalezienia błędów. Wszystkie znalezione błędy są dokumentowane.
 • Konsolidacja błędów: W fazie konsolidacji błędów wszystkie zidentyfikowane problemy są analizowane i przetwarzane. Pozwala to na wyznaczenie błędów, które zostały zidentyfikowane wiele razy oraz tych, które niewłaściwie zostały zidentyfikowane jako błędy, np. ze względu na złą interpretację ograniczeń przez inspektora. Wynikiem tej fazy jest udokumentowanie wykrytych błędów oraz określenie środków zaradczych.

Spacer przez

Spacer przez jest „lekką” techniką recenzji. Celem tej techniki jest określenie wad dotyczących jakości wymagań i osiągnięcie wspólnego rozumienia tych wymagań przez wszystkie osoby zaangażowane w ten proces.

Podczas sesji wymagania są prezentowane inspektorom (zazwyczaj przez autorów wymagań), a następnie wymagania te są omawiane przez inspektorów krok po kroku pod kierunkiem moderatora sesji. Wszystkie zidentyfikowane wady dotyczące jakości wymagań są dokumentowane.

Czytanie perspektywiczne

Czytanie perspektywiczne dotyczy walidacji wymagań poprzez analizę dokumentów skoncentrowaną na określonej perspektywie. Czytanie perspektywiczne zazwyczaj jest wykorzystywane podczas technik recenzji (np. inspekcji).

Podczas tej techniki należy uwzględnić następujące perspektywy:

 • Perspektywa użytkowników końcowych
 • Perspektywa architektów oprogramowanie
 • Perspektywa testerów

Czytanie perspektywiczne dotyczy także perspektyw dotyczących aspektów jakościowych wymagań: zawartości, dokumentacji oraz porozumienia.

Walidacja przez prototypy

Walidacja przez prototypy pozwalają audytorom przetestowanie wymagań w taki sposób w jaki będą w przyszłości wykorzystywane. Walidacja przez prototypy jest najbardziej efektywną metodą identyfikacji błędów w wymaganiach. Interesariusze mogą porównać prototypy z ich wyobrażeniami tworzonego systemu, przez co mogą wychwycić rozbieżności i uzupełnić wymagania o ich idee przed właściwą implementacją systemu.

Tworzenie prototypów jest bardzo czasochłonne, w związku z tym należy zwrócić szczególną wagę podczas wybierania wymagań do walidacji za pomocą prototypów.

Na zakończenie procesu walidacji analizowana jest dokumentacja dotycząca tego procesu oraz rozważane są sugestie zmian dla wymagań.

Listy kontrolne

Lista kontrolna powinna zawierać zbiór pytań i/lub oświadczeń dotyczących pewnych okoliczności. Lista kontrolna wykorzystywana do walidacji wymagań powinna zawierać pytania pozwalające na wykrycie błędów w wymaganiach.

Jako źródło pytań do lity kontrolnej do walidacji wymagań należy uwzględnić:

 • Trzy aspekty jakościowe wymagań
 • Zasady walidacji wymagań
 • Kryteria jakościowe dla dokumentów wymagań
 • Kryteria jakościowe dla wymagań indywidualnych
 • Doświadczenia autorów wymagań z poprzednich projektów
 • Statystyki błędów

A czy Ty stosujesz inne techniki walidacji wymagań?

Tekst zainspirowany książką: Klaus Pohl, Chris Rupp „Requirements engineering fundamentals : a study guide for the Certified Professional for Requirements Engineering exam : foundation level”, IREB compliant Wydawnictwo: Rocky Nook Inc, 2011

Podobne wpisy
Zarządzanie relacjami pomiędzy wymaganiami

Zarządzanie wymaganiami to ważny element procesu wytwórczego oprogramowania. Jednym z jego elementów budowanie i zarządzanie relacjami pomiędzy wymaganiami. Najczęściej spotykanym więcej

Architektura procesów biznesowych a modelowanie procesów biznesowych – poziomy modelowania

W poprzednim wpisie Modelowanie procesów biznesowych w procesie wytwórczym oprogramowania opisałem znaczenie modelowania procesów biznesowych. W moim odczuciu, modelowanie procesów biznesowych więcej

Plan zarządzania wymaganiami

Plan zarządzania wymaganiami to dokument, który opisuje zasady postępowania z wymaganiami. W moim odczuciu to jeden z najważniejszych dokumentów, gdyż więcej

Wymagania – Zarządzanie wersjami

Zmiany w wymaganiach wymaga ich wersjonowania.Wersje wymagań pomagają uzyskać dostęp do określonego stanu wymagania w trakcie życia oprogramowania. Najczęściej wersje więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry