Struktura dokumentów wymagań cz. 2

Standaryzowane struktury dokumentów powinny być dostosowywane do specyficznych wymagań projektów. Natomiast każda struktura dokumentu wymagań powinna uwzględniać następujące informacje:

 • Wprowadzenie
 • Informacje ogólne
 • Wymagania
 • Załączniki
 • Indeksy

Wprowadzenie

Wprowadzenie powinno zawierać opis całego dokumentu oraz krótką prezentację tworzonego systemu. W rozdziale wprowadzającym powinny się znaleźć:

 • Przeznaczenie: Informacja przedstawiająca w jakim celu dokument został utworzony i kto jest jego odbiorcą.
 • Zasięg systemu: Informacje wprowadzające dotyczące systemu, jego nazwa, cele do osiągnięcia oraz opis zakładanych korzyści wynikających z wdrożenia systemu.
 • Interesariusze: Lista interesariuszy oraz informacje o nich.
 • Definicje, akronimy i skróty: Terminy używane w dokumentacji oraz ich definicje.
 • Powiązania: Lista powiązanych dokumentów.
 • Opis struktury dokumentu: Opis zawartości i struktury poszczególnych rozdziałów dokumentu wymagań.

Informacje ogólne

W rozdziale tym powinny się znaleźć informacje pozwalające na poprawę zrozumienia wymagań. Sekcja ta powinna zawierać:

 • Otoczenie systemu: Opis środowiska w którym będzie funkcjonował system, granice systemu i jego kontekstu.
 • Opis architektury: Opis interfejsów systemu (np. interfejsy użytkownika, interfejsy programistyczne, sprzętowe i komunikacyjne), a także inne informacje decydujące o wyborze architektury.
 • Funkcjonalność systemu: Zawiera opis funkcjonalności systemu oraz jego zadania. Funkcjonalność systemu może zostać przedstawiona za pomocą modelu przypadków użycia.
 • Opis użytkowników: Opis przyszłych użytkowników, którzy tworzą grupę docelową dla systemu.
 • Ograniczenia: Lista wszystkich ograniczeń, które nie zostały udokumentowane w innych sekcjach specyfikacji, a mogą mieć wpływ na proces inżynierii wymagań.
 • Założenia: Opis decyzji dotyczących pominięcia pewnych aspektów tworzonego systemu (np. ze względu na ograniczenia budżetowe), a także opis założeń dotyczących otoczenia systemu, na których wymagania bazują.

Wymagania

Sekcja ta zawiera wymagania funkcjonalne i jakościowe.

Załączniki

Sekcja ta powinna zawierać informacje uzupełniające dokument wymagań. Na przykład w sekcji tej mogą się znaleźć dokumenty zawierających charakterystykę użytkowników, opisy standardów oraz inne informacje mające wpływ na wymagania.

Indeksy

W sekcji tej powinny się znajdować takie elementy jak spis treści, skorowidz, spis ilustracji i tabel, itp.

Tekst zainspirowany książką: Klaus Pohl, Chris Rupp „Requirements engineering fundamentals : a study guide for the Certified Professional for Requirements Engineering exam : foundation level”, IREB compliant Wydawnictwo: Rocky Nook Inc, 2011

Podobne wpisy

 • Techniki akwizycji wymagań cz.1 Techniki akwizycji wymagań mają na celu wspieranie inżynierów wymagań w procesie akwizycji, aby mogli dostarczyć jak najbardziej kompletne i zrozumiałe wymagania. Wybór odpowiedniej […]
 • Konstrukcja wymagań z zastosowaniem szablonów Zastosowanie szablonów wymagań zapewnia proste i zrozumiałe podejście do dokumentowania wymagań w języku naturalny redukując niepożądane skutki jego użycia.  Szablony wymagań […]
 • Wymagania na system – kontekst i granica systemu Do głównych zadań inżynierii wymagań należy m.in. akwizycja i dokumentacja wymagań na system. Aby tego dokonać należy zidentyfikować te części świata rzeczywistego, które będą miały wpływ […]
 • Negocjacja wymagań Jak pisałem kilka tygodni temu jakość wymagań przekłada się na jakość systemu. Z tego też powodu istotnym jest aby doprecyzować – wynegocjować te wymagania, które mogą destruktywnie […]
 • Dokumentacja wymagań oparta na modelu Poza opisem słownym warto jest dokumentować wymagania w oparciu o model. Definicja: Model Model to abstrakcyjna reprezentacja istniejącej rzeczywistości lub rzeczywistości, która będzie […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry