Struktura dokumentów wymagań cz. 2

Standaryzowane struktury dokumentów powinny być dostosowywane do specyficznych wymagań projektów. Natomiast każda struktura dokumentu wymagań powinna uwzględniać następujące informacje:

 • Wprowadzenie
 • Informacje ogólne
 • Wymagania
 • Załączniki
 • Indeksy

Wprowadzenie

Wprowadzenie powinno zawierać opis całego dokumentu oraz krótką prezentację tworzonego systemu. W rozdziale wprowadzającym powinny się znaleźć:

 • Przeznaczenie: Informacja przedstawiająca w jakim celu dokument został utworzony i kto jest jego odbiorcą.
 • Zasięg systemu: Informacje wprowadzające dotyczące systemu, jego nazwa, cele do osiągnięcia oraz opis zakładanych korzyści wynikających z wdrożenia systemu.
 • Interesariusze: Lista interesariuszy oraz informacje o nich.
 • Definicje, akronimy i skróty: Terminy używane w dokumentacji oraz ich definicje.
 • Powiązania: Lista powiązanych dokumentów.
 • Opis struktury dokumentu: Opis zawartości i struktury poszczególnych rozdziałów dokumentu wymagań.

Informacje ogólne

W rozdziale tym powinny się znaleźć informacje pozwalające na poprawę zrozumienia wymagań. Sekcja ta powinna zawierać:

 • Otoczenie systemu: Opis środowiska w którym będzie funkcjonował system, granice systemu i jego kontekstu.
 • Opis architektury: Opis interfejsów systemu (np. interfejsy użytkownika, interfejsy programistyczne, sprzętowe i komunikacyjne), a także inne informacje decydujące o wyborze architektury.
 • Funkcjonalność systemu: Zawiera opis funkcjonalności systemu oraz jego zadania. Funkcjonalność systemu może zostać przedstawiona za pomocą modelu przypadków użycia.
 • Opis użytkowników: Opis przyszłych użytkowników, którzy tworzą grupę docelową dla systemu.
 • Ograniczenia: Lista wszystkich ograniczeń, które nie zostały udokumentowane w innych sekcjach specyfikacji, a mogą mieć wpływ na proces inżynierii wymagań.
 • Założenia: Opis decyzji dotyczących pominięcia pewnych aspektów tworzonego systemu (np. ze względu na ograniczenia budżetowe), a także opis założeń dotyczących otoczenia systemu, na których wymagania bazują.

Wymagania

Sekcja ta zawiera wymagania funkcjonalne i jakościowe.

Załączniki

Sekcja ta powinna zawierać informacje uzupełniające dokument wymagań. Na przykład w sekcji tej mogą się znaleźć dokumenty zawierających charakterystykę użytkowników, opisy standardów oraz inne informacje mające wpływ na wymagania.

Indeksy

W sekcji tej powinny się znajdować takie elementy jak spis treści, skorowidz, spis ilustracji i tabel, itp.

Tekst zainspirowany książką: Klaus Pohl, Chris Rupp „Requirements engineering fundamentals : a study guide for the Certified Professional for Requirements Engineering exam : foundation level”, IREB compliant Wydawnictwo: Rocky Nook Inc, 2011

Podobne wpisy
Zarządzanie relacjami pomiędzy wymaganiami

Zarządzanie wymaganiami to ważny element procesu wytwórczego oprogramowania. Jednym z jego elementów budowanie i zarządzanie relacjami pomiędzy wymaganiami. Najczęściej spotykanym więcej

Architektura procesów biznesowych a modelowanie procesów biznesowych – poziomy modelowania

W poprzednim wpisie Modelowanie procesów biznesowych w procesie wytwórczym oprogramowania opisałem znaczenie modelowania procesów biznesowych. W moim odczuciu, modelowanie procesów biznesowych więcej

Wymagania są najważniejsze

Podczas mojej pracy zauważyłem, że spory problem stanowią wymagania. Trudnością nie jest ich spisanie. Trudnością jest ich wyartykułowanie. Pomijam turbulencje związane więcej

Plan zarządzania wymaganiami

Plan zarządzania wymaganiami to dokument, który opisuje zasady postępowania z wymaganiami. W moim odczuciu to jeden z najważniejszych dokumentów, gdyż więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry