Sprint Backlog – Rejestr Sprintu

Rejestr sprintu  (ang. Sprint Backlog) to lista zadań, które Zespół Scrum zobowiązuje się wykonać w bieżącym sprincie.

Pozycje rejestru sprintu są przeniesione z Produkt Backloga przez zespół, w oparciu o priorytety ustalone przez Właściciela Produktu.„Rejestr sprintu opisuje poprzez zestaw szczegółowych zadań, w jaki sposób zespół planuje zaprojektować, zbudować i przetestować dany podzbiór cech z rejestru produktu w trakcie trwania tego konkretnego sprintu„[1].

Kluczowym jest, aby zespół wybrał pozycje i wielkość rejestru sprintu. To ważne bo to członkowie Zespółu Scrum (deweloperskiego) są tymi, którzy zobowiązują się wykonać zadanie, muszą być oni tymi, którzy wybierają to, do czego się zobowiązać.„Większość zespołów dzieli każdy docelowy element rejestru produktu na zbiór zadań z przypisanymi rozmiarami, które wspólnie stanowią wspomniany plan. Zespoły przyjmujące takie podejście zazwyczaj stosują pomocną zasadę dzielenia zadań na mniejsze, wymagające maksymalnie 8 godzin pracy (z nielicznymi wyjątkami). Na takimpoziomie szczegółowości zespół może jasno wskazać, co faktycznie trzeba zrobić i czy wypisane zadania można zrealizować w dostępnym czasie„[1].

Sprint Backlog jest bardzo powszechnie utrzymywany jako arkusz Excel, ale możliwe jest także stosowanie systemu śledzenia usterek lub dowolnego z szeregu produktów oprogramowania zaprojektowanych specjalnie dla Scrum lub agile. Dość powszechnie stosowana jest JIRA. Enterprise Architect także wspomaga tworzenie rejestru sprintu.Szczegółowe szacunki na poziomie zadań tworzone są w trakcie planowania sprintu; zadania i dotyczące ich szacunki zapisywane są w rejestrze sprintu [2]„Artefakt wytworzony podczas planowania sprintu i aktualizowany na bieżąco podczas jego wykonania. Ma on za zadanie pomóc samoorganizującemu się zespołowi w lepszym planowaniu i zarządzaniu pracą, która musi zostać zrealizowana, aby osiągnąć cel sprintu. Lista historyjek z rejestru produktu „wciągniętych” do sprintu oraz plan ich realizacji — często mający postać zadań z przypisanym do nich czasem trwania w godzinach” [1].

Podczas sprintu utrzymuje się rejestr sprintu aktualizując go tak, aby odzwierciedlał, które zadania są wykonane i ile czasu, wedle zespołu, zabierze wykonanie zadań, które nie są jeszcze zrobione. Szacowana praca pozostająca w sprincie jest obliczana codziennie i przedstawiana w formie graficznej, czego efektem jest Wykres Spalania Sprintu.

Podstawy Scrum (spis treści)

Scrum – role:

Scrum – produkty:

Scrum – czynności:

Więcej wpisów o Scrum znajdziesz pod adresem https://wolski.pro/kategoria/scrum/

Pisząc ten wpis korzystałem oraz umieściłem cytaty z następujących pozycji:
[1] „Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce agile” – Kenneth S. Rubin
[2] „Zarządzanie projektami ze SCRUM. Twórz produkty, które pokochają klienci” – Roman Pichler
[3] „Zwinne projekty w klasycznej organizacji” – Henning Wolf
[4] „Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone” – Mariusz Chrapko
Szczególnie polecam pozycje 1 i 4, które to moim zdaniem są bardzo dobrą literaturą. Podane linki są linkami afiliacyjnymi.

Scroll to Top