Sprint Burndown Chart – Wykres Spalania Sprintu

Wykres Spalania Sprintu (ang. Sprint Burndown Chart) jest graficznym przedstawieniem pracy pozostającej do wykonania w trakcie trwania Sprintu.
Zasada tworzenia wykresu spalania sprintu jest bardzo podobna do tworzenia wykresu spalania wydania.
Na pionowej osi umieszczamy łączną liczbę godzin, którą uzyskaliśmy po zsumowaniu poszczególnych zadań w sprincie. W zaprezentowanym przykładzie jest ich 400. Następnie, każdego dnia w sprincie, poszczególne osoby z zespołu szacują, ile czasu każda z nich potrzebuje do zamknięcia zadania, nad którym aktualnie pracuje. Spalanie ma zostać pokazane na linii spadku od startu Sprintu z godzinami startu, do końca Sprint przy braku pozostających godzin.
Wykres spalania aktualizowany jest po każdym codziennym scrumie. Jak pokazuje doświadczenie, spełnia też bardzo ważną funkcję motywacyjną” [4].
wykres_spalania_sprintu
 
Nowe zadania mogą być dodawane w dowolnej chwili do elementów rejestru, które zespół zobowiązał się zrealizować w trakcie sprintu. (…) Nie ma powodu, aby unikać dodawania zadań do rejestru sprintu. Reprezentuje on rzeczywistą pracę, jaką zespół musi wykonać, aby ukończyć element rejestru produktu, do którego realizacji się zobowiązał. Zgoda na dodawanie nieprzewidzianych wcześniej zadań do rejestru sprintu nie jest luką w systemie pozwalającą wprowadzać dodatkową pracę do sprintu. Jest to jedynie potwierdzenie faktu, iż w czasie planowania sprintu możemy nie być w stanie zdefiniować pełnego zestawu zadań potrzebnych do zaprojektowania, zbudowania, zintegrowania i przetestowania elementów rejestru przyjętych przez zespół do realizacji. W miarę coraz lepszego rozumienia naszej pracy możemy i powinniśmy uaktualniać rejestr sprintu„[1].
Zespół robi, co może, aby umieścić właściwą ilość pracy w sprincie, ale czasami podczas Spotkania dot. Planowania Sprintu umieszcza się zbyt dużo lub zbyt mało pracy. W takim przypadku zespół musi dodawać lub usuwać zadania. Doświadczenie, dot. pracochłonności, zdobyte podczas realizacji sprintu powinno być wykorzystywane podczas planowania kolejnych sprintów

Pisząc ten wpis korzystałem oraz umieściłem cytaty z następujących pozycji:
[1] „Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce agile” – Kenneth S. Rubin
[2] „Zarządzanie projektami ze SCRUM. Twórz produkty, które pokochają klienci” – Roman Pichler
[3] „Zwinne projekty w klasycznej organizacji” – Henning Wolf
[4] „Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone” – Mariusz Chrapko
Szczególnie polecam pozycje 1 i 4, które to moim zdaniem są bardzo dobrą literaturą. Podane linki są linkami afiliacyjnymi.

Podobne wpisy
Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego

To działanie polega na uszczegółowieniu wybranych procesów biznesowych. Celem tego działania jest: identyfikacja wszystkie ról, produktów, zdarzeń w organizacji, a więcej

Krok 2 – Identyfikacja procesów biznesowych

Działanie to polega na identyfikacji procesów biznesowych znajdujących się w modelowanym obszarze organizacji. Celem tego działania jest: identyfikacja procesów biznesowych więcej

Krok 1 – Szacowanie potrzeb organizacji

To działanie polega na ustalaniu celów modelowania procesów biznesowych. Celem tego działania jest: określenie obszarów, które będą modelowane, ustalenie zakresu więcej

Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach

Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top