Diagram komponentów

Rozdział ten ma za zadanie zaprezentowanie technik projektowych związanych z prezentacją komponentów.

Diagram komponentów – definicja i zastosowanie

Diagram komponentów (ang. component diagram) służy do ilustracji organizacji i zależności pomiędzy komponentami. Diagram komponentów prezentuje system na wyższym poziomie abstrakcji niż diagram klas, gdyż każdy z komponentów może być implementacją jednej lub większej liczby klas. Diagramy komponentów służą do określania szczegółów niezbędnych do budowy systemu.

Diagram komponentów – notacja i semantyka

Komponent

najczesciej_stosowana_notacja_UML_2011_html_59f5a140

Rysunek 118. Komponent – notacja

Komponent (ang. component) opisuje modularny – logiczny bądź fizyczny – fragment systemu, który stanowi bardziej zwięzły opis obrazu zachowania systemu niż jego implementacja. Z tego też powodu komponenty mogą być stosowane w dwóch aspektach. Definiują one zewnętrzne oblicze systemu oraz stanowią implementację funkcjonalności systemu.

Komponent jest agregatem dla podsystemów we wszystkich częściach/poziomach systemu. Stosowany ze stereotypem <<subsystem>>, oznacza, że jest agregatem dla komponentów dużej skali.

Interfejs

najczesciej_stosowana_notacja_UML_2011_html_m348bab4c

Rysunek 119. Interfejs – notacja

Interfejs (ang. interface) jest to zestaw operacji, które wyznaczają usługi oferowane przez komponent (lub klasę). Interfejsy służą do prezentowania komunikacji pomiędzy komponentami.

image

Rysunek 120. Interfejsy „łączniki” – notacja

Rysunek 125. Przykładowy diagram komponentów

image

Rysunek 126. Dekompozycja komponentów przy użyciu diagramów struktury

Pozostałe diagramy UML:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top