Analityk procesów biznesowych

W ramach WMB w zakresie modelowania biznesowego proponuję tylko jedna rolę: analityk procesów biznesowych.

Analityk procesów biznesowych odpowiada za:

  • tworzenie procesów biznesowych przez zarysowanie i ograniczenie modelowanej organizacji
  • uszczegóławianie procesów biznesowych
  • budowę dokumentacji

W WMB, analityk procesów biznesowych  odpowiada za budowę biznesowego przypadku użycia poprzez zarysowanie i ograniczenie modelowanej organizacji, na przykład, przez ustalenie, którzy aktorzy biznesowi i biznesowe przypadki użycia istnieją oraz w jaki sposób wchodzą w interakcje między sobą. Po określeniu funkcji organizacji analityk procesów biznesowych buduje realizację biznesowych przypadków użycia określając systemy biznesowe (elementy składowe struktury organizacji), pracowników biznesowych i bytów biznesowych. Modeluje także zachowanie systemów biznesowych, pracowników biznesowych i podmiotów biznesowych – określając ich obowiązki, działania, atrybuty, a także relacje po między nimi.

Technorati Tagi: aktorzy biznesowi,analityk procesów biznesowych,biznesowe przypadki użycia,byt biznesowy,pracownik biznesowy,realizacja biznesowych przypadków użycia,systemy biznesowe

Podobne wpisy

  • Pakiet Biznesowy Pakiet Biznesowy zawiera zestaw ról i zasobów, które łącznie spełniają specyficzny cel, oraz określa zestaw obowiązków, z którymi ten cel może być osiągnięty. Celem Pakietu Biznesowego […]
  • Model Biznesowych Przypadków Użycia Model Biznesowych Przypadków Użycia jest modelem, który prezentuje funkcje biznesowe organizacji. Celem Modelu Biznesowych Przypadków Użycia w ramach WMB jest prezentacja funkcji, jakie […]
  • Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji Krok 2 - Identyfikacja […]
  • Biznesowy przypadek użycia Biznesowy Przypadek Użycia reprezentuje funkcje dostarczane przez organizacje. W ramach WMB funkcje te są ciągiem działań (składających się scenariusz procesu biznesowego), które […]
  • Aktor Biznesowy Aktor biznesowy reprezentuje rolę odgrywaną względem biznesu przez kogoś lub coś znajdującego się w otoczeniu organizacji. Aktorem może być człowiek lub system komputerowy. Aktor […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Przewiń do góry