Analityk procesów biznesowych

W ramach WMB w zakresie modelowania biznesowego proponuję tylko jedna rolę: analityk procesów biznesowych.

Analityk procesów biznesowych odpowiada za:

  • tworzenie procesów biznesowych przez zarysowanie i ograniczenie modelowanej organizacji
  • uszczegóławianie procesów biznesowych
  • budowę dokumentacji

W WMB, analityk procesów biznesowych  odpowiada za budowę biznesowego przypadku użycia poprzez zarysowanie i ograniczenie modelowanej organizacji, na przykład, przez ustalenie, którzy aktorzy biznesowi i biznesowe przypadki użycia istnieją oraz w jaki sposób wchodzą w interakcje między sobą. Po określeniu funkcji organizacji analityk procesów biznesowych buduje realizację biznesowych przypadków użycia określając systemy biznesowe (elementy składowe struktury organizacji), pracowników biznesowych i bytów biznesowych. Modeluje także zachowanie systemów biznesowych, pracowników biznesowych i podmiotów biznesowych – określając ich obowiązki, działania, atrybuty, a także relacje po między nimi.

Technorati Tagi: aktorzy biznesowi,analityk procesów biznesowych,biznesowe przypadki użycia,byt biznesowy,pracownik biznesowy,realizacja biznesowych przypadków użycia,systemy biznesowe

Podobne wpisy

  • WMB – Profil UML dla Enterprise Architect Poniżej zamieszczono plik z wczytanym profilem rozszerzającym notację języka UML w zakresie modeli biznesowych o dedykowany profil WMB. Dostępne pliki: Pliki te są wersji beta. W […]
  • WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli biznesowych, ale także rozszerzenie […]
  • Byt biznesowy Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli nie nawiązują interakcji […]
  • Scenariusze Procesów Biznesowych Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. Scenariusz Procesu […]
  • Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji Krok 2 - Identyfikacja […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Przewiń do góry