Analityk procesów biznesowych

W ramach WMB w zakresie modelowania biznesowego proponuję tylko jedna rolę: analityk procesów biznesowych.

Analityk procesów biznesowych odpowiada za:

  • tworzenie procesów biznesowych przez zarysowanie i ograniczenie modelowanej organizacji
  • uszczegóławianie procesów biznesowych
  • budowę dokumentacji

W WMB, analityk procesów biznesowych  odpowiada za budowę biznesowego przypadku użycia poprzez zarysowanie i ograniczenie modelowanej organizacji, na przykład, przez ustalenie, którzy aktorzy biznesowi i biznesowe przypadki użycia istnieją oraz w jaki sposób wchodzą w interakcje między sobą. Po określeniu funkcji organizacji analityk procesów biznesowych buduje realizację biznesowych przypadków użycia określając systemy biznesowe (elementy składowe struktury organizacji), pracowników biznesowych i bytów biznesowych. Modeluje także zachowanie systemów biznesowych, pracowników biznesowych i podmiotów biznesowych – określając ich obowiązki, działania, atrybuty, a także relacje po między nimi.

Technorati Tagi: aktorzy biznesowi,analityk procesów biznesowych,biznesowe przypadki użycia,byt biznesowy,pracownik biznesowy,realizacja biznesowych przypadków użycia,systemy biznesowe
Podobne wpisy
WMB – Profil UML dla Enterprise Architect

Poniżej zamieszczono plik z wczytanym profilem rozszerzającym notację języka UML w zakresie modeli biznesowych o dedykowany profil WMB. Dostępne pliki: więcej

WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego

Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli więcej

Byt biznesowy

Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli więcej

Scenariusze Procesów Biznesowych

Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Przewiń do góry