Byt biznesowy

Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli nie nawiązują interakcji samodzielnie. Jeden Byt Biznesowy może być wykorzystywany w wielu różnych scenariuszach procesów biznesowych.

Byty biznesowe stanowią podstawę do współdzielenia informacji (przepływu dokumentów) wśród pracowników biznesowych uczestniczących w poszczególnych scenariuszach procesów biznesowych.

W ramach WMB Byty Biznesowe dodatkowo za pomocą odpowiednich stereotypów wskazują dane zapisane w systemach komputerowych i w formie papierowej.

Byty Biznesowe reprezentują abstrakcję istotnych trwałych informacji (dane, dokumenty, formularze) w obrębie przedsiębiorstwa. Byty Biznesowe odnoszą się do informacji (danych) utworzonych i wymaganych przez organizację w danym scenariuszu procesów biznesowych. Byty Biznesowe występują w Modelu Analizy Biznesowej na diagramach klas i jako obiekty na diagramach aktywności. Byty Biznesowe stosowane są również przez projektantów systemów informatycznych, odpowiednio w trakcie opisywania systemowych przypadków użycia i identyfikacji bytów oprogramowania.

Należy zauważyć, że Byty Biznesowe są ?obsługiwane? przez Pracowników Biznesowych w scenariuszach procesów biznesowych. Czynności wykonywane na Bytach Biznesowych lub z za ich pomocą przez Pracowników Biznesowych mogą zmienić  stan konkretnego w danym scenariuszu wystąpienia (obiektu) Bytu Biznesowego.

Reprezentacja w języku UML:

Byt Biznesowy w języku UML jest reprezentowany poprzez nadanie elementowi klasa stereotypu:  <<business entity>> lub << byt biznesowy >>.

image

 

Rozszerzenie języka UML w ramach WMB:

WMB rozszerza byt biznesowy o dwa stereotypy, które pozwalają na budowę bardziej jednoznacznych modeli.

<<byt biznesowy – papier>>
<<business entity – paper>>

Dane lub inne informacje przechowywane w formie papierowej

Przykład: pocztowa książka nadawcza

image

<<byt biznesowy – system>>
<<business entity – system>>

Dane lub inne informacje przechowywane w formie elektronicznej

Przykład: dane klientów w systemie CRM

image

 

 

Zależność pomiędzy rozszerzeniem języka UML w WMB a standardową notacją modeli biznesowych:

 image

 

 

 

Wszystkie elementy notacji UML proponowane w ramach WMB są dostępne dla wybranych narzędzi CASE. Pliki z profilami pozwalającymi na budowę modeli procesów biznesowych w oparciu WMB są dostępne na stronie z plikami do pobrania.

Technorati Tagi: business entity,byt biznesowy,pracownik biznesowy,scenariusze procesów biznesowych,modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych

Podobne wpisy

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Przewiń do góry