Byt biznesowy

Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli nie nawiązują interakcji samodzielnie. Jeden Byt Biznesowy może być wykorzystywany w wielu różnych scenariuszach procesów biznesowych.

Byty biznesowe stanowią podstawę do współdzielenia informacji (przepływu dokumentów) wśród pracowników biznesowych uczestniczących w poszczególnych scenariuszach procesów biznesowych.

W ramach WMB Byty Biznesowe dodatkowo za pomocą odpowiednich stereotypów wskazują dane zapisane w systemach komputerowych i w formie papierowej.

Byty Biznesowe reprezentują abstrakcję istotnych trwałych informacji (dane, dokumenty, formularze) w obrębie przedsiębiorstwa. Byty Biznesowe odnoszą się do informacji (danych) utworzonych i wymaganych przez organizację w danym scenariuszu procesów biznesowych. Byty Biznesowe występują w Modelu Analizy Biznesowej na diagramach klas i jako obiekty na diagramach aktywności. Byty Biznesowe stosowane są również przez projektantów systemów informatycznych, odpowiednio w trakcie opisywania systemowych przypadków użycia i identyfikacji bytów oprogramowania.

Należy zauważyć, że Byty Biznesowe są ?obsługiwane? przez Pracowników Biznesowych w scenariuszach procesów biznesowych. Czynności wykonywane na Bytach Biznesowych lub z za ich pomocą przez Pracowników Biznesowych mogą zmienić  stan konkretnego w danym scenariuszu wystąpienia (obiektu) Bytu Biznesowego.

Reprezentacja w języku UML:

Byt Biznesowy w języku UML jest reprezentowany poprzez nadanie elementowi klasa stereotypu:  <<business entity>> lub << byt biznesowy >>.

image

 

Rozszerzenie języka UML w ramach WMB:

WMB rozszerza byt biznesowy o dwa stereotypy, które pozwalają na budowę bardziej jednoznacznych modeli.

<<byt biznesowy – papier>>
<<business entity – paper>>

Dane lub inne informacje przechowywane w formie papierowej

Przykład: pocztowa książka nadawcza

image

<<byt biznesowy – system>>
<<business entity – system>>

Dane lub inne informacje przechowywane w formie elektronicznej

Przykład: dane klientów w systemie CRM

image

 

 

Zależność pomiędzy rozszerzeniem języka UML w WMB a standardową notacją modeli biznesowych:

 image

 

 

 

Wszystkie elementy notacji UML proponowane w ramach WMB są dostępne dla wybranych narzędzi CASE. Pliki z profilami pozwalającymi na budowę modeli procesów biznesowych w oparciu WMB są dostępne na stronie z plikami do pobrania.

Technorati Tagi: business entity,byt biznesowy,pracownik biznesowy,scenariusze procesów biznesowych,modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych
Podobne wpisy
WMB – Profil UML dla Enterprise Architect

Poniżej zamieszczono plik z wczytanym profilem rozszerzającym notację języka UML w zakresie modeli biznesowych o dedykowany profil WMB. Dostępne pliki: więcej

WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego

Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli więcej

Scenariusze Procesów Biznesowych

Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. więcej

Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach

Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Przewiń do góry