Model Driven Architecture modele PIM a PSM

Zazwyczaj sporo mówi się na temat tego, że model musi być odseparowany od swojej implementacji. Oznacza to, że w pierwszej fazie modelowania nie należyimage zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądała implementacja. Dopiero po zatwierdzeniu projektu można dostosować model już do środowiska implementacji. Sprzyja to reużyciu całych fragmentów projektów. Stosując taka zasadę idealnie działa się zgodnie z MDA czyli Model Driven Architecture. Model-Driven Architecture ? to sposób budowania oprogramowania w oparciu o modele i ich transformacje.

W MDA wyróżnia się 4 poziomy (modele):

  • Computation Independent Model (CIM) (albo: domain model; vocabulary) ? model biznesowy, nie precyzujący zakresu odpowiedzialności oprogramowania
  • Platform Independent Model (PIM) ? abstrakcyjna specyfikacja systemu
  • Platform Specific Model (PSM) ? model odwzorowany na konkretne rozwiązania wybranej platformy
  • Implementation Model ? proste przełożenie decyzji z modelu platformowego

Patrząc na ten podział modelem odseparowanym od implementacji będzie model PIM, którego ideą jest zaprezentowanie rozwiązania zgodnego z wymaganiami.

PSM natomiast stanowi  odwzorowanie abstrakcji zamodelowanych w PIM na konkretne rozwiązania charakterystyczne dla danej platformy lub języka programowania. Mówiąc inaczej PSM jest uszczegółowioną formą PIM lub jego konkretnym wystąpieniem.

Narzędzia CASE w różnym stopniu wspierają takie podejście. Czasem jest to wygenerowanie modelu implementacji jak ma to miejsce w narzędziach z rodziny Rational (nawiasem mówiąc w produktach Rational mówi się o Model Driven Development (MDD), który jest rozszerzoną wersją MDA) lub modelu platformy jak ma to miejsce w Enterprise Architect.

Przykład transformacji w EnterpriseArchitect można znaleźć w poście Transformacja PIM-PSM w Enterprise Architect

Na koniec należy wspomnieć, że dwukierunkowość transformacji PIM ?> PSM i PSM ?>PIM nie jest zawsze możliwa.

Technorati Tagi: model driven architecture,mda,UML,modelowanie systemów informatycznych,Rational Software Architect,Rational Software Modeler,Enterprise Architect,Model Driven Development,MDD

Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

UML – zastosowanie w biznesie

Po raz kolejny Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium związane z wykorzystaniem języka UML w biznesie. W tym przedsięwzięciu miałem swój więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top