Inżynieria wstecz w projektach JAVA za pomocą Enterprise Architect

Mechanizm inżynierii wstecz (ang. reverse engineering) wstecz jest użyteczny w tedy, gdy mamy napisany program i chcemy go udokumentować za pomocą modeli UML. Powstała w ten sposób dokumentacja jest modelem implementacji. W Enterprise Architect można dokonać tego poprzez wybór odpowiedniego parametru w menu kontekstowym pakietu do którego będzie importowany kod.

image

Następnie należy wskazać źródła

image

I import gotowy.

 image

W wyniku działania mechanizmu reverse engineering powstaje model klas dokumentujący klasy użyte w aplikacji oraz relacji pomiędzy nimi.

image

Ponadto na modelu można znaleźć opisy metod i atrybutów,

image

jeśli tylko zostały one zrobione w odpowiedni sposób w kodzie.

 image

W przypadku naniesienia zmian na taki model

image

i synchronizację z jego implementacją

image

Zmienia się nam kod źródłowy

image

gdzie poza zrębami naszej, dodanej przed chwilą metody,  mamy także nową metodę draw (poniższy rysunek pokazuje różnice pomiędzy dwoma plikami)

image

Czyli synchronizacja działa 🙂 w obie strony. Niestety 🙁 trzeba liczyć się z tym, że EA będzie bardzo integrował w kod aplikacji przez co usunięcie błędów i dopisanych linii może czasowo przewyższyć wartość synchronizacji plików w obie strony. Natomiast nie ulega wątpliwości, że warto wykonać model implementacji za pomocą opisanego tutaj mechanizmu reverse engineering.

Technorati Tagi: Enterprise Architect,inżynieria oprogramowania,narzędzia CASE,modelowanie systemów informatycznych
Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top