Jakość a plan iteracji

Plan iteracji to jeden z elementów zarządzania jakością procesu wytwórczego oprogramowania. Moim zdaniem dobry plan iteracji:

  1. jednoznacznie hierarchizuje wymierne cele, które odpowiadają ogólnemu celowi iteracji przedstawionemu w planie projektu.
  2. określa cele, które obejmują weryfikację lub ukazanie wdrażanych scenariuszy.
  3. jasno definiuje kryteria oceny.
  4. wyjaśnia, którym ryzykiem zajmie się iteracja.
  5. szacuje wysiłek konieczny do osiągnięcia każdego celu.
  6. jasno określa wymagane zasoby i fundusze.
  7. wymienia istotne dostarczane produkty, które mają być wytworzone.
  8. bierze pod uwagę potrzebny szkoleń i mentoring.

Czy wszystkie moje plany iteracji zawierają wymienione powyżej cechy. Niestety nie, ale staram się dążyć do ideału.

 

Technorati Tagi: inżynieria oprogramowania,iteracja
Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top