Wersjonowanie w Enterprise Architect 13

Wersjonowanie w Enterprise Architect 13 zwane Time Aware Modeling (TAM) to jedna z najbardziej znaczących zmian w nowej wersji Enterprise Architect.

Wersjonowanie w Enterprise Architect 13 pozwala na tworzenie przyrostowych wersji elementów i diagramów. Funkcjonalność ta bazuje na znanym wcześniej klonowaniu elementów (wklejanie elementów z opcją as new).  Opisywane wersjonowanie nie jest zależne od mechanizmu kontroli wersji oraz  funkcjonalności baseline.

W Enterprise Architect 13 można wykonać trzy rodzaje wersji. Należą do nich konowania:

  • diagramów
  • struktury repozytorium
  • elementów

Artefakty można wersjonować z poziomu Ribbon Menu lub menu kontekstowego. W Ribbon menu opcje wersjonowania znajdują się w

Design | Package | Manage | Clone Structure as New Version

Design | Element | Manage | Clone Element as New Version

wersjonowanie_EnterpriseArchitect13

Wersjonowanie diagramów

Wersjonowanie diagramów w Enterprise Architect 13 polega na zbudowaniu kopii danego diagramu. Na każdym z diagramów można wywołać opcję Clone Element as New Version

clone_diagram

Utworzony diagram zawiera elementy będące linkiem do istniejacych na modelu AS-IS elementów. We wcześniejszych wersjach Enterprise Architect opcja ta istniała w postaci skopiowania elementów na istniejącym diagramie i wklejenia ich na nowym diagramie. Enterprise Architect 13 automatyzuje tą czynność dodając w nowym diagramie nowy numer wersji.

wersjonowanie_diagramów

 

Kolonowanie struktury repozytorium

Klonowanie struktury repozytorium w Enterprise Architect 13 to opcja pozwalająca na utworzenie kopii struktury bez kopiowania elementów. Dublowana  jest struktura pakietów i diagramów. Aktualizowana jest wersja zarówno pakietów  jak i diagramów.

klonowanie_struktury

Przy skopiowaniu struktury elementy użyte na nowych diagramach są linkami (referencjami) do istniejących już elementów w wersji AS-IS. Notatki, tekst na diagramach są klonowane do nowej wersji diagramu – są autonomiczne.

 

Wersjonowanie elementów

Utworzenie sklonowanego elementu tworzy jego nowy obiekt w Enterprise Architect (inny guid) oraz mapuje utworzony element z jego bazą.

klonowanie_elementów Utworzenie klonu elementu wraz z linkiem (trace) do elementu bazowego pozwala śledzić zmiany elementów oraz zapewnia logiczną spójność.

wersjonowanie_elementów

Wersjonowanie elementów nie tylko linkuje elementy bazowy i klon ale także pozwala na śledzenie impaktu zmian za pomocą widoku traceability.

śledznie_wersji

Przy wersjonowaniu elementów należy pamiętać, że klonowany element jest dodawany w tym samym pakiecie co aktualny diagram. Ponadto przy klonowaniu elementów zawierających w sobie inne elementy np.: komponent i porty, to klonowany jest zarówno element jak i jego elementy potomne.

Po sklonowaniu elementów dość przydatną funkcją może być filtrowanie elementów na diagramie.

filtr_6

Powyżej fitr ustawiony na wszystkie elementy poza wersją 6 elementów. Poniżej filtr jest ustawiony na wersję 4. Na diagramach użyłem opcji wizualizacji atrybutów elementów.

filtr_4

Podsumowując. Wersjonowanie w Enterprise Architect 13 niewątpliwie pomoże w budowaniu modeli AS-IS i TO-BE. Możliwość klonowania poszczególnych artefaktów i diagramów oraz struktur repozytorium przyśpieszy tworzenie modeli. W moim odczuciu funkcja ta wymagać będzie modyfikacji istniejących metodyk pracy zespołów analityków i projektantów. Wymagane będzie określenie kto i kiedy będzie mógł zbudować klon diagramu i zrobić duplikat elementu. Dodatkową czynnością będzie określenie w jakim momencie czasu należało będzie wyczyścić model z nieaktualnych wersji elementów. Zmieni się sposób raportowania, gdyż raporty będą musiały obejmować filtrowanie wersji.

Mam nadzieję, że funkcja okaże się przydatna :-).

 

Podobne wpisy
Migracja z IBM Rational Software Modeler do Enterprise Architect

Przy braku spójności w narzędziach CASE stosowanych przez firmę czasem istnieje potrzeba by przemigrować z repozytorium projektu (choćby na chwilę) więcej

Najlepsze narzędzie do modelowania w UML

Każdy czasem zastanawia się nad wyborem najlepszego narzędzia do modelowanie w UML. Moim zdaniem nie ma idealnej recepty pomagającej dokonać więcej

Enterprise Architect w wersji 7.5

Kilka dni temu ukazał sie Enterprise Architect w wersji 7.5. Nowością są 3 nowe wersje: Business & Software Engineering Edition więcej

Zarządzanie wymaganiami w Enterprise Architect – mapowanie wymagań na przypadki użycia

Enterprise Architect, moim zdaniem, nie jest najszczęśliwszym narzędziem do zarządzania wymaganiami. Nie jest też beznadziejny. W projektach dla mnie ważne więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top