Prioritizing the Backlog – Priorytezacja Rejestru Produktu

W trakcie czynności Priorytezacja Rejestru Produktu  (ang. Prioritizing the Backlog) pozycje w Product Backlogu są hierarchizowane przez Właściciela Produktu przed planowaniem wydania i sprintu.
Rejestr Produktu jest zhierarchizowaną listą prac, które mają być wykonane przez zespół. Jest aktualizowany w sposób ciągły przez Właściciela Produktu w oparciu o informację zwrotną od końcowego użytkownika (jako że wchodzi on w interakcję z nowymi przyrostami produktu).
Ważne jest, aby zespół zapewnił Właścicielowi Produktu wielkościowe szacunki dla pozycji Product Backloga, aby umożliwić Właścicielowi Produktu zrównanie potrzeb biznesowych z szacowanymi kosztami wdrożenia. Ustalanie priorytetów wymaga podjęcia decyzji dotyczących wagi poszczególnych elementów. Jeżeli wszystko ma wysoki priorytet,
wszystko jest równie ważne. Oznacza to, że tak naprawdę nic nie jest priorytetem, więc istnieje nikłe prawdopodobieństwo, że klient dostanie to, czego naprawdę potrzebuje. Za ustalenie priorytetów dla każdego elementu rejestru produktu odpowiedzialny jest Właściciel Produktu. Tak jak i inne czynności związane z porządkowaniem, ustalanie
priorytetów najlepiej przeprowadzić przy udziale całego zespołu scrumowego. Wyrównuje to kolektywny poziom wiedzy zespołu, a także tworzy więzi.
Ustalone priorytety kierują pracą zespołu, skupiając uwagę jego członków na najważniejszych aspektach. Powodują także stopniowe zamrażanie zawartości rejestru. Jak już wspomniałem, elementy rejestru mają ilość szczegółów odpowiednią dla ich priorytetu. To sprawia, że proces jest elastyczny i pozwala na opóźnianie decyzji dotyczących elementów o niższym priorytecie, dając zespołowi scrumowemu więcej czasu na ocenę opcji, zebranie opinii klientów oraz zdobycie dodatkowej wiedzy. W ten sposób podejmowane są lepsze decyzje i tworzone lepsze produkty„[2].
Wszystkie elementy rejestru muszą zostać wcześniej czy później ocenione, aby można było określić ich miejsce w rejestrze i zdecydować, czy uzasadnione jest dalsze rozbijanie na elementy mniejsze. Pojawianie się istotnych informacji powoduje wstawienie w odpowiednie miejsca rejestru nowych elementów. Jeśli następuje zmiana priorytetów, potrzebna jest zmiana porządku w rejestrze, a w miarę zbliżania się do implementacji dużego elementu chcemy rozbić go na zbiór mniejszych elementów. Możemy również zdecydować, że dany element rejestru nie jest potrzebny, i usunąć go” [1].
Priorytezacja rejestru produktu musi być zbieżna z celami sprintu. Zmiana celu sprintu w sposób automatyczny powoduje zmianę priorytetów w rejestrze produktu.

Pisząc ten wpis korzystałem oraz umieściłem cytaty z następujących pozycji:
[1] „Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce agile” – Kenneth S. Rubin
[2] „Zarządzanie projektami ze SCRUM. Twórz produkty, które pokochają klienci” – Roman Pichler
[3] „Zwinne projekty w klasycznej organizacji” – Henning Wolf
[4] „Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone” – Mariusz Chrapko
Szczególnie polecam pozycje 1 i 4, które to moim zdaniem są bardzo dobrą literaturą. Podane linki są linkami afiliacyjnymi.

Podobne wpisy
Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego

To działanie polega na uszczegółowieniu wybranych procesów biznesowych. Celem tego działania jest: identyfikacja wszystkie ról, produktów, zdarzeń w organizacji, a więcej

Krok 2 – Identyfikacja procesów biznesowych

Działanie to polega na identyfikacji procesów biznesowych znajdujących się w modelowanym obszarze organizacji. Celem tego działania jest: identyfikacja procesów biznesowych więcej

Krok 1 – Szacowanie potrzeb organizacji

To działanie polega na ustalaniu celów modelowania procesów biznesowych. Celem tego działania jest: określenie obszarów, które będą modelowane, ustalenie zakresu więcej

Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach

Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top