Prioritizing the Backlog – Priorytezacja Rejestru Produktu

W trakcie czynności Priorytezacja Rejestru Produktu  (ang. Prioritizing the Backlog) pozycje w Product Backlogu są hierarchizowane przez Właściciela Produktu przed planowaniem wydania i sprintu.
Rejestr Produktu jest zhierarchizowaną listą prac, które mają być wykonane przez zespół. Jest aktualizowany w sposób ciągły przez Właściciela Produktu w oparciu o informację zwrotną od końcowego użytkownika (jako że wchodzi on w interakcję z nowymi przyrostami produktu).
Ważne jest, aby zespół zapewnił Właścicielowi Produktu wielkościowe szacunki dla pozycji Product Backloga, aby umożliwić Właścicielowi Produktu zrównanie potrzeb biznesowych z szacowanymi kosztami wdrożenia. Ustalanie priorytetów wymaga podjęcia decyzji dotyczących wagi poszczególnych elementów. Jeżeli wszystko ma wysoki priorytet,
wszystko jest równie ważne. Oznacza to, że tak naprawdę nic nie jest priorytetem, więc istnieje nikłe prawdopodobieństwo, że klient dostanie to, czego naprawdę potrzebuje. Za ustalenie priorytetów dla każdego elementu rejestru produktu odpowiedzialny jest Właściciel Produktu. Tak jak i inne czynności związane z porządkowaniem, ustalanie
priorytetów najlepiej przeprowadzić przy udziale całego zespołu scrumowego. Wyrównuje to kolektywny poziom wiedzy zespołu, a także tworzy więzi.
Ustalone priorytety kierują pracą zespołu, skupiając uwagę jego członków na najważniejszych aspektach. Powodują także stopniowe zamrażanie zawartości rejestru. Jak już wspomniałem, elementy rejestru mają ilość szczegółów odpowiednią dla ich priorytetu. To sprawia, że proces jest elastyczny i pozwala na opóźnianie decyzji dotyczących elementów o niższym priorytecie, dając zespołowi scrumowemu więcej czasu na ocenę opcji, zebranie opinii klientów oraz zdobycie dodatkowej wiedzy. W ten sposób podejmowane są lepsze decyzje i tworzone lepsze produkty„[2].
Wszystkie elementy rejestru muszą zostać wcześniej czy później ocenione, aby można było określić ich miejsce w rejestrze i zdecydować, czy uzasadnione jest dalsze rozbijanie na elementy mniejsze. Pojawianie się istotnych informacji powoduje wstawienie w odpowiednie miejsca rejestru nowych elementów. Jeśli następuje zmiana priorytetów, potrzebna jest zmiana porządku w rejestrze, a w miarę zbliżania się do implementacji dużego elementu chcemy rozbić go na zbiór mniejszych elementów. Możemy również zdecydować, że dany element rejestru nie jest potrzebny, i usunąć go” [1].
Priorytezacja rejestru produktu musi być zbieżna z celami sprintu. Zmiana celu sprintu w sposób automatyczny powoduje zmianę priorytetów w rejestrze produktu.

Spis treści Podstawy Scrum

Scrum – Role:

Scrum – Produkty:

Scrum – Czynności:


Pisząc ten wpis korzystałem oraz umieściłem cytaty z następujących pozycji:
[1] „Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce agile” – Kenneth S. Rubin
[2] „Zarządzanie projektami ze SCRUM. Twórz produkty, które pokochają klienci” – Roman Pichler
[3] „Zwinne projekty w klasycznej organizacji” – Henning Wolf
[4] „Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone” – Mariusz Chrapko
Szczególnie polecam pozycje 1 i 4, które to moim zdaniem są bardzo dobrą literaturą. Podane linki są linkami afiliacyjnymi.

Podobne wpisy

  • Sprint Retrospective – Retrospekcja Sprintu Retrospekcja Sprintu (ang. Sprint Retrospective) jest głównym mechanizmem pozwalającym na uzyskanie informacji zwrotnej na temat kondycji procesu scrum. "Retrospekcja sprintu pozwala […]
  • Estimating the Product Backlog – Szacowanie Rejestru Produktu Szacowanie rejestru produktu (ang. Estimating the Product Backlog) to moment, w którym okresowo Zespół Scrum będzie szacował wielkość każdej pozycji z rejestru produktu. Przed planowaniem […]
  • Task Board – Tablica Zadań Tablica Zadań (ang. Task Board) pokazuje całość pracy wykonywanej przez zespół podczas sprintu. Jest ona stale aktualizowana w trakcie sprintu- jeżeli ktoś myśli o nowym zadaniu, pisze […]
  • Product Backlog – Rejestr produktu Rejestr Produktu  (ang. Product Backlog) zwany czasem zaległościami produktu,  to główny wykaz wszystkich funkcjonalności pożądanych w produkcie. Za dostarczenie wymagań w postaci […]
  • Sprint Review – Przegląd Sprintu Każdy sprint kończy się Spotkaniem Przeglądowym Sprintu (ang. Sprint Review Meeting), gdzie zespół prezentuje potencjalnie wykonalne przyrosty produktu. Na końcu każdego sprintu odbywa […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry