Release Planning – Planowanie Wydania

Planowanie wydania (ang. Release Planning) to czas, w którym na początku projektu zespół utworzy wysokiego poziomu plan realizacji produktu.
Na początku projektu Zespół, z oczywistych względów, nie może znać wszystkiego z góry, tak więc plan szczegółowy nie jest konieczny. Plan wydania powinien brać pod uwagę:
  • Liczbę i czas trwania sprintów
  • Ilość osób lub zespołów, które powinny brać udział w projekcie
  • Liczbę wydań
  • Wartość dostarczoną w każdym wydaniu
  • Datę wydań
Kluczowe parametry wejściowe dla przygotowania planu wydania to:
  • Zhierarchizowany rejestr produktu
  • Szacowana szybkość zespołu deweloperskiego
Planowanie w długim horyzoncie czasowym, które odpowiada na pytania takie jak: „Kiedy skończymy?”, „Jakie cechy mogą zostać
zrealizowane do końca roku?” lub „Ile to będzie kosztować?”. Planowanie wersji dystrybucyjnej musi bilansować ze sobą wartość dla klienta z uwzględnieniem jakości, ograniczenia zakresu, harmonogram i budżet. Dla większości projektów deweloperskich wskazane jest przeprowadzenie początkowego planowania wersji dystrybucyjnej po planowaniu produktu, ale przed rozpoczęciem pierwszego sprintu związanego z tą wersją dystrybucyjną” [1].
„Planowanie wydania to również jest dobry moment, żeby zaprezentować wizję architektury. Ludzie muszą zobaczyć, jakie będzie tło całego przedsięwzięcia, również od strony proponowanych rozwiązań technicznych„[4].
Innymi słowy podczas planowania wydania kluczowe jest określenie celów biznesowych, które mają być osiągnięte. Omawiane są ograniczenia projektu, zakres funkcjonalny produktu czy też harmonogram. Istotne jest to by w czasie planowania wydania przyjrzeć się także szacunkom pracy i złożoności poszczególnych fragmentów rejestru produktu, zgrubnie określić priorytety.

Pisząc ten wpis korzystałem oraz umieściłem cytaty z następujących pozycji:
[1] „Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce agile” – Kenneth S. Rubin
[2] „Zarządzanie projektami ze SCRUM. Twórz produkty, które pokochają klienci” – Roman Pichler
[3] „Zwinne projekty w klasycznej organizacji” – Henning Wolf
[4] „Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone” – Mariusz Chrapko
Szczególnie polecam pozycje 1 i 4, które to moim zdaniem są bardzo dobrą literaturą. Podane linki są linkami afiliacyjnymi.

Podobne wpisy
Sprint Retrospective – Retrospekcja Sprintu

Retrospekcja Sprintu (ang. Sprint Retrospective) jest głównym mechanizmem pozwalającym na uzyskanie informacji zwrotnej na temat kondycji procesu scrum. "Retrospekcja sprintu pozwala więcej

Sprint Review – Przegląd Sprintu

Każdy sprint kończy się Spotkaniem Przeglądowym Sprintu (ang. Sprint Review Meeting), gdzie zespół prezentuje potencjalnie wykonalne przyrosty produktu. Na końcu każdego więcej

Sprint Planning Meeting – Planowanie Sprintu

Na spotkaniu dot. Planowania Sprintu (ang. Sprint Planning Meeting) Zespół Scrum oraz Właściciel Produktu określają, które cechy i zadania będą więcej

Estimating the Product Backlog – Szacowanie Rejestru Produktu

Szacowanie rejestru produktu (ang. Estimating the Product Backlog) to moment, w którym okresowo Zespół Scrum będzie szacował wielkość każdej pozycji więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry