Przegląd modeli w Enterprise Architect

Wytwarzanie oprogramowania to proces, w którym przeglądy stanu realizacji prac są sytuacją codzienną lub prawie codzienną. Weryfikacja prac analitycznych i projektowych a także architektonicznych, to nie tylko pytanie co zostało zrobione, ale także pytania: jak to zostało zrobione? Jak to będzie działało?

W tych procesach wytwórczych, w których specyfikacja jest przygotowywana w postaci modeli, diagramów i innych artefaktów przegląd prac to przegląd diagramów. Modele przegląd taki może wykonywać przedstawiciel biznesu, członek zespołu lub w przypadku dokumentacji dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego – przedstawiciel zamawiającego.

Klasyczne podejście to przygotowanie raportu. Generowanie raportu. Zbieranie uwag do modeli i opisów w Word, Excel a następnie po dyskusjach wprowadzanie zmian do Enterprise Architect. Pracochłonny to jest proces. Przegląd dokumentacji w Enterprise Architect to funkcja, która nie jest zbyt często stosowana i która pozwala na dyskusję oraz przeprowadzenie procesu przeglądu modeli bezpośrednio w modelach.

Przegląd modeli w Enterprise Architect diagramy

Element Review jest prostym mechanizmem umożliwiającym przeprowadzanie dyskusji w czasie rzeczywistym, które mogą dotyczyć określonego zdarzenia na jednym lub kilku elementach i / lub diagramach. Zazwyczaj menedżer projektu, kierownik zespołu lub inna osoba w projekcie tworzy element przeglądu w celu omówienia jednego lub więcej obiektów na danym etapie projektu.

Najprostszy wariant przeglądu modeli w Enterprise Architect polega na tym, że Recenzent (czyli dowolna – wspomniana wcześniej osoba z zespołu) tworzy element Review.  Najlepiej taki element utworzyć na diagramie przeglądów – Review Diagram

Tworzenie diagramu przeglądu - Review Diagram
Tworzenie diagramu przeglądu – Review Diagram
Toolbox diagramu przeglądu
Toolbox diagramu przeglądu

Pod dodanym element tworzy się diagram na który można przenieść recenzowane elementy. W ten oto sposób wskazujemy na zakres przeglądu. Warto jest też dodać element typu checklist, by pokazać jakie parametry będą sprawdzane. Listy sprawdzają się do weryfikacji elementów metodycznych takich jak – czy opisano wymagane pola w elemencie, czy dokonano odpowiednich mapowań pomiędzy elementami itp..

Przykładowy diagram przeglądu
Przykładowy diagram przeglądu

  Do każdego elementu można dodać temat dyskusji oraz przeprowadzić dyskusję o uwadze. Klasycznie wskazuje się tutaj, że uwaga została zrealizowana. 

Przegląd modeli w Enterprise Architect
Przegląd modeli w Enterprise Architect

Ważnym elementem jest historia przeglądu.

Przegląd modeli – dyskusja w Enterprise Architect

Historia przeglądu modeli
Historia przeglądu modeli

Enterprise Architect umożliwia również w miarę sprawne wyszukiwanie recenzowanych elementów i toczących się dyskusji. 

Wyszukiwanie recenzowanych elementów
Wyszukiwanie recenzowanych elementów

Pisząc o toczących się dyskusjach nie można nie wspomnieć o tym, ze w dowolnym momencie, bez rozpoczynania przeglądu, można rozpocząć dyskusję. Co więcej dyskusję tą, a raczej jej wynik można skierować do akceptacji.

Dyskusja dotycząca elementu
Dyskusja dotycząca elementu

Czy przeglądy modeli w Enterprise Architect to dobry pomysł?

Moim zdaniem tak. Co prawda, funkcja ta ma jeszcze drobne niedociągnięcia, ale w radykalny sposób ułatwia recenzję. Co więcej, z każdą wersja Enterprise Architect funkcja ta jest udoskonalana.  

Czy przeglądanie modeli w Enterprise Architect jest powszechne?

W moim odczuciu, funkcja ta nie była i nie jest zbyt często stosowana, gdyż wymagała by wszystkie osoby miały dostęp do Enterprise Architect. Modele i ich opisy powinni recenzować przede wszystkim przedstawiciele biznesu. Oczekiwanie by przedstawiciele biznesu korzystali z Enterprise Architect w większości firm to z wielu powodów absurdalny pomysł. Dziś takie rozwiązania jak Sparx Systems Pro Cloud Server lub Prolaborate umożliwiają weryfikacje i komentowanie modeli przez przeglądarkę internetową. Innymi słowy nie wymagają by recenzujący model miał dostęp do Enterprise Architect. 

Dyskusja w Prorabolate
Dyskusja w Prorabolate

Reasumując. Przegląd modeli w Enterprise Architect to nie tylko oszczędność czasu, ale także możliwość dyskusji nad rozwiązaniem
 bezpośrednio pod omawianym artefaktem. Zastosowanie mechanizmu review pozwala na recenzję modeli i tym samym udokumentowanie podjętych decyzji projektowych. 

Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top