Modelowanie AWS, Azure i Google Cloud w Enterprise Architect

Działanie w modelu serverless to już codzienność wielu firm. Serverless nie oznacza, że nie ma serwerów i sprzętu. To udostępnianie usługi, w którym dostawca chmury obsługuje serwer i dynamicznie zarządza alokacją zasobów maszyny. Ceny są oparte na rzeczywistej ilości zasobów zużytych przez aplikację, a nie na wcześniej zakupionych jednostkach pojemności. Usługi oferowane przez Amazon AWS, Microsoft Azure i Google Cloud mieszczą się w obszarze serverless.

Usługi tego typu trzeba zaprojektować. Co więcej, różnorodność elementów składowych rozwiązań oferowanych przez wspomniane usługi sprawiają, że warto jest je zaprezentować odpowiednim piktogramem. Czysty Enterprise Architect w zakresie architektury oferuje między innymi notację UML i ArchiMate.

Na szczęście modelowanie AWS, Azure i Google Cloud w Enterprise Architect jest możliwe w oparciu o dedykowany tym rozwiązaniom zestaw ikon.

Aby rozpocząć modelowanie należy w pierwszej kolejności zaimportować zestawy obrazków. Na wybranym pakiecie należy po wybraniu menu kontekstowego wybrać Add a Model using Wizard

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Import Obrazkow

Następnie należy zaznaczyć interesujący nas zestaw ikon (tutaj Microsoft Azure) i wybrać przycisk Create Patterns

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Wybor Obrazkow

Po chwili w repozytorium znajduje się zaimportowany zestaw ikon. Dla AWS to 350 obrazków, Azure to również 350 ikon a Google Cloud oferuje 250 piktogramów. Wszystkie piktogramy są pogrupowane.

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Ikony

W tym miejscu warto wspomnieć, że modelowanie a pomocą dedykowanych piktogramów AWS, Azure i Google Cloud w Enterprise Architect jest możliwe od wersji 15.0 tego narzędzia.

Po zaimportowaniu ikon można użyć dedykowanych typów diagramów. Innymi słowy, dodając diagram należy wybrać typ diagramu:

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Dedykowane Typy Diagramow

Każdy z typów diagramów poza Azure oferuje w ToolBox dedykowane zestawy elementów pomocniczych.

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Dedykowany Toolbox

Zestawy ikon można użyć na trzy sposoby. Po pierwsze można użyć ich bezpośrednio jako link. Wtedy na diagramie powstaje artefakt. Gdy dodamy element z obrazkiem to powstanie sam obrazek nałożony na element (tutaj komponent) i Enterprise Architect nie wyświetli jego nazwy, chyba że po dodaniu obrazku zostanie wybrana opcja pokazania nazwy pod elementem (Prawy klawisz myszy na elemencie -> Appearence ->Show name uder image). Trzecia opcja to wybór elementu i dodanie ikony na nim. Wszystkie trzy opcja pokazane są poniżej. Warto wspomnieć, że w opcji 2 i 3 w Project Browser zostały dodane komponenty.

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Elementy Na Diagramie

Inna opcja użycia zaimportowanych ikon dodanie piktogramów do istniejącego elementu. Na dodanym elemencie należy w menu kontekstowym wybrać (prawy klawisz myszy) Appearance ->Select an Immage Asstet

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Dodawanie Ikony Istniejący Element

I tam mamy już do wyboru szereg ikon, adekwatnych do poszczególnych artefaktów.

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Dodawanie Ikony Istniejący Element Piktogram

W ten oto sposób mogą powstać diagramy opisujące architekturę dla Amazon AWS (przykład):

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Aws Przyklad

albo też Microsoft Azure

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Azure Przyklad

jak również dla Google Cloud Services:

Modelowanie Aws Azure Google Cloud Enterprise Architect Gcp Przyklad

Mam nadzieję, że ten wpis będzie dla Ciebie pomocny w modelowaniu architektury AWS, Azure albo Google Cloud w Enterprise Architect.

Podobne wpisy
Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1

Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Michał Wolski Seria: W praktyce Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007 r. ISBN: 978-83-01-15251-2 Wydanie: pierwsze Objętość: więcej

Projektowanie hurtowni danych w oparciu o język UML

Nowoczesne zarządzanie organizacjami XXI wieku to sprawne i dynamiczne decyzje oparte na zebranych i dobrze przeanalizowanych danych. Coraz to większe więcej

Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1

W dniach 02-03 czerwca w Warszawie przeprowadziłem szkolenie z modelowania systemów informatycznych w UML 2.1. W otwartym szkoleniu brało udział więcej

Permanentne dążenie do perfekcji

Pierwszy tydzień czerwca był dość pracowity. Najpierw dwudniowe szkolenie w Warszawie a potem 2 dni (05-06 czerwca) we Wrocławiu. Firma, więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top