O mnie

Krótka notka biograficzna:

MichalwolskiOd ponad dekady zajmuję się szeroko rozumianą inżynierią oprogramowania. Jestem konsultantem zarządzającym MODESTO.  Specjalizuję się w modelowaniu procesów biznesowych, architekturze korporacyjnej, zarządzaniu wymaganiami oraz projektowaniu systemów informatycznych. Prowadziłem także projekty w metodykach zwinnych takich jak SCRUM czy Agile Modeling.

Na co dzień używam Enterprise Architect’a firmy Sparx Systems. Modeluję stosując notację UML, BPMN, ArchiMate. Narzędzia CASE i notację uzupełniam dobrymi praktykami oferowanymi przez Rational Unified Process, Essential Unified Process, SCRUM, Agile Modeling oraz TOGAF.

W swojej pracy zawodowej pełniłem role analityka, projektanta, Scrum Mastera, kierownika projektu, zamawiającego, trenera, coacha oraz konsultanta. Moimi klientami były małe i duże oraz ogromne firmy, które reprezentowały sektory: finansów, ubezpieczeń, bankowości, energetyki, logistyki oraz publiczny. Lubię współpracować także z dostawcami systemów informatycznych. Przebiegłem kilka maratonów. Do moich 5 najmocniejszych talentów (według profilu StrengthsFinder®) należą:  Achiever, Strategic , Input, Relator, Learner.

Napisali o mnie między innymi:

„…Zdobyta, na szkoleniu wiedza oraz otrzymane cenne rady pozwoliły nam uniknąć wielu problemów związanych z budową specyfikacji systemów informatycznych. Prowadzący szkolenie Pan Michał Wolski wykazał się doświadczeniem i profesjonalizmem ….” (duży dostawca zintegrowanych systemów informatycznych ze Śląska)

…Szkolenie zostało zrealizowane w profesjonalny sposób. Prowadzący szkolenie Pan Michał Wolski wykazał się dużą wiedzą merytoryczną jak również znakomitymi zdolnościami trenerskimi…” (międzynarodowy integrator systemów informatycznych)

…Szczególne polecamy osobę Michała Wolskiego, którego bogaty i wieloletni bagaż doświadczeń oraz niebagatelna praktyka w zakresie inżynierii oprogramowania, znalazły pełne potwierdzenie na każdym etapie współpracy…”  (duży dostawca i integrator systemów informatycznych)

Udzielam konsultacji oraz prowadzę szkolenia.

Zapraszam do współpracy.

Lista publikacji z inżynierii oprogramowania:

Książki

Dąbrowski W., Stasiak A., Wolski M.: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 r. ISBN: 978-83-01-15251-2 (zobacz opis).

Publikacje naukowe

Wolski M.: Zwinne modelowanie wymagań biznesowych w wytwarzaniu oprogramowania, rozdział w Od modelu do wdrożenia  – kierunki badań i zastosowań inżynierii oprogramowania, pod red. W. Dąbrowskiego i A. Stasiaka str. 205-213, WKŁ, ISBN 978-83-206-1747-4 Warszawa 2009

Wolski M., Stasiak A.: New features in UML syntax and semantics, Studia Informatica, Volume 1/2(7), pp 265-276,  Publishing House of University of Podlasie, ISSN 1731-2264, Siedlce 2006

Stasiak A., Wolski M.: Od MDA do MDSD ? ewolucja wzorców projektowych dla sytemów wbudowanych, rozdział w: Systemy informatyczne z ograniczeniami czasowymi pod red. Kwietnia A., Gaja P., str.233-246, WKŁ, ISBN 83-206-1612-3, Warszawa 2006;

Barczak A., Wolski M.: Analiza porównawcza narzędzi modelowania systemów informacyjnych –  kierunki rozwoju narzędzi CASE, rozdział w: ?Bazy danych struktury, algorytmy, metody ? Architektura, metody formalne i eksploracja danych? pod red. Kozielskiego S. , str.41-51, WKŁ, ISBN 83-206-1611-5, Warszawa 2006;

Stasiak A., Wolski M.: XDE.NET jako skuteczne środowisko wytwarzania aplikacji webowych dla systemów mobilnych, Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, Wojskowa Akademia Techniczna, str.105-132, ISSN 1427-35-78, Warszawa 2005;

Stasiak A., Wolski M.: Modelowanie zachowania projektowanych systemów w języku UML 2.0,  XII Konferencja Systemów Czasu Rzeczywistego (SCR?05), str.131-142, , ISBN 83-206-1589-5, Ustroń 2005;

Stasiak A., Wolski M.: Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web?owych dla systemów mobilnych na platformie .NET, XI Konferencja Systemów Czasu Rzeczywistego (SCR?04) ,str.243-252, ISBN 83-204-3023-2, Ustroń 2004 ;

Publikacje w specjalistycznych pismach informatycznych

Wolski Michał,: Budowanie nowoczesnego biznesu w oparciu o systemy zorientowane na usługi (SOA), Business Applications Review ? Zintegrowane Systemy Zarządzania (nr 4/2008), Warszawa 2008

Dąbrowski W., Kowalczuk P., Wolski M.: Struktura plików Open XML, Software Developer?s Journal Extra nr 25, Open XML ? Standard ECMA, str.  24-30,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2007;

Dąbrowski W., Kowalczuk P., Wolski M.: Kooperacja Open XML i OpenDocument, Software Developer?s Journal Extra nr 25, Open XML ? Standard ECMA, str.  30-34,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2007;

Bugowski M., Wolski M.:IBM Software Development Platform, Software Developer?s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform ? Projektowanie SI, str.  8-9   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Wolski M.:Rational Software Architect ? Pierwszy krok, Software Developer?s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform ? Projektowanie SI, str.  10-14   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Stasiak A., Wolski M.:Analiza najważniejszych zmian w znanych technikach modelowania obiektowego języka UML, Software Developer?s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform ? Projektowanie SI, str.  16-23,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Stasiak A., Wolski M.:Nowe techniki modelowania obiektowego wyrażonego w języku UML 2.0, Software Developer?s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform ? Projektowanie SI, str.  30-32,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Dąbrowski W., Wolski M.:Projektowanie i implementacja aplikacji Java w środowisku IBM Rational Software Architect, Software Developer?s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform ? Projektowanie SI, str.  34-38,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Dąbrowski W., Wolski M.:Wprowadzenie do modelowania biznesowego, Software Developer?s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform ? Projektowanie SI, str.  36-51,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Stasiak A., Wolski M.:Model-Driven Development ? udoskonalona metoda wytwarzania aplikacji, Software Developer?s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform ? Projektowanie SI, str. 72-82, ISSN:1734-7661;

Publikacje w specjalistycznych witrynach internetowych

Wolski M.: Projektowanie i kodowanie aplikacji w zintegrowanym środowisku programistycznym, www.uml.com.pl, Warszawa 2006;

Wolski M.: Synchronizacja kodu aplikacji z modelem UML na platformie .NET, CodeGuru.pl ? Dla każdego programisty .NET, www.codeguru.pl, Warszawa 2004;

Wolski M.: Projektowanie aplikacji web?owych z wykorzystaniem IBM Rational XDE i Visual Studio .NET , CodeGuru.pl ? Dla każdego programisty .NET, www.codeguru.pl, Warszawa 2004;

Wolski M.: Aplikacje WWW w terenie, czyli o tym, jak budować rozwiązania w technologii ASP.NET dla urządzeń przenośnych , CodeGuru.pl ? Dla każdego programisty .NET, www.codeguru.pl, Warszawa 2004;

Wolski M.: Zabezpieczenie aplikacji ASP.NET przy użyciu mechanizmów bezpieczeństwa Forms , CodeGuru.pl ? Dla każdego programisty .NET, www.codeguru.pl, Warszawa 2004;

Wolski M.: Trójwarstwowa struktura aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem procedur wbudowanych, CodeGuru.pl ? Dla każdego programisty .NET, www.codeguru.pl, Warszawa 2003;

Scroll to Top