Moje publikacje – pełna lista

stan na: 2009.09.29

Książki

Dąbrowski W., Stasiak A., Wolski M.: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 r. ISBN: 978-83-01-15251-2

Publikacje naukowe

Wolski M. Kłopotek M. A., FutureTrust algorithm in specific factors on mobile agents in J. Rauch et al. (red.) Proc. of  ISMIS’09 (18th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems), LNAI 5722 (2009): pp. 371’381, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009

Wolski M.: Zwinne modelowanie wymagań biznesowych w wytwarzaniu oprogramowania, rozdział w Od modelu do wdrożenia  – kierunki badań i zastosowań inżynierii oprogramowania, pod red. W. Dąbrowskiego i A. Stasiaka str. 205-213, WKŁ, ISBN 978-83-206-1747-4 Warszawa 2009

Wolski M., Kłopotek M.A., Mobile Agent Reputation Based on Future Trust on Local and Global Environment, rozdział w Recent Advances in Intelligent Information Systems, pod red.:  Kłopotek M.A., Przepiórkowski A., Wierzchoń S.T., Trojanowski K. str. 551-564, ISBN  978-83-60434-59-8, Warszawa 2009

Wolski M., Dąbrowski W., Stasiak A.: Bezpieczeństwo w środowiskach otwartych na przykładzie metryk zaufania mobilnych agentów, w Inżynieria oprogramowania Metody wytwarzania i wybrane zastosowania pod red. B. Hnatkowska, Z. Huzar, strony 296-307, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-01-15573-5

Barczak A., Wolski M.:  Data warehouse design based on UML language, Studia Informatica, Volume 1(10), pp 37-48,  Publishing House of University of Podlasie, ISSN 1731-2264, Siedlce 2008

Kłopotek Mieczysław A., Wolski Michał.: Optimizing forecast of reputation of mobile agent’s in open environment IN: International Transactions on System Science and Applications. 3( 4) 2008: strony 314–319, The Systemics and Informatics World Network, Glasgow 2008, ISSN 1751-1461

Kłopotek Mieczysław A., Wolski Michał.: Wspólne repozytorium danych dla metryk zaufania w otwartym środowisku mobilnych agentów, rozdział w Bazy danych – Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania, praca zbiorowa pod red. S. Kozielskiego, strony 105-113, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, ISBN 978-83-206-1648-4

Wolski Michał, Dąbrowski Włodzimierz, Stasiak Andrzej.: Symulacja metryk zaufania w środowisku otwartych agentów mobilnych, materiały z Konferencji Naukowej „Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania”, strony 449-458, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, ISBN 978-83-7493-319-3

Kłopotek Mieczyslaw A., Wolski Michal.: Future Trust Forecast in Open Mobile Agent Environment ,Proceedings of the WEBIST 2007 – International Conference on Web Information Systems and Technologies, Volume 1: Internet Technology, pages 353-356, ISBN: 978-972-8865-77-1, INSTICC PRESS Barcelona (Spain) 2007

Wolski M., Stasiak A.: New features in UML syntax and semantics, Studia Informatica, Volume 1/2(7), pp 265-276,  Publishing House of University of Podlasie, ISSN 1731-2264, Siedlce 2006

Kłopotek Mieczyslaw A., Wolski Michal.: Simple Reputation Metrics for Mobile Agent in Open Environment, Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology Volume 1; XXII Autumn Meeting of Polish Information Processing Society, pages 253 – 261; ISSN 1896-7094, Wisła 2006

Kłopotek M. A., Wolski M.: Comparative Study of Trust Algorithms for Mobile Agent in Open Environment, Proceedings of Artificial Intelligence Studies Vol.3, (26)/2006, pp 213-220; ISBN: 83-7051-608-4, Siedlce 2006;

Stasiak A., Wolski M.: Od MDA do MDSD – ewolucja wzorców projektowych dla sytemów wbudowanych, rozdział w: Systemy informatyczne z ograniczeniami czasowymi pod red. Kwietnia A., Gaja P., str.233-246, WKŁ, ISBN 83-206-1612-3, Warszawa 2006;

Wolski M. Kłopotek M.A.: A Concept of Reputation for Mobile Agents Environments, rozdział w Polish Journal of Environmental Studies Vol. 15, No. 4C, 2006, str. 207-211, ISSN 1230-1485, Świnoujście 2006;

Barczak A., Wolski M.: Analiza porównawcza narzędzi modelowania systemów informacyjnych –  kierunki rozwoju narzędzi CASE, rozdział w: 'Bazy danych struktury, algorytmy, metody ’ Architektura, metody formalne i eksploracja danych’ pod red. Kozielskiego S. , str.41-51, WKŁ, ISBN 83-206-1611-5, Warszawa 2006;

Stasiak A., Wolski M.: XDE.NET jako skuteczne środowisko wytwarzania aplikacji webowych dla systemów mobilnych, Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, Wojskowa Akademia Techniczna, str.105-132, ISSN 1427-35-78, Warszawa 2005;

Stasiak A., Wolski M.: Modelowanie zachowania projektowanych systemów w języku UML 2.0,  XII Konferencja Systemów Czasu Rzeczywistego (SCR’05), str.131-142, , ISBN 83-206-1589-5, Ustroń 2005;

Stasiak A., Wolski M.: Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych dla systemów mobilnych na platformie .NET, XI Konferencja Systemów Czasu Rzeczywistego (SCR’04) ,str.243-252, ISBN 83-204-3023-2, Ustroń 2004 ;

Publikacje w specjalistycznych pismach informatycznych

Wolski Michał,: Budowanie nowoczesnego biznesu w oparciu o systemy zorientowane na usługi (SOA), Business Applications Review – Zintegrowane Systemy Zarządzania (nr 4/2008), Warszawa 2008

Dąbrowski W., Kowalczuk P., Wolski M.: Struktura plików Open XML, Software Developer’s Journal Extra nr 25, Open XML ’ Standard ECMA, str.  24-30,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2007;

Dąbrowski W., Kowalczuk P., Wolski M.: Kooperacja Open XML i OpenDocument, Software Developer’s Journal Extra nr 25, Open XML ’ Standard ECMA, str.  30-34,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2007;

Bugowski M., Wolski M.:IBM Software Development Platform, Software Developer’s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform – Projektowanie SI, str.  8-9   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Wolski M.:Rational Software Architect ’ Pierwszy krok, Software Developer’s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform – Projektowanie SI, str.  10-14   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Stasiak A., Wolski M.:Analiza najważniejszych zmian w znanych technikach modelowania obiektowego języka UML, Software Developer’s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform – Projektowanie SI, str.  16-23,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Stasiak A., Wolski M.:Nowe techniki modelowania obiektowego wyrażonego w języku UML 2.0, Software Developer’s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform ’ Projektowanie SI, str.  30-32,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Dąbrowski W., Wolski M.:Projektowanie i implementacja aplikacji Java w środowisku IBM Rational Software Architect, Software Developer’s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform – Projektowanie SI, str.  34-38,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Dąbrowski W., Wolski M.:Wprowadzenie do modelowania biznesowego, Software Developer’s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform ’ Projektowanie SI, str.  36-51,   ISSN:1734-7661, Warszawa 2005;

Stasiak A., Wolski M.:Model-Driven Development  –  udoskonalona metoda wytwarzania aplikacji, Software Developer’s Journal Extra nr 18, IBM Software Development Platform ’ Projektowanie SI, str. 72-82, ISSN:1734-7661;

Publikacje w specjalistycznych witrynach internetowych

Wolski M.: Projektowanie i kodowanie aplikacji w zintegrowanym środowisku programistycznym, www.uml.com.pl, Warszawa 2006;

Wolski M.: Synchronizacja kodu aplikacji z modelem UML na platformie .NET, CodeGuru.pl ’ Dla każdego programisty .NET, www.codeguru.pl, Warszawa 2004;

Wolski M.: Projektowanie aplikacji web’owych z wykorzystaniem IBM Rational XDE i Visual Studio .NET , CodeGuru.pl ’ Dla każdego programisty .NET, www.codeguru.pl, Warszawa 2004;

Wolski M.: Aplikacje WWW w terenie, czyli o tym, jak budować rozwiązania w technologii ASP.NET dla urządzeń przenośnych , CodeGuru.pl ’ Dla każdego programisty .NET, www.codeguru.pl, Warszawa 2004;

Wolski M.: Zabezpieczenie aplikacji ASP.NET przy użyciu mechanizmów bezpieczeństwa Forms , CodeGuru.pl ’ Dla każdego programisty .NET, www.codeguru.pl, Warszawa 2004;

Wolski M.: Trójwarstwowa struktura aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem procedur wbudowanych, CodeGuru.pl ’ Dla każdego programisty .NET, www.codeguru.pl, Warszawa 2003;

Scroll to Top