Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania

W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z

i opis elementów tego narzędzia CASE.

Środowisko IBM Software Development Platform (SDP) o nazwie kodowej „Atlantic”, tworzy platformę współpracy dla zespołów deweloperskich w ramach środowiska Eclipse oraz pozwalają łączyć funkcje biznesowe, rozwojowe i operacyjne w ramach organizacji. Jednym ze składników SDP jest IBM Rational Software Architect (RSA) – zintegrowane narzędzie projektowe i programistyczne, które umożliwia wykorzystanie techniki programowania modelowego w języku UML do opracowywania dobrze zaprojektowanych aplikacji i usług.

Co to jest Rational Software Architect?

IBM Rational Software Architect jest nowoczesnym pełnym środowiskiem rozwoju aplikacji, które umożliwia projektowanie w języku UML 2.0 aplikacji oraz jej implementację. RSA jest to zbiór szeregu narzędzi (Rysunek 1), wspierających procesy wytwórcze systemów informatycznych.


Rysunek 1 Komponenty IBM Rational Software Architect’a

Każdy z przedstawionych komponentów RSA wspiera twórców oprogramowania w określonej dziedzinie.

Software Modeler to narzędzie do wizualnego modelowania i projektowania aplikacji, które pozwala efektywnie wykorzystywać standard UML 2.0, do komunikowania i dokumentowania tworzonych rozwiązań. Wspomaga analizę i projektowanie.

Web Developer jest przeznaczony dla twórców aplikacji web, zorientowanych na tworzenie dynamicznych stron WWW, Web Services. Web Developer jest łatwym w użyciu wizualnym narzędziem, które efektywnie utylizuje standardy JSF, EGL.

IBM Rational Application Developer for WebSphere Software stanowi wszechstronne, zintegrowane środowisko programowania (IDE), które pozwala szybko projektować, tworzyć, analizować, testować, profilować i wdrażać aplikacje internetowe i portalowe, aplikacje w technologii Java i J2EE oraz aplikacje wykorzystujące Web Services.

Zaprezentowana krótka charakterystyka komponentów składowych RSA pozwala pozycjonuje to narzędzie w grupie zaawansowanych produktów deweloperskich.

Instalacja

Instalację Rational Software Architect?a należy zacząć od sprawdzenia czy maszyna, na której chcemy zainstalować to środowisko projektowo programistyczne podoła wymaganiom sprzętowym i programowym. RSA wymaga minimalnie:
– procesora Intel(TM) Pentium(R) III 800 MHz (zalecany jest większy)
– pamięci RAM 768 MB (zalecany jest więcej)
– 3 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Są to dość duże wymagania zwłaszcza odnośnie pamięci RAM i może być odrobinę kłopotliwe dla posiadaczy trochę starszych komputerów.

Jeśli chodzi o system operacyjny to ucieszą się zapewne miłośnicy Linuksa, gdyż RSA jest dostępny zarówno na platformę Windows jak i Linux. W artykule tym opisane zostanie instalacja w środowisku Windows. Tyle tytułem wstępu.

Zanim zaczniemy instalację musimy posiadać minimum 2 pliki. Pierwszy z nich jest programem rozpakowującym (extractor.exe), a drugim jest plik z rozszerzeniem .blin (*.bin), który zawiera pliki RSA (core installation files). W opcji można zainstalować także: Rational Software Architect Language Pack, Enterprise Generation Language (EGL), WebSphere Application Server V6.0 Test Environment, Agent Controller, WebSphere Portal Runtime Environment.

Program instalacyjny uruchamiany jest w dwóch etapach. W pierwszym uruchamiane jest program inicjujący instalację (rozpakuje pliki z RSA i opcjonalne komponenty). Drugi etap to właściwa instalacji Rational Software Architect?a. W czasie instalacji należy wybrać komponenty, które chcemy zainstalować (Rysunek 2). Instalacja RSA przebiega bez większych trudności, choć czasem komputer może sprawiać wrażenie, że się ?zawiesił?.


Rysunek 2. Wybór komponentów podczas instalacji RSA

Uruchomienie środowiska

Podczas uruchomienia Rational Software Architect’a proszeni jesteśmy o określenie katalogu (workspace). W którym przechowywane będą projekty. (rys 2)

Rysunek 3. Projekty w RSA

Rational Software Architect oferuje szereg szablonów projektowych. W zależności od potrzeb można projektować w UML, budować rozwiązania w Java, EJB, J2EE, C, C++. Z racji tego, że RSA jest bazuje na środowisku Eclipse i języku Java to umożliwia budowę rozwiązań uniezależnionych od platformy w tym pozwala na budowę szeregu aplikacji dedykowanych do pracy w środowisku Internet.

Rysunek 4. Projekty w RSA

Każdy wybór projektu uruchamia odpowiedni kreator projektu, podczas pracy którego należy podać nazwę projektu, określić miejsce położenia projektu (jeśli jest inne niż domyślna przestrzeń). W tak zdefiniowanym projekcie można już budować system.

Rational Software Architect, zwłaszcza początkującego twórcę systemów informatycznych, może przytłoczyć nadmiarem obszarów(Rysunek 5). Początkowy chaos widoków w miarę poznania środowiska przekształca się w miarę uporządkowany zestaw pomocnych informacji, z których w zależności od wymagań i upodobań można korzystać lub nie.

Rysunek 5. Widok projektu w RSA

W poniższej tabeli bardzo skrótowo omówiono znaczenie najważniejszych okien (dla porządku otrzymały one kolejne numery)

numer okna

opis

zdjęcie

1

Navigator- stanowi repozytorium artefaktów projektu. Można w nim stosować takie elementy jak klasy, foldery, pliki. Jest to główny element nawigacji projektem. Dodatkowo uwidacznia (elementy z krzyżykiem), które są niepoprawne

2

Edytor kodu jest miejscem, które służy do wpisywania kodu źródłowego aplikacji. Kolorowanie składni oraz podświetlanie błędów w składni programu to jego niewątpliwe zalety.

3

Właściwości (Properties) zawiera informacje o pliku, w którym istnieje edytowana klasa.

4

Konsola (Console) zawiera informacje o kompilacji programu lub o jego działaniu

5

Eksplorer pakietów (Package Explorer) zawiera informacje o umiejscowieniu klas i metod w konkretnych plikach

6

Problem ? obszar odpowiedzialny za wyświetlanie informacji o występujących błędach lub problemach z budowana aplikacją.

W tabeli 1 umieszczono najważniejsze widoki z jakich korzystać może użytkownik RSA.

Narzędzie uruchomione. W kolejnym artykule zostanie przedstawiony sposób projektowania w RSA


Artykuł napisano w 2005 roku. Od tego czasu wiedza i narzędzia mogły ulec zmianie. 🙂

Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Aplikacje WWW w terenie, czyli o tym, jak budować rozwiązania w technologii ASP.NET dla urządzeń przenośnych

Artykuł opublikowany na Codeguru.pl Usługi WWW przebojem wkraczają w nasze życie. Coraz częściej istnieje potrzeba by korzystać z internetu nie więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top