Mind Mapping w procesie wytwórczym oprogramowania

Technika Mind Mapping (MM) zwana też techniką map pamięci powstała w latach sześćdziesiątych. Za jej twórcę uważany jest angielski naukowiec Tony Buzan, który intensywnie pracował nad poznaniem mechanizmów pracy ludzkiego umysłu i technikami zapamiętywania i podnoszenia kreatywności jednostek i zespołów. MM stara się wykorzystać wyniki tych badań tak, aby poprawić procesy uczenia się i zapamiętywania oraz komunikację międzyludzką. Jak wykazały badania MM stymuluje też kreatywność jednostki i zespołu oraz przyspiesza wypracowywanie przez zespoły wspólnych idei.

Technika MM polega na zapisywaniu informacji przy jednoczesnym posługiwaniu się obrazem i tekstem. Kładzie ona zasadniczy nacisk na formę obrazowania myśli.

Powodzenie każdego projektu, w tym projektu informatycznego, zależy w znacznej mierze od umiejętności wykorzystania i zaangażowania potencjału umysłowego wszystkich udziałowców projektu. W szczególności o sukcesie decyduje umiejętność prawidłowego określenia założeń i opracowanie planów zarządzania projektem, jakością, ryzykiem i innych niezbędnych w czasie prowadzenia projektu. Drugim niezmiernie ważnym elementem jest prawidłowa i efektywna komunikacja między udziałowcami projektu. Technika map pamięci (MM) może w znacznym stopniu wspomóc działania zespołu projektowego, a w szczególności kierownika projektu, w zakresie pobudzenia kreatywności całego zespołu i poszczególnych jednostek. Może też być dobrym narzędziem wspomagającym komunikację, w szczególności w fazie definiowania celów projektu i jego planów. 

Mapy pamięci pozwalają na organizowanie informacji w sposób naturalny dla naszego mózgu, minimalizując ilość nadmiarowych informacji i jednocześnie prezentując te informacje w sposób logiczny i przejrzysty. W związku z tymi cechami mapy pamięci w projekcie informatycznym mogą służyć następującym celom:

  • Tworzeniu notatek – poprzez naturalną dla mózgu organizację informacji mapy pamięci pozwalają łatwo zapisywać i zapamiętywać informacje.
  • Wymianie informacji – mapy pamięci wspomagają efektywność wymiany informacji w zespole projektowym.
  • Wspomaganiu kreatywności – zmniejszenie liczby nadmiarowych informacji jak również sposób ich organizacji pozwala na wykrywanie nowych zależności, definiowanie nowych problemów itp.
  • Budowaniu planów – mapy pamięci pozwalają na zwięzłą i czytelną prezentację informacji.
  • Definiowaniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych – szczególną rolę technika MM może odegrać w czasie zbierania wymagań przez analityka i wywiadów z użytkownikami.

Mapy pamięci są przydatne praktycznie przez cały czas trwania projektu, a głównie przy definiowaniu, analizie oraz rozwiązywaniu problemów. Typowym zastosowaniem map pamięci, często w połączeniu z techniką "burzy mózgów" jest określanie hierarchicznego podziału prac i szacowanie ryzyka. Poprzez minimalizowanie ilości informacji technika ta nadaje się także do planowania oraz prezentowania.

Należy jednak stwierdzić, iż mapy pamięci nie są jedyną metodą, której należy używać przy prowadzeniu projektu. Metoda ta nie nadaje się za bardzo do prezentacji harmonogramów, określenia ścieżki krytycznej, itp. Również analiza oraz projektowanie systemów powinno być używane za pomocą innych narzędzi (przy możliwym pewnym wsparciu tej metody). W związku z powyższym, omawiana metoda jest bardzo przydatna przy projektach prowadzonych za pomocą metodyk lekkich.

Metodyki lekkie mogą wykorzystać mapy pamięci do wymiany informacji między członkami zespołu (w tym przypadku cały zespół powinien używać map pamięci) jak również z klientem. W związku z częstym brakiem narzędzi wspomagających zarządzanie w metodykach lekkich, mapy pamięci mogą służyć jako narzędzie do planowania. 

Technorati Tagi: metodyki lekkie,Agile,Mind Mapping,inżynieria oprogramowania,proces wytwórczy oprogramowania

Tekst jest skrótem artykułu:

Mind Maping w lekkich metodykach projektowych
Autorstwa:Włodzimierz Dąbrowski, Rafał Hryniów, Marek Zawadzki

Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Software Project Management GigaCon

Trzecia edycja konferencji Software Project Management GigaCon (25-26 września) to kolejna okazja na wymianę w szerszym gronie zagadnień związanych z więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top