Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1

W dniach 02-03 czerwca w Warszawie przeprowadziłem szkolenie z modelowania drogasystemów informatycznych w UML 2.1. W otwartym szkoleniu brało udział 15 osób o zróżnicowanym stopniu przygotowania i doświadczenia. Osoby te reprezentowały różne firmy i tym  samym różne branże. Ponadto każda z osób miała inne oczekiwania wobec szkolenia co powodowało bardzo ciekawe dyskusje, w których uczestnicy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami. W trakcie szkolenia, po przekazaniu podstawowych wiadomości teoretycznych odbyły się warsztaty, które wykonane były przy pomocy Enterprise Architect. Łącznie zrealizowaliśmy 10 godzin warsztatów w czasie dwudniowego szkolenia.  Szkolenie uważam za udane i myślę, że moją opinię potwierdzają anonimowe ankiety wykonane po szkoleniu. I tak  sposób prezentacji jako dobry i bardzo dobry oceniło 53% szkolenia. Być może przyczyną było zbyt wielkie tempo jakie nałożyłem na uczestników, ale ostatnie zadania polegające na wykonaniu modelu (lub jego fragmentu) systemu informatycznego, zarówno w zakresie modelu przypadków użycia i modelu analitycznego, wszystkie osoby wykonywały w sposób poprawny. Przygotowane przeze mnie materiały zostały uznane za dobrze i bardzo dobrze przygotowane przez 86% uczestników. Natomiast moje przygotowanie, jako trenera zostało ocenione jako dobre i bardzo dobre przez 80% uczestników szkolenia. Zdaniem organizatorów (Software-Konferencje) następna edycja szkolenia we wrześniu.  Zapraszam.

Technorati Tagi: szkolenie,modelowanie systemów informatycznych,UML

Podobne wpisy
UML – zastosowanie w biznesie

Po raz kolejny Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium związane z wykorzystaniem języka UML w biznesie. W tym przedsięwzięciu miałem swój więcej

Software Project Management GigaCon

Trzecia edycja konferencji Software Project Management GigaCon (25-26 września) to kolejna okazja na wymianę w szerszym gronie zagadnień związanych z więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1

Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Michał Wolski Seria: W praktyce Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007 r. ISBN: 978-83-01-15251-2 Wydanie: pierwsze Objętość: więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top