Model Analizy Biznesowej

Model Analizy Biznesowej opisuje realizację biznesowych przypadków użycia. Prezentuje jak pakiety biznesowe, pracownicy biznesowi i byty biznesowe współpracują ze sobą w celu wykonania biznesowych przypadków użycia.

Celem Modelu Analizy Biznesowej jest opisanie, jak wykonywane są biznesowe przypadki użycia. Model Biznesowych Przypadków Użycia opisuje to, co zachodzi między aktorami biznesowymi a organizacją i nie robi żadnych założeń o strukturze organizacji i nie prezentuje specyfiki procesów biznesowych. Model Analizy Biznesowej, konkretnie określa usługi świadczone przez organizacje (przywoływane przez aktorów biznesowych w trakcie wykonania biznesowych przypadków użycia), określa wewnętrznych pracowników biznesowych i informacje, które wykorzystują (byty biznesowe), opisuje ich strukturalną organizację w niezależnych jednostkach (systemy biznesowe, pakiety biznesowe) oraz określa, w jaki sposób wchodzą w interakcję w celu realizacji zachowania opisanego w biznesowych przypadkach użycia. Innymi słowy Modela Analizy Biznesowej wskazuje na to jak realizowane są funkcje organizacji.

W ramach WMB w Modelu Analizy Biznesowej wyróżnia się pracowników biznesowych automatycznych – systemy komputerowe lub oprogramowanie oraz nieautomatycznych ? ludzi.

Model Analizy Biznesowej jest używany przez interesariuszy i analityków procesów biznesowych, aby rozumieć, w jaki sposób obecnie działa przedsiębiorstwo, organizacja (model as-is) oraz, aby zanalizować wpływ zmian na przedsiębiorstwo (model to-be).

Model Analizy Biznesowej jest także stosowany celem wyprowadzania wymogów systemowe w oparciu o to, jak zautomatyzowane systemy – zautomatyzowani pracownicy biznesowi (zwykle intensywnie wykorzystujący oprogramowanie) – będą stosowani jako część procesów biznesowych. Architekci oprogramowania wykorzystują model, aby określić architekturę oprogramowania, które pasuje do organizacji i aby określić klasy w modelach analizy i projektu.

W ramach WMB Model Analizy Biznesowej może składać się z następujących elementów:

  • systemy biznesowe (pakiety biznesowe) – reprezentujące strukturę organizacji.
  • pracownicy biznesowi
  • byty biznesowe
  • relacje
  • diagramy: klas i aktywności oraz pakietów

Warto także zamieścić opis tekstowy, który służy jako zwięzłe wprowadzenie do modelu.

Technorati Tagi: biznesowe przypadki użycia,diagram aktywności,diagram klas,diagram pakietów,model analizy biznesowej,Model As-Is,Model To-Be

Podobne wpisy

  • Diagramy UML– stosowane najczęściej Modele mają pomóc nam poradzić sobie ze złożonością systemów, które budujemy. Co więcej sam język UML tego nie ułatwia, gdyż jest to zestaw abstrakcyjnych piktogramów, które znaczą tylko […]
  • Perspektywy wymagań Wymagania na system specyfikują system z różnych perspektyw. Z moich doświadczeń wynika, że warto jest dokumentować wymagania z trzech perspektyw. Perspektywa danych: W tej pespektywie […]
  • Uszczegółowienie metod diagramami aktywności Czasem muszę opisać sposób realizacji wymagania dowiązanego do metody klasy chodzi tu o logikę działania danej funkcji. Do opisania logiki idealnie nadaje się  diagram aktywności. […]
  • Scenariusze Procesów Biznesowych Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. Scenariusz Procesu […]
  • BPMN vs diagramy aktywności Kilka dni temu po raz kolejny uczestniczyłem w dyskusji na temat przewagi BPMN nad diagramami aktywności i odwrotnie w kontekście modelowania procesów biznesowych i systemowych (patrz […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Przewiń do góry