Model Analizy Biznesowej

Model Analizy Biznesowej opisuje realizację biznesowych przypadków użycia. Prezentuje jak pakiety biznesowe, pracownicy biznesowi i byty biznesowe współpracują ze sobą w celu wykonania biznesowych przypadków użycia.

Celem Modelu Analizy Biznesowej jest opisanie, jak wykonywane są biznesowe przypadki użycia. Model Biznesowych Przypadków Użycia opisuje to, co zachodzi między aktorami biznesowymi a organizacją i nie robi żadnych założeń o strukturze organizacji i nie prezentuje specyfiki procesów biznesowych. Model Analizy Biznesowej, konkretnie określa usługi świadczone przez organizacje (przywoływane przez aktorów biznesowych w trakcie wykonania biznesowych przypadków użycia), określa wewnętrznych pracowników biznesowych i informacje, które wykorzystują (byty biznesowe), opisuje ich strukturalną organizację w niezależnych jednostkach (systemy biznesowe, pakiety biznesowe) oraz określa, w jaki sposób wchodzą w interakcję w celu realizacji zachowania opisanego w biznesowych przypadkach użycia. Innymi słowy Modela Analizy Biznesowej wskazuje na to jak realizowane są funkcje organizacji.

W ramach WMB w Modelu Analizy Biznesowej wyróżnia się pracowników biznesowych automatycznych – systemy komputerowe lub oprogramowanie oraz nieautomatycznych ? ludzi.

Model Analizy Biznesowej jest używany przez interesariuszy i analityków procesów biznesowych, aby rozumieć, w jaki sposób obecnie działa przedsiębiorstwo, organizacja (model as-is) oraz, aby zanalizować wpływ zmian na przedsiębiorstwo (model to-be).

Model Analizy Biznesowej jest także stosowany celem wyprowadzania wymogów systemowe w oparciu o to, jak zautomatyzowane systemy – zautomatyzowani pracownicy biznesowi (zwykle intensywnie wykorzystujący oprogramowanie) – będą stosowani jako część procesów biznesowych. Architekci oprogramowania wykorzystują model, aby określić architekturę oprogramowania, które pasuje do organizacji i aby określić klasy w modelach analizy i projektu.

W ramach WMB Model Analizy Biznesowej może składać się z następujących elementów:

  • systemy biznesowe (pakiety biznesowe) – reprezentujące strukturę organizacji.
  • pracownicy biznesowi
  • byty biznesowe
  • relacje
  • diagramy: klas i aktywności oraz pakietów

Warto także zamieścić opis tekstowy, który służy jako zwięzłe wprowadzenie do modelu.

Technorati Tagi: biznesowe przypadki użycia,diagram aktywności,diagram klas,diagram pakietów,model analizy biznesowej,Model As-Is,Model To-Be
Podobne wpisy
WMB – Profil UML dla Enterprise Architect

Poniżej zamieszczono plik z wczytanym profilem rozszerzającym notację języka UML w zakresie modeli biznesowych o dedykowany profil WMB. Dostępne pliki: więcej

WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego

Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli więcej

Byt biznesowy

Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli więcej

Scenariusze Procesów Biznesowych

Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Przewiń do góry