Dwa słowa o statycznej analizie kodu

W dzisiejszym świecie podstawowym kryterium oceny tworzonego oprogramowania jest jego niezawodność. To nie jest odkrywczy pogląd.  Jedną z techniki wspierającą proces wytwarzania oprogramowania, która istotnie zwiększa jego jakość i niezawodność jest statyczna analiza kodu źródłowego. Poprzez analizę statyczna rozumiem analizę struktury kodu źródłowego lub kodu skompilowanego bez jego uruchomienia. Analiza statyczna może odbywać się na etapie budowania aplikacji, ponieważ jej wyniki są dostępne już podczas kompilacji kodu źródłowego. Istnieje kilka metod analizy statycznej kodu. Są to:

  • Wykorzystanie narzędzi wyszukujących takie konstrukcje w kodzie źródłowym, które można uznać za potencjalnie niebezpieczne z subiektywnego punktu widzenia.
  • Formalne metody, opierające się na matematycznej definicji zachowania programu. Formalne metody wymagają zwykle opisywania aplikacji w języku aksjomatów.
  • Obliczanie metryk kodu źródłowego. Dostarczają nam informacji o jakości kodu źródłowego na podstawie danych statystycznych.

Ponadto warto wspomnieć, że statyczna analiza programu pozwala na:

  • zwiększenie wydajności i stabilności poprzez zasady oparte na dobrych praktykach,
  • unikniecie typowych błędów podczas programowania,
  • dostarczenie struktury do zarządzania standardami kodu.
  • wymuszenie własnych zasad pisania kodu

Na koniec chciałbym przypomnieć, że dobry przypadek testowy to taki, który niesie duże prawdopodobieństwo wykrycia nowego błędu 🙂

Technorati Tagi: inżynieria oprogramowania,modelowanie systemów informatycznych
Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top