Statyczna analiza kodu w Rational Software Modeler

Kilka dni temu pisałem a statycznej analizie kodu (Dwa słowa o statycznej analizie kodu).  W praktyce taka analiza nie jest trudna o czym można się przekonać stosując bardziej zaawansowane narzędzia do projektowania i implementacji. Jednym z lepszszch narzędzi jest Rational Software Architect. 

Środowisko Rational Software Architect  zapewnia narzędzie od wykonywania statycznej analizy kodu aplikacji. Zwiększa ona jakość finalnego produktu poprzez znajdowanie oraz dokumentowanie wad oprogramowania. Udostępnia ono również ogólną ocenę jakości oprogramowania a co więcej umożliwia ono weryfikację założeń poczynionych na etapie projektowania i specyfikacji wymagań. Code Review Tool udostępnia także możliwość weryfikacji odpowiednich interakcji pomiędzy oprogramowaniem a komponentami systemowymi.

Celem prezentacji możliwości Rational Software Architect w zakresie statycznej analizy kodu zostanie wykorzystany przykład StaticCodeAnalysis o strukturze przedstawionej na poniższym rysunku (widok Project Explorer ):

clip_image004_thumb 

RSA oferuje kreatora, w którym można zdefiniować scenariusz testu oraz interesujące nas parametry:

clip_image002

 

Po wykonanych testach w narzędziu przeglądu kodu (ang. Code Review Tool) można obejrzeć podsumowanie poszczególnych testów.

clip_image002

Warto wspomnieć, że RSA nie tylko wskazuje błędy ale także sugeruje sposób naprawy co zaprezentuje poniższy rysunek.

clip_image002[8]

Zastosowanie opcji Quick Fix powoduje przykładowo zmianę kodu:

clip_image002[10]

na kod zoptymalizowany:

clip_image002[6]

Zastosowanie automatycznej naprawy błędów strukturalnych niewątpliwie przyśpiesza proces weryfikacji kodu i jego poprawę. Chciałbym jednak zaznaczyć, że taka zmiana musi być zweryfikowana zawsze przez programistę, bo czasem program może zasugerować coś co nie spełnia naszych oczekiwań.

Technorati Tagi: inżynieria oprogramowania,modelowanie systemów informatycznych,Rational Software Architect
Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top