Pracownik Biznesowy

Pracownik Biznesowy jest abstrakcją człowieka, oprogramowania lub urządzenia (lub nawet systemu, który się z nich składa), który reprezentuje rolę odgrywaną w Scenariuszu Procesów Biznesowych. Pracownik biznesowy współpracuje z innymi pracownikami biznesowymi i operuje bytami biznesowymi.

W ramach WMB Pracownicy Biznesowi dodatkowo za pomocą odpowiednich stereotypów wskazują na systemy komputerowe oraz ludzi.

Pracownik biznesowy służy do reprezentowania roli, którą człowiek, oprogramowanie lub systemu złożony z tych składników* będzie odgrywać lub odgrywa w organizacji. Ta abstrakcja pozwala zidentyfikować potencjalne usprawnienia procesów biznesowych i uwzględnić wpływ automatyzacji procesów biznesowych lub outsourcingu procesów biznesowych.

Pracownicy biznesowi, są stosowani aby zaprezentować obowiązki i interakcje ludzi i systemów informatycznych podczas realizacji Scenariusza Procesów Biznesowych. Pracownicy biznesowi są również wykorzystywani, aby uwzględnić wpływ zmian organizacji (takie jak automatyzacja procesów biznesowych).

Reprezentacja w języku UML:

Pracownik Biznesowy w języku UML jest reprezentowany poprzez nadanie elementowi Klasa stereotypu:  <<business worker>> lub << pracownik biznesowy >>.

image

Rozszerzenie języka UML w ramach WMB:

WMB rozszerza pracownika biznesowego o dwa stereotypy, które pozwalają na budowę bardziej jednoznacznych modeli.

<<pracownik biznesowy – człowiek>>
<<business worker – character>>

Wskazuje na człowieka pełniącego rolę w organizacji

Przykład: sprzedawca

 image

<<pracownik biznesowy – system>>
<<business worker – system>>

System informatyczny wykorzystywany w organizacji w ramach realizacji procesu biznesowego

Przykład: system CRM

 image

 

Zależność pomiędzy rozszerzeniem języka UML w ramach WMB a standardową notacją modeli biznesowych:

 image

 

 

 

 

Wszystkie elementy notacji UML proponowane w ramach WMB są dostępne dla wybranych narzędzi CASE. Pliki z profilami pozwalającymi na budowę modeli procesów biznesowych w oparciu o WMB są dostępne na stronie z plikami do pobrania.

Technorati Tagi: Business Worker,pracownik biznesowy,scenariusze procesów biznesowych,modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych

Podobne wpisy

  • WMB – Profil UML dla Enterprise Architect Poniżej zamieszczono plik z wczytanym profilem rozszerzającym notację języka UML w zakresie modeli biznesowych o dedykowany profil WMB. Dostępne pliki: Pliki te są wersji beta. W […]
  • WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli biznesowych, ale także rozszerzenie […]
  • Byt biznesowy Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli nie nawiązują interakcji […]
  • Scenariusze Procesów Biznesowych Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. Scenariusz Procesu […]
  • Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji Krok 2 - Identyfikacja […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Przewiń do góry