Złote reguły towarzyszące przypadkom użycia

?Złote reguły? to nic innego jak wykaz punktów, które zazwyczaj kontroluję podczas tworzenia przypadków użycia. Gdy mam już narysowany przypadek użycia sprawdzam czy:

 • przypadek użycia zapewnia wartość aktorom,
 • krótki opis zwięźle opisuje cel przypadku użycia,
 • przypadek użycia jest kompletny i sensowny,
 • wydarzenie rozpoczynające przypadek użycia jest jasne,
 • sposób i czas zakończenia przypadku użycia jest jasny,
 • stosowana terminologia jest jasna, a istotne terminy zdefiniowane w słowniczku lub podobnym,
 • rozpoczęcie i zakończenie przepływu alternatywnego
  jest jasne a każdy przepływ alternatywny posiada jasne
  odniesienie do sposobu, w jaki się zaczyna i dokąd zawrócona jest kontrola po tym jak zostanie wykonany,
 • przypadek użycia jest możliwy do zweryfikowania,
 • wszystkie kroki są indywidualnie ponumerowane,
 • aby uprościć długie i złożone przepływy zdarzeń, wykorzystywane są podprzepływy w postaci dekompozycji aktywności

Powyższy dekalog sprawdzanych parametrów pozwala na utrzymywanie w repozytorium projektu w miarę sensownych przypadków użycia.

Technorati Tagi: przypadki użycia,modelowanie systemów informatycznych,zarządzanie wymaganiami
Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top