Raportowanie zmian w modelu w Enterprise Architect

Zmiany w oprogramowaniu i modelach są nieuniknione. Poniżej kilka słów na temat jak je przedstawić w EA i jak je raportować.

Przyjąłem, że zmiany dotyczą zmian w istniejącym już oprogramowaniu.

Zmiana jest zgłoszona w dowolnej formie przyjętej w organizacji natomiast w Enterprise Architect jest reprezentowane jako wymaganie, zmiana lub defekt (problem)

clip_image002

Wszystkie wymagania i elementy, które mają znaleźć się w kolejnym wydaniu powinny dostać odpowiedni numer wersji, np.: 1.1

Rozwiązanie 1 – wersja

Celem odfiltrowania elementów, których dotyczy zmiana należy na raporcie np.: szablon maintaince nałożyć filtr dotyczący numeru wersji

clip_image004

Raport zawierać będzie tylko elementy ze wskazaną wersją.

clip_image006

Rozwiązanie 2 – stereotyp

Każdy z elementów otrzymuje stereotyp z numerem wersji planowanego wydania

 clip_image008

Do każdego z elementów „podpinam” za pomocą realizacji wymaganie, które wprowadza zmianę

clip_image010

A następnie robie raport tak jak poprzednio z tym, że filtr ustawiony jest stereotyp

clip_image012

Wynik raportu z listą wymagań

Technorati Tagi: Enterprise Architect,zarządzanie wymaganiami,modelowanie

clip_image014

Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top