DoDAF

Historia

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wspólne i wielonarodowe operacje wojskowe, DoD stał się bardziej dostosowany do potrzeb standardowego podejścia do architektury celem zapewnienia, że ich systemy mogą się komunikować i wspólnie działać. W roku 1995, DoD opracował instrukcję dla rozwoju architektury. Struktura architektury C4ISR, wersja 1.0 została opublikowana w roku 1996. Wersja 2 tej struktury była opublikowana w roku 1997. Po doświadczeniach przeprowadzonych na tych wersjach i rozpoznaniu potrzeb dla rosnących wymagań, Dod jest blisko opracowania nowej wersji architektury przedsiębiorstwa, w wersji 1.0.

Cel

Struktura architektury C4ISR została zaprojektowana celem dostosowania architektur opracowanych przez różne agencje w możliwość współdziałania między tymi architekturami, systemami i wizjami architektury technicznej, oraz celem porównania ich w obszarach organizacyjnych.

Struktura architektury DoD jest ewolucją struktury architektury C4ISR. W momencie wydawania pod koniec roku 2003, DoDAF wyparła strukturę C4ISR. DoD była w stanie zapewnić połączenie i współpracę systemów.

Zakres

Struktura dostarcza reguł i instrukcji do rozwijania i prezentowania opisów architektury. Produkty określone przez strukturę są produktami roboczymi rozwoju architektury, opisowe artefakty, które komunikują architekturę.

Struktura pokazuje sposób, w jaki można opisywać architekturę, nie dostarcza instrukcji jak skonstruować lub wdrożyć poszczególną architekturę lub jak rozwinąć i dostosować systemy lub systemy w systemach. Struktura zawiera domeny wojskowe i jest głównie stosowana przez DoD.

Zasady

Kompletny opis architektury wymaga spojrzenia na nią z wielu punktów widzenia, każdy z nich zawiera wiele aspektów architektury przy wielu produktach (opisowe artefakty lub modele). Struktury C4ISR/ DoDAF określają następujące punkty widzenia:

Operacyjny punkt widzenia opisuje, co dzieje się w rzeczywistym świecie; punkt widzenia wspierany przez systemy reprezentowane przez architekturę. Działania wykonywane jako misje DoD i powiązane wymianą informacji pomiędzy personelem lub organizacjami są najważniejszymi elementami opracowanymi przez operacyjny punkt widzenia. Operacyjny punkt widzenia odkrywa wymagania dotyczące możliwości i współpracy.

Systemowy punkt widzenia określa istniejące i przyszłe systemy oraz fizyczne połączenia, wspierające potrzeby DoD, które są opracowane przez operacyjny punkt widzenia.

Punkt widzenia standardów technicznych kataloguje standardowe (COTS, GOTS) elementy lub komponenty systemu oraz ich zależności. Pogląd ten argumentuje punkty widzenia systemu ze szczegółami technicznymi i przewiduje rozwój standardowej technologii.

Wszystkie punkty widzenia argumentują inne poglądy poprzez kontekst, podsumowania lub informację, oraz zintegrowany słownik do definiowania terminów.

Struktura

Struktura architektury C4ISR/DoD zawiera cztery główne typy instrukcji potrzebne do rozwoju architektury:

– Instrukcje, które zawierają zestaw zasad instrukcyjnych oraz wskazówki do budowania architektury zgodnej ze strukturą.

– Proces wysokiego poziomu do stosowania struktury celem rozwijania opisów architektury, która spełnia wymagania.

– Dyskusja o danych i narzędziach architektury, która może służyć do ułatwiania procesu opisywania architektury.

– Szczegółowy opis produktów.

Instrukcja

DoDAF jest przedstawiony w trzech tomach.

– Tom I przedstawia ogólną instrukcję dotyczącą potrzeb i użycia opisów architektury w kontekście DoD.

– Tom II dostarcza szczegółowych informacji na temat 26 produktów z trzech punktów widzenia.

– Tom III przedstawia przykłady zgodnych architektur, przybliża rozwój architektury i informacji o źródłach odniesienia.

Dane i narzędzia

Wzorcowy model danych architektury (CADM) jest modelem formalnym produktów i struktur architektury oraz relacji istniejących pomiędzy nimi.

CADM ma na celu ukazanie wspólnego schematu zasobów informacji architektury. Twórcy narzędzi i sprzedawcy, chcąc zapewnić wsparcie dla opisów architektury w stylu DoDAF mogą wdrożyć CADM do bazy danych.

Baza utworzona na podstawie CADM mogłaby przechowywać produkty architektury pochodzące z wielu projektów architektury w jednym stylu, aby produkty z różnych projektów, organizacji mogły być analizowane i porównywane.

System zapisu architektury DoD (DARS), w obecnym rozwinięciu DoDAF, jest bazą dla zatwierdzonych informacji architektury.

Produkty

C4IST i DoD określają 26 różnych produktów architektury, które są zorganizowane w grupy całościowe, operacyjne, systemowe i techniczne. Chociaż struktura C4ISR wymaga wspierających podzbiorów dla tych produktów, DoDAF rozluźnił te wymagania celem podkreślenia potrzeby rozwoju i prezentacji produktu, które są odpowiednie dla danego odbiorcy. Z pomocą narzędzia opracowanego na bazie CADM, odczyt i prezentacja odpowiednich podzbiorów informacji architektury powinno być, co najmniej częściowo zautomatyzowane.

Technorati Tagi: architektura korporacyjna
Podobne wpisy
Software Project Management GigaCon

Trzecia edycja konferencji Software Project Management GigaCon (25-26 września) to kolejna okazja na wymianę w szerszym gronie zagadnień związanych z więcej

XP + Prince2 = XPrince

Medotyka XPrince powstała z połaczenia metodyk Extreme Programming (XP) z Prince2 została opracowana w Poznaniu. Łączy w sobie najlepsze cechy więcej

Złote reguły Extreme Programming

Na początku lat 90-tych dwaj programiści: Kent Beck i Ward Cunnigham zdefiniowali kilka praktycznych reguł, które miały za zadanie uprościć więcej

Mind Mapping w procesie wytwórczym oprogramowania

Technika Mind Mapping (MM) zwana też techniką map pamięci powstała w latach sześćdziesiątych. Za jej twórcę uważany jest angielski naukowiec więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top