Dokumentacja przypadków użycia w administracji publicznej

Myślę, że czasem warto się pochwalić drobnymi osiągnięciami. W 2013 roku miałem okazję współpracować z Ministerstwem Sprawiedliwości. Brałem udział w projekcie SIWPM (System Informatyczny Wspierający Procesy Merytoryczne). Zadaniem tego systemu jest wsparcie pracowników sądu w ich pracy od biura podawczego poprzez zarządzanie aktami (tzw. kalendarz)  kończąc na wsparciu czynności wydawania orzeczeń.

Kilkanaście miesięcy konsultowałem, wspomagałem z ramienia MS proces zbierania wymagań. Pracując z sędziami, sekretarzami, spędzając na analizie setki godzin,  wydaje się, że dość dobrze poznałem specyfikę pracy naszego sądownictwa. 

Istotne jest jednak to, że brałem udział w jednym z tych projektów, w których Zamawiający nie tylko miał wizję systemu ale także wymusił pow stanie obszernej dokumentacji analitycznej.

Wynik tej pracy to ponad 600 przypadków użycia i ponad 500 prototypów ekranów. Zidentyfikowano i opisano ponad 2900 scenariuszy użycia systemu.

Fragment tych prac został zaprezentowany podczas dialogu technicznego poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie, wdrożeniu i przeprowadzeniu szkoleń ze scentralizowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Procesy Merytoryczne w sądach powszechnych (SIWPM) (link do dialogu: http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,5221,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-poprzedzajacym.html)

Link do dokumentacji: http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5221,3.html

Link alternatywny (kopia 02.05.2014):  [Nie znaleziono pliku]

Znaczna cześć dokumentacji dla pionu cywilnego i biura podawczego przygotowała firma HP. Pozostała cześć dokumentacji została wykonana przez kolejnych wykonawców. Z kilkoma analitykami, którzy przygotowali te scenariusze,  pracuję do dziś w innym projekcie.  

Obecnie trwają prace nad kolejnymi etapami tego przedsięwzięcia.  Projekt o nazwie CaSuS (Centralny System Sądowy) ma za zadanie wspomóc pracę 40 000 pracowników 369 sądów. Wdrożenie tego systemu niewątpliwie w wielu aspektach poprawi funkcjonowanie sądownictwa.

Pierwszy etap rozpoczęty. Dziś toczy się (lub niedawno zakończyło) postępowanie na “Opracowanie studium wykonalności, wsparcie procesu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt, implementację i wdrożenie systemu CaSuS oraz wsparcie w pierwszym okresie realizacji przedsięwzięcia.” http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5932,0.html

Mam nadzieję, że wykonana, przy moim udziale, dokumentacja zostanie wykorzystana w nowym projekcie Uśmiech.

Podobne wpisy
UML – zastosowanie w biznesie

Po raz kolejny Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium związane z wykorzystaniem języka UML w biznesie. W tym przedsięwzięciu miałem swój więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1

Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Michał Wolski Seria: W praktyce Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007 r. ISBN: 978-83-01-15251-2 Wydanie: pierwsze Objętość: więcej

UML w kropelce wersja 2.0

UML w kropelce, wersja 2.0 Martin Fowler Martin Fowler jest specjalistą od technik obiektowych w systemach komputerowych. Jest powszechnie znany więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top