Enterprise Architect 12 – Zmiany w menu głównym aplikacji – cześć 2

W tym wpisie kontynuuję opis zmian w menu głównym Enterprise Architect, które się pojawiły w wersji 12 tego narzędzia. Pierwszą część znajdziecie we wpisie Enterprise Architect 12 – Zmiany w menu głównym aplikacji – cześć 1. W tej części opis kolejnych pozycji menu: Diagram, Element, Tools, AnalyzerExtensions. 
Menu Diagram:
 • New – nowa funkcja w menu, która pozwala na utworzenie nowego diagramu w zaznaczonym pakiecie.
 • Appearance – nowa funkcja w menu, która pozwala na zmianę trybu prezentacji diagramu (standardowy, biała tablica, odręczny), obsługę kolorów statusów elementów oraz ukrywanie krawędzi strony.
 • Advanced – w tej gałęzi menu zostały zmienione dostępne funkcje. Funkcje Lock Diagram i Visible Relations zostały przeniesione bezpośrednio do menu Diagram, dodano funkcję Show Property Note, która została przeniesiona z menu Diagram | Add Diagram Property Note.
 • Lock – funkcja przeniesiona z Diagram | Advanced | Lock Diagram.
 • Alternate Views – funkcja w poprzedniej wersji o nazwie Show Diagram As, która pozwala na wyświetlenie diagramu jako lista elementów, wykres Gantta lub w standardowy sposób.
 • Visible Relations – funkcja przeniesiona z Diagram | Advanced | Visible Relations.
Menu Element:
 • Properties Page – lista funkcji, które otwierają odpowiednią zakładkę w oknie widoku/edycji elementu: zakładka podstawowa, wymagania, ograniczenia, scenariusze, pliki, odnośniki i właściwości oznaczone.
 • Structure – lista funkcji, które w poprzedniej wersji były dostępne w Element | AdvancedStructural Elements (w poprzedniej wersji Embedded Elelment), Parents and Interfaces (w poprzedniej wersji Set Parents and Interfaces), Overrides and ImplementationsAdd Tagged Value.
 • Testing – lista funkcji pozwalających na otworzenie widoku testów elementów dla wybranego typu testów. W wersji 12 typ testu w widoku Testing wybierany jest w rozwijanym polu wyboru, a nie jak w poprzednich wersjach przez wybranie odpowiedniej zakładki.
 • Maintenance – lista funkcji do wyświetlania widoku dla poszczególnych elementów związanych z utrzymaniem: błędy, zmiany, problemy, zadania, dyskusje i zdarzenia. W wersji 12 dla każdego typu tych elementów otwierany jest oddzielny widok, a nie jak w poprzedniej wersji jeden widok z oddzielnymi zakładkami.
 • Project Management – lista funkcji do wyświetlenia widoków alokacji zasobów, nakładu pracy, ryzyka oraz pomiarów. Tak jak w przypadku poprzedniej funkcji tego menu, dla każdego typu elementów zarządzania projektem otwierany jest oddzielny widok, zamiast wspólnego widoku z zakładkami dla każdego typu.
 • Generate Documentation – funkcja przeniesiona z menu Element | Advanced | Generate Documentation.
Menu Tools:
 • Specification Manager – funkcja przeniesiona z menu View.
 • Scenario Builder – funkcja Scenarios & Rules z menu Element.
 • Database Buider – funkcja uruchamiająca nowe narzędzie do szybkiego definiowania struktury bazy danych. Praca z tym narzędziem powinna w znacznym stopniu przyśpieszyć modelowanie fizycznej struktury danych, definiowania tabel, widoków, funkcji, powiązań pomiędzy tabelami, itd.
 • Decision Table Editor – funkcja Decision Table przeniesiona z menu View.
 • Schema Composer – nowa funkcja uruchamiająca narzędzie do definiowania komunikatów wymienianych pomiędzy różnymi organizacjami lub/i systemami. Narzędzie pozwala na tworzenie profilu schematu do wymiany danych na podstawie klas zdefiniowanych w modelu, z możliwością wygenerowania schematów m.in. w formacie XSD i JSON. Według mnie narzędzie zapowiada się obiecująco i może w znacznym stopniu usprawnić tworzenie plików XSD na podstawie modelu z Enterprise Architect.
 • XSLT Debugger – to nowe narzędzie służące do analizy i walidacji transformacji plików XML zdefiniowanej w plikach XSLT.
 • Reusable Asset Services – narzędzie przeniesione z menu Project.
 • Relationship Matrix – narzędzie przeniesione z menu View.
 • Gap Analysis Matrix – narzędzie przeniesione z menu View.
 • Local Directories and Paths – narzędzie przeniesione z menu Settings.
 • Language Grammars – narzędzie Grammar Editor przeniesione z menu Analyzer.
Menu Analyzer:
 • Debug – lista funkcji została uzupełniona o funkcję Debugger, która w poprzedniej wersji była dostępna bezpośrednio w menu Analyzer.
 • Record – lista funkcji została uzupełniona o funkcję Recorder, która w poprzedniej wersji była dostępna bezpośrednio w menu Analyzer oraz nowe narzędzie Create Call Graph.
 • Profile – zestaw funkcji do uruchomienia i obsługi narzędzia do profilowania aplikacji, które jest dostępne w poprzedniej wersji oprogramowania menu Analyzer | Profiler.
 • Simulate – zestaw funkcji do uruchomienia i obsługi narzędzie do przeprowadzania symulacji modelu, które jest dostępne w poprzedniej wersji oprogramowanie w menu Analyzer | Simulator. W tej grupie funkcji pojawiła się także funkcja Simulation Events Window, która została przeniesiona z menu Analyzer | Simulation Events.
 • Toolbars – zestaw funkcji do wyświetlania i ukrywania wstążek z funkcjami do obsługi narzędzi: DebuggerSimulatorRecorder i Build. Funkcje w poprzedniej wersji są dostępne w menu View | Toolbars.
Menu Extensions:
 • MDG Technologies – funkcja przeniesiona z menu Settings | MDG Technologies.
A jakie są Wasze pierwsze odczucia dotyczące wersji 12 Enterprise Architect?
Podobne wpisy
Migracja z IBM Rational Software Modeler do Enterprise Architect

Przy braku spójności w narzędziach CASE stosowanych przez firmę czasem istnieje potrzeba by przemigrować z repozytorium projektu (choćby na chwilę) więcej

Najlepsze narzędzie do modelowania w UML

Każdy czasem zastanawia się nad wyborem najlepszego narzędzia do modelowanie w UML. Moim zdaniem nie ma idealnej recepty pomagającej dokonać więcej

Enterprise Architect w wersji 7.5

Kilka dni temu ukazał sie Enterprise Architect w wersji 7.5. Nowością są 3 nowe wersje: Business & Software Engineering Edition więcej

Zarządzanie wymaganiami w Enterprise Architect – mapowanie wymagań na przypadki użycia

Enterprise Architect, moim zdaniem, nie jest najszczęśliwszym narzędziem do zarządzania wymaganiami. Nie jest też beznadziejny. W projektach dla mnie ważne więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

2 komentarze dla “Enterprise Architect 12 – Zmiany w menu głównym aplikacji – cześć 2”

 1. Zastanawiam się, czy zmiana menu po wciśnięciu prawego przycisku myszki na diagramach, to pomysł z 12? Tak naprawdę zastanawiam się, jak wrócić do default’owego menu?

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top