Release Burndown Chart – Wykres Spalania Wydania

Wykres Spalania Wydania (ang. Release Burndown Chart) śledzi postęp zespołu deweloperskiego pod względem realizacji planu wydania.
Wykres spalania wydania to podstawowy artefakt służący do śledzenia i przewidywania postępu w metododyce Scrum.
Wykres spalania pozwala na śledzenie i przewidywanie postępów projektu. Na podstawie szybkości z poprzednich sprintów wykres spalania wydania przewiduje przyszłość, aby zespół scrumowy mógł dostosować produkt i projekt do istniejących wymagań. Wykres opiera się na dwóch czynnikach: ilości pracy pozostałej w rejestrze produktu oraz czasie. Wykres najlepiej tworzyć i aktualizować w trakcie przeglądów sprintu, kiedy wynik sprintu jest już znany”[2].
W czasie trwania projektu  Zespół Scrum śledzi swój postęp pod względem planu wydania, aktualizując Wykres Spalania Wydania na końcu każdego sprintu. Pozioma oś Wykresu Wygaszania Wypuszczenia pokazuje sprinty; oś pionowa pokazuje ilość pracy pozostającej na początku każdego sprintu. Oś Y zawiera punkty za historie (lub inną jednostkę mierzącą pracę). Pierwszym elementem jest szacunkowa wartość całego rejestru produktu, obliczona przed rozpoczęciem prac deweloperskich. Kolejny punkt na wykresie to ilość
pracy jaka pozostała w rejestrze produktu pod koniec każdego sprintu. Linia łącząca punkty nazywana jest spalaniem. Linia spalania prezentuje tempo realizacji kolejnych punktów z rejestru produktu.
wykres_spalania_wydania
Na powyższym wykresie spalania Zespół Deweloperski rozpoczął projekt, który został zaplanowany na jedenaście dwutygodniowych sprintów. Rozpoczęła się ona z 200 punktami abstrakcyjnymi pracy. Pierwszy sprint przebiegł dobrze i z wykresu można wywnioskować, że po pierwszym sprincie praca pozostająca wyniosła 180 punktów abstrakcyjnych. Jednakże w trakcie drugiego sprintu oszacowana praca pozostająca faktycznie wygasła. Mogło tak być, ponieważ do projektu dodano pracę, albo zespół zmienił niektóre szacunki dot. pozostającej pracy. Od tego punktu projekt był dobrze kontynuowany. Postęp zwolnił podczas sprintu/iteracji nr 7, ale następnie został szybko wznowiony.
Robiąc wykres należy pamiętać, że praca może być przedstawiona w dowolnej jednostce preferowanej przez zespół – punktach abstrakcji, dniach idealnych, itd.
Mam nadzieję, że Twoje wykresy spalania wydania dążą do doskonałości.

Pisząc ten wpis korzystałem oraz umieściłem cytaty z następujących pozycji:
[1] „Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce agile” – Kenneth S. Rubin
[2] „Zarządzanie projektami ze SCRUM. Twórz produkty, które pokochają klienci” – Roman Pichler
[3] „Zwinne projekty w klasycznej organizacji” – Henning Wolf
[4] „Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone” – Mariusz Chrapko
Szczególnie polecam pozycje 1 i 4, które to moim zdaniem są bardzo dobrą literaturą. Podane linki są linkami afiliacyjnymi.

Podobne wpisy
Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego

To działanie polega na uszczegółowieniu wybranych procesów biznesowych. Celem tego działania jest: identyfikacja wszystkie ról, produktów, zdarzeń w organizacji, a więcej

Krok 2 – Identyfikacja procesów biznesowych

Działanie to polega na identyfikacji procesów biznesowych znajdujących się w modelowanym obszarze organizacji. Celem tego działania jest: identyfikacja procesów biznesowych więcej

Krok 1 – Szacowanie potrzeb organizacji

To działanie polega na ustalaniu celów modelowania procesów biznesowych. Celem tego działania jest: określenie obszarów, które będą modelowane, ustalenie zakresu więcej

Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach

Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top