Praktyczne aspekty optymalizacji kosztowej IT, zarządzania zmianą i wprowadzania innowacji z perspektywy architektury – czyli OSAKA’2016

Jak wynika z poglądowych badań przeprowadzonych we wrześniu 2015 r. średnia zarobków architektów korporacyjnych w Polsce wynosi brutto 15.300 zł (przy medianie 13.000 zł brutto). Dla porównania średnie zarobki analityków wynoszą 11.100 zł brutto). Badania te potwierdziły również przypuszczenie, że sporo polskich organizacji wdrożyło już u siebie wybrane mechanizmy zarządzania architekturą IT/korporacyjną. Jednocześnie obecnie z coraz większej liczby firm dochodzą sygnały, że w dobie rozprzestrzeniania się Agile, DevOps, bi-modal IT, IoT,…istnieje potrzeba ponownego przemyślenia roli architektury i architektów.

Z tego względu w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką SGH, kierowanego przez prof. Andrzeja Sobczaka, podjęto decyzję, aby przygotować całodniowe seminarium nt. architektury (nie tylko korporacyjnej – ale również biznesowej, integracji, innowacji, rozwiązań, itp.) i w gronie praktyków odpowiedzieć na dwa pytania: gdzie – jako architekci – faktycznie jesteśmy obecnie i gdzie chcemy być za jakiś czas. Z tego względu wydarzenie to nazwano „OSAKA’2016 – Ogólnopolskie Seminarium Architektura (nie tylko) Korporacyjna w Akcji’2016. Optymalizacja kosztowa IT. Zarządzanie zmianą. Innowacje”.

Seminarium to połączone jest z IV edycją ogólnopolskich badań „Architektura korporacyjna w Polsce”. Ich celem jest pogłębiona weryfikacja, jak w przeciągu ostatnich lat zmienił się obszar architektury korporacyjnej w Polsce (poprzednie badanie miało miejsce w 2014 r.). Informacje na temat tych badań dostępne są na stronie: http://badanie2016.architekturakorporacyjna.pl/.

Podczas całodniowego seminarium OSAKA’2016 poruszone zostaną trzy obszary zagadnień:

 • Analiza stanu obecnego wdrażania podejścia architektonicznego w Polsce (na bazie omówienia wyników IV edycji badań „Architektura korporacyjna w Polsce”).
 • Kierunki rozwoju podejścia architektonicznego w Polsce (np. optymalizacja kosztowa IT, zarządzanie zmianą, tworzenie innowacji).
 • Wyzwania na przyszłość, które czekają architektów (nie tylko korporacyjnych).

W programie seminarium znalazły się następujące punkty:

 • Do czego „IT Executives” potrzebują architektów? – opowie o tym Piotr Szarwas, Head of IT PL w Innogy (d. RWE)
 • Architektura korporacyjna w Polsce – stan obecny, perspektywy na przyszłość – wyniki badań w tym obszarze przedstawi dr hab. Andrzej Sobczak z SGH
 • Manowce strategii architektury – zagadnienie to przybliży Dariusz Ambroziak, Koordynator Strategii IT w LuxMed
 • Architektura jako czynnik budowania wartości firmy (business case’y, generowanie nowej sprzedaży, przestrzeń na innowacje) – będzie tematem wiodącym wystąpienia Elizy Staniszkis, Chief Architect w Aviva
 • Rola architekta w budowie strategii mobilnej – opowie o tym Paweł Idczak, architekt korporacyjny w Orange Polska
 • Zastosowanie podejścia architektonicznego we wprowadzaniu nowego produktu na rynek – swoimi doświadczeniami podzieli się Marlena Wilk, Kierownik Zespołu Architektów Korporacyjnych w PZU
 • Wdrażanie innowacji z wykorzystaniem architektury korporacyjnej – pokaże na przykładach Michał Owczarek, architekt biznesowy Banku ING
 • Zarządzanie Portfelem Aplikacji – przykład motywacji i działania – będzie tematem przewodnim wystąpienia Bogdana Głuszkowskiego, Senior Enterprise Architect w Wipro IT Services Poland
 • Zarządzanie architekturą w grupie TVN – o zastosowanym w tym obszarze podejściu opowie dr Robert Fedorowicz, Szef Zespołu Architektury w TVN
 • Architektura a innowacje i trendy wytwarzania oprogramowania – temat ten zaprezentuje Tomasz Kalinowski, Kierownik Działu Architektury i Standardów Oprogramowania w Generali Polska
 • Jak architekt korporacyjny ma się porozumieć z architektem oprogramowania – swoimi doświadczeniami podzieli się Krzysztof Gwardys, Główny Architekt w Promity.

Do udziału w seminarium OSAKA’2016 szczególnie zapraszamy osoby odpowiedzialne za nadzorowanie lub bezpośrednie kierowanie zespołami architektów i analityków w polskich organizacjach, a także architektów korporacyjnych, architektów rozwiązań, koordynatorów portfeli projektów i programów, Scrum Masterów oraz prowadzących programy transformacyjne.

Pełne informacje o seminarium dostępne są na stronie http://osaka2016.architekturakorporacyjna.pl/, zaś informacje o IV edycji badań „Architektura Korporacyjna w Polsce” – http://badanie2016.architekturakorporacyjna.pl.

Partnerem OSAKI’2016 są: Computerworld, CIO Magazine oraz Fundacja Governica.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegółowych informacji udziela prof. Andrzej Sobczak (andrzej@egov.pl).

 


Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Też tam będę 🙂

Podobne wpisy
UML – zastosowanie w biznesie

Po raz kolejny Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium związane z wykorzystaniem języka UML w biznesie. W tym przedsięwzięciu miałem swój więcej

Software Project Management GigaCon

Trzecia edycja konferencji Software Project Management GigaCon (25-26 września) to kolejna okazja na wymianę w szerszym gronie zagadnień związanych z więcej

Software Development GigaCon

Konferencje Software Development GigaCon  to największy przegląd dostępnych środowisk programistycznych. Dla występujących firm to miejsce kontaktu z potencjalnym klientem, okazja więcej

Wydanie specjalne: Open XML – standard ECMA

  Ukazał się właśnie nowy SDJ Extra nr 25 pt. "Wydanie specjalne: Open XML - standard ECMA". W numerze tym więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top