Task Board – Tablica Zadań

Tablica Zadań (ang. Task Board) pokazuje całość pracy wykonywanej przez zespół podczas sprintu. Jest ona stale aktualizowana w trakcie sprintu- jeżeli ktoś myśli o nowym zadaniu, pisze nową kartę i umieszcza ją na tablicy. W trakcie lub przed Codziennym Scrumem, zmienia się szacunki (w górę lub w dół) i przemieszcza się karty na tablicy.
Tablica zadań może przykładowo wyglądać tak:
Kanban_Iteration

Każdy rząd tablicy zadań to pozycja Produkt Backloga (w tym poszczególne przykładowe historyjki). Podczas spotkania dot. planowania sprintu zespół wybiera pozycję Produkt Backloga, które może wykonać podczas zbliżającego się sprintu. Każda pozycja Product Backloga zamienia się w wiele pozycji Sprint Backloga. Każdą z nich przedstawia jedna karta zadań, która jest umieszczona na tablicy zadań. Każda karta zadań jest najpierw na tablicy zadań w kolumnie „Do zrobienia”. Kolumny to:

  • Historyjka (Story)? Opis historyjki („Jako użytkownik chcę ?”) pokazany na tym wierszu.
  • Do zrobienia (To Do)? Obejmuje całość kart, które nie są zakończone lub w trakcie wykonywania.
  • Praca w trakcie wykonywania (In Process)? Karty, nad którymi trwa praca. Programista, który decyduje się nad nią pracować, przesuwa ją, kiedy jest gotowy do rozpoczęcia zadania. Często dzieje się tak podczas Codziennego Scruma, kiedy ktoś mówi, „Zamierzam dziś pracować nad interfejsem logowania”
  • Do sprawdzenia (To Verify)? Bardzo dużo zadań ma odpowiadające im karty testowania zadań. Dlatego też, jeżeli istnieje karta pt. „Kod klasy interfejs logowania”, występują też prawdopodobnie jedna lub więcej kart zadań związanych z testowaniem: „Przetestuj interfejs logowania”, „Napisz testy FitNesse dla interfejsu logowania”, „Napisz przymocowanie FitNesse dla interfejsu logowania?, itd. Niektóre karty zadań często nie uzyskują odpowiadających im kart testowania („Zamocuj Bug 321 w Bugzilla”), tak więc są one umieszczone w kolumnie „Do sprawdzenia”.
  • Zrobione (Done) ? Tam umieszczane są karty po ich wykonaniu. Są one usuwane na zakończenie sprintu.
Oczywiście taki podział kolumn jest umowny. Każdy zespół powinien opracować swoją tablicę – o ile chce korzystać z takigo narzędzia.
Zasada jest taka, że „każdy element rejestru produktu planowany do zrealizowania w sprincie jest przedstawiony na tej tablicy w formie zestawu zadań niezbędnych do ukończenia danej cechy. Wszystkie zadania startują od pozycji w kolumnie „do zrobienia”. Kiedy zespół uzna, że można zacząć pracę nad elementem, jego członkowie wybierają związane z nim zadania w kolumnie „do zrobienia” i przenoszą je do kolumny „w takcie realizacji”. Kiedy zadanie zostanie wykonane, zostaje przeniesione do
kolumny „zrealizowane” „[1].
Istnieje wiele różnych sposobów realizacji tablicy zadań. Zespoły pracujące blisko siebie mogą korzystać ze ściany. Zespoły rozproszone będą stosować narzędzia informatyczne. Kanban, o którym pisałem już wiele jest implementacją tablicy zadań.

Pisząc ten wpis korzystałem oraz umieściłem cytaty z następujących pozycji:
[1] „Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce agile” – Kenneth S. Rubin
[2] „Zarządzanie projektami ze SCRUM. Twórz produkty, które pokochają klienci” – Roman Pichler
[3] „Zwinne projekty w klasycznej organizacji” – Henning Wolf
[4] „Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone” – Mariusz Chrapko
Szczególnie polecam pozycje 1 i 4, które to moim zdaniem są bardzo dobrą literaturą. Podane linki są linkami afiliacyjnymi.

Podobne wpisy
Sprint Retrospective – Retrospekcja Sprintu

Retrospekcja Sprintu (ang. Sprint Retrospective) jest głównym mechanizmem pozwalającym na uzyskanie informacji zwrotnej na temat kondycji procesu scrum. "Retrospekcja sprintu pozwala więcej

Sprint Review – Przegląd Sprintu

Każdy sprint kończy się Spotkaniem Przeglądowym Sprintu (ang. Sprint Review Meeting), gdzie zespół prezentuje potencjalnie wykonalne przyrosty produktu. Na końcu każdego więcej

Release Planning – Planowanie Wydania

Planowanie wydania (ang. Release Planning) to czas, w którym na początku projektu zespół utworzy wysokiego poziomu plan realizacji produktu. Na więcej

Sprint Planning Meeting – Planowanie Sprintu

Na spotkaniu dot. Planowania Sprintu (ang. Sprint Planning Meeting) Zespół Scrum oraz Właściciel Produktu określają, które cechy i zadania będą więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

1 komentarz dla “Task Board – Tablica Zadań”

  1. Bardzo proste i dobre narzędzie. Transparentna wizualizacja i zaangażowanie całego zespołu do projektu. Zapewnia to komunikację poprzez wszystkich członków.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry