Plan zarządzania wymaganiami

Plan zarządzania wymaganiami to dokument, który opisuje zasady postępowania z wymaganiami. W moim odczuciu to jeden z najważniejszych dokumentów, gdyż w jawny sposób opisuje szereg ważnych informacji dotyczących sposobu udokumentowania wymagań. To swoisty kontrakt pomiędzy analitykami a pozostałymi interesariuszami.

Dokument w zależności od projektu może się różnić. W opisie wymagań nie zapominam o przypadkach życia, Zazwyczaj staram się aby w nim był opisane poniżej zdefiniowane informacje:

Techniczne 

 • dot. środowiska (np.: Enterprise Architect),  które przechowuje wymagania.
 • dot. osoby, która jest odpowiedzialna za zarządzanie środowiskiem (np.: administrator za sprawy techniczne, merytorycznie kierownik analizy)

Identyfikacja i rozmieszczenie wymagań

 • rodzaj wymagania (np.: potrzeby biznesowe, wymagania bezpieczeństwa)
 • identyfikator wymagania (np.: WB – wymaganie biznesowe, WN.B – wymaganie niefunkcjonalne dot. bezpieczeństwa)
 • opis przeznaczenia wymagania – (np (bardzo uproszczony opis).: wymagania biznesowe definiują potrzeby interesariuszy
 • miejsce w repozytorium, gdzie przechowywane są wymagania
 • nazwa dokumentu, w którym znajdzie się dany rodzaj wymagania (np.: wymagania biznesowe – wizja rozwiązania)
 • mapowania wymagań – określam jakich relacji użyję do połączenia wymagań ze sobą a także z innymi artefaktami jak przykładowo aktywności z procesu biznesowego.

Atrybuty

W tym punkcie opisuję, jakimi atrybutami będę opisywał wymagania (w tym i przypadki użycia). Przykładowe atrybuty to status, priorytet. Przykładowy opis statusów i opisu priorytetów.

Status
• Proponowane – wymaganie w fazie negocjacji pomiędzy klientem a analitykami
• Zatwierdzone -wymaganie zatwierdzone do realizacji.
• Odrzucone – wymaganie odrzucone przez klienta lub analityków.

Priorytety
• Niezbędne (bardzo ważne) – podstawowe wymaganie którego realizacja jest konieczna do spełnienia minimalnych wymogów tworzonego systemu. Brak realizacji będzie oznaczał, że system nie spełnia podstawowych oczekiwań klienta.
• Istotne (ważne) – wymaganie, którego realizacja jest ważna dla skutecznego i efektywnego działania systemu. Brak jego realizacji może mieć duży wpływ na ocenę systemu przez klienta.
• Przydatne (mniej ważne)- wymaganie, które jest wykorzystywane w mniej typowych zastosowaniach. Brak ich realizacji nie ma znacznego wpływu na funkcjonalność systemu.

Oprócz statusów i priorytetów można jeszcze opisać: ryzyka, stabilność wymagania, wpływ na biznes, do kogo jest przypisane wymagania i inne. Nie zalecam dodawania dużej ilości atrybutów. Z biegiem projektu zaczynają mieć mniejsze znaczenia a ponadto wymagają czasu by je aktualizować i utrzymywać.

Dokumenty

W tej sekcji opisuję jakie dokumenty powstaną. Dla każdego dokumentu określam ich zawartość merytoryczną czyli plan rozdziałów.

Zarządzanie wymaganiami

To jedna z ważniejszych sekcji. Opisuję tu proces zmiany wymagań czyli definiuję:

 • ścieżkę zgłoszenia zmian
 • narzędzie do zgłoszenia zmiany (np.: JIRA, lub dokument)
 •  osobę odpowiedzialną za zajęcie się zgłoszeniem oraz osobę lub zespół odpowiedzialny za akceptację proponowanej zmiany
 • sposób oznaczenia zmiany w repozytorium i wygenerowanych z niego dokumentów

 

Tak oto wygląda plan zarządzania wymaganiami. Dokument, który bardzo ułatwia sposób zarządzania wymaganiami. Jeśli Twój w Twoim projekcie jest inny dokument o podobnym charakterze, opisz go proszę w komentarzach do tego tekstu. Wymiana doświadczeń jest bezcenna 🙂

 

 

 

 

Podobne wpisy
Zarządzanie relacjami pomiędzy wymaganiami

Zarządzanie wymaganiami to ważny element procesu wytwórczego oprogramowania. Jednym z jego elementów budowanie i zarządzanie relacjami pomiędzy wymaganiami. Najczęściej spotykanym więcej

Architektura procesów biznesowych a modelowanie procesów biznesowych – poziomy modelowania

W poprzednim wpisie Modelowanie procesów biznesowych w procesie wytwórczym oprogramowania opisałem znaczenie modelowania procesów biznesowych. W moim odczuciu, modelowanie procesów biznesowych więcej

Wymagania są najważniejsze

Podczas mojej pracy zauważyłem, że spory problem stanowią wymagania. Trudnością nie jest ich spisanie. Trudnością jest ich wyartykułowanie. Pomijam turbulencje związane więcej

Wymagania – Zarządzanie wersjami

Zmiany w wymaganiach wymaga ich wersjonowania.Wersje wymagań pomagają uzyskać dostęp do określonego stanu wymagania w trakcie życia oprogramowania. Najczęściej wersje więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry