Elementy strategii

Spis treści – Archimate 3.0

Elementy strategii

Na stronie tej opisano następujące elementy:

Elementy strategii są użyteczne do zobrazowania sposobu realizacji strategii i kierunków rozwoju firmy.

Kierunek działania (Course of action)

Kierunek działania jest zdefiniowany jako podejście do (lub plan) konfiguracji zdolności i zasobów organizacji, niezbędnych do osiągnięcia określonego celu.
To kierunkowe określenie co organizacja chce robić.

Kierunek działania – notacja

Na modelu poniżej został przedstawiony przykład modelowania kierunku działania. Przedstawia on sytuację, w której organizacja stawia na budowanie wartości firmy. Jednym z kierunków działania jest postawienie na obsługę klienta – Klientocentryczność.

Przykład użycia elementu kierunek działania

Zdolność (Capability)

Zdolność jest zdefiniowana jako możliwość realizowania określonych działań posiadana przez osobę, organizację lub system.

Zdolność – notacja

Wspomniana już wcześniej klientocentryczność wymaga odpowiednich kompetencji organizacji. Te kompetencje to umiejętności w zakresie personalizacji produktów, analizy potrzeb klientów oraz  umiejętność obsługi klienta w wielu kanałach.  Na częścią zdolności biznesowych są usługi biznesowe oraz usługi IT.

Przykład użycia zdolności

Zasób (Resource)

Zasób jest zdefiniowany jako składnik majątku (materialny, niematerialny, ludzki lub finansowy) posiadany lub kontrolowany przez organizację.

Zasób – notacja

Poniższy diagram, poprzez zdefiniowanie zasobów,  przedstawia uszczegółowienie zdolności biznesowych. W ten oto sposób wskazano, że zdolność biznesowa wymaga Centralnego katalogu produktów i usług oraz Konfiguratora produktów i usług.

Przykład użycia interesariusza

Spis treści – Archimate 3.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top