Wstęp do Archimate 3.0

Spis treści – Archimate 3.0

ArchiMate jest otwartym i niezależnym językiem do modelowania architektury korporacyjnej. Jego głównym celem jest dostarczenie architektom korporacyjnym narzędzia pozwalającego w jednolity sposób opisywać, analizować oraz wizualizować różne dziedziny architektury oraz relacje pomiędzy nimi. Standard ArchiMate zapewnia graficzny język do reprezentacji architektury korporacyjnej, z uwzględnieniem jej zmian w czasie (uwzględnienie transformacji i migracji), a także jej motywacji i uzasadnienia. Standard ArchiMate jest ściśle związany z rozwojem standardu TOGAF, związku z tym większość terminów stosowanych w ArchiMate jest bezpośrednio zaczerpnięte właśnie z tego standardu. Rdzeń języka ArchiMate składa się z trzech rodzajów elementów:

  • Aktywne elementy struktury – aktywne elementy struktury definiowane jako jednostki zdolne do wywoływania zachowania.
  • Elementy zachowania – definiowane jako jednostki aktywności wywoływane przez jeden lub kilka elementów strukturalnych.
  • Pasywne elementy struktury – pasywne elementy struktury definiowane jako obiekty na których zachowanie jest wykonywane.

Głównym celem stawianym przed architekturą korporacyjną jest optymalizacja, często pofragmentowanych, procesów w obrębie całej korporacji. Architektura korporacyjna obejmuje wszystkie usługi informacyjne i technologiczne korporacji, procesy oraz infrastrukturę. Mając to na uwadze struktura głównego rdzenia języka ArchiMate definiuje trzy główne warstwy:

  • Warstwa biznesowa – oferuje produkty i usługi dla zewnętrznych klientów, które są realizowana w ramach korporacji przez procesy biznesowe, które z kolei są wykonywane przez aktorów biznesowych.
  • Warstwa aplikacji – wspiera warstwę biznesową za pomocą usług aplikacji, które są realizowane przez oprogramowanie.
  • Warstwa technologii – która zapewnia usługi infrastruktury (np. przetwarzanie i utrwalanie danych, usługi komunikacyjne) potrzebne do uruchomienia aplikacji. Usługi infrastruktury realizowane są przez komputery i serwery, sprzęt telekomunikacyjny oraz oprogramowanie systemowe.

ArchiMate poza trzema, opisanymi powyżej, obszarami zawiera rozszerzenia Motywacji, Implementacji i Migracji oraz Strategii.

Rozszerzenie Motywacji koncentruje się na elementach, które w różny sposób motywują budowanie i działanie korporacji. Głównym powodem wprowadzenia koncepcji motywacji w ArchiMate jest wsparcie faz Zarządzania wymaganiami, Fazy wstępnej i Fazy A (Wizja architektury) z TOGAF ADM, które ustalają na wysokim poziomie szczegółowości cele biznesowe, pryncypia architektoniczne oraz inicjalizują wymagania biznesowe. Cele interesariuszy są podstawą zmian w organizacji. Cele te muszą zostać przetłumaczone na wymagania dotyczące architektury korporacyjnej, co określa Zarządzanie wymaganiami jako ważną aktywność w procesie projektowania i zarządzania architekturą korporacyjną. Architektura powinna odzwierciedlać w jaki sposób wymagania są realizowane przez usługi, procesy oraz oprogramowanie podczas codziennych operacji.

Rozszerzenie Implementacji i Migracji dodaje do ArchiMate koncepcję do wsparcia późnych faz TOGAF ADM dotyczących implementacji i migracji architektury: Fazy E (Możliwości i rozwiązania), Fazy F (Plan migracji) i Fazy G (Nadzór nad implementacją). Koncepcja ta dotyczy modelowania implementacji programów i projektów wspierających programy, zarządzania projektami oraz punktów stabilizacji i luk, wspierających migrację.

Spis treści – Archimate 3.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top