zarządzanie wymaganiami

Informacje dotyczące zarządzania wymaganiami

Zaawansowane dobre praktyki inżynierii wymagań

Poniżej opisane wskazówki to zaawansowane dobre praktyki opracowane przez Ian Sommerville i Pete Sawyer. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. Używaj te same wymagania wielokrotnie Zaleca się, w miarę możliwości, używanie lub modyfikacje pozyskanych w czasie budowy innych, podobnych lub obejmujących tę samą dziedzinę zastosowań projektów. Oszczędza to koszty i czas ponownego odkrywania wymagań […]

Zaawansowane dobre praktyki inżynierii wymagań Czytaj dalej »

Średniozaawansowane dobre praktyki inżynierii wymagań

Poniżej opisane wskazówki to średniozaawansowane dobre praktyki opracowane przez Ian Sommerville i Pete Sawyer. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. A. Pozyskiwanie wymagań Poszukaj ograniczeń narzucanych przez dziedzinę problemu Domena budowanego systemu narzuca często dodatkowe wymagania, wynikają one z obowiązujących wymogów, przepisów oraz ograniczeń dziedziny. System musi je brać pod uwagę i spełniać. Gromadzenie

Średniozaawansowane dobre praktyki inżynierii wymagań Czytaj dalej »

Podstawowe dobre praktyki inżynierii wymagań

Poniżej opisane wskazówki to podstawowe dobre praktyki opracowane przez Ian Sommerville i Pete Sawyer. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. A. Dokument specyfikacji wymagań Zdefiniuj standardową strukturę dokumentu Dokument wymagań powinien mieć ustandaryzowaną w danej organizacji strukturę. Ma to ułatwić i przyspieszyć czytelnikom zaznajamianie się z dokumentem ze względu na znajomość struktury i rozkładu

Podstawowe dobre praktyki inżynierii wymagań Czytaj dalej »

Scroll to Top